Visie op de Piushaven

De beleidsnota over de Piushaven komt op een goed moment. De haven dreigt door haar populariteit af en toe te ontploffen. De excessen die dan optreden hebben bewoners en ondernemers met de woordvoerders van de diverse partijen uit de gemeenteraad gedeeld. Dat vraagt om nieuwe spelregels en afspraken maken. Met als doel het voor iedereen leuk te houden. De nota geeft een goede aanzet hiervoor en bevestigt een driedeling van de haven, die al langer zichtbaar is. Een deel (Parkkade) met levendigheid en reuriing en twee andere delen (Parkweg en Parkerf), die meer rust moeten brengen. Verder is ervoor gekozen om een klankbordgroep te benoemen die initiatieven in de haven beoordeelt op een achttal kwaliteitscriteria.

De fractie van het CDA bracht een amendement in om het idee van één verhuursteiger in de haven terug te sturen naar de tekentafel en eerst met belanghebbenden door te spreken. Bij bewoners én ondernemers bespeurden wij weinig draagvlak voor deze koerswijziging. De gehele raad ondersteunde deze motie.

Tenslotte dienden wij de motie mee in van de SP om voor openbare toiletten te zorgen, of op zijn minst een rolstoel toegankelijk toilet aan de parkkade.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *