Verslag dag van de mantelzorger

Dinsdag 10 November was de dag van de Mantelzorger en het CDA Tilburg wilde op deze dag de Mantelzorgers in het zonnetje zetten.  Via KBO, een oproep in het Stadsnieuws, Contour de Twern en  het CDA Netwerk werden er 27 Mantelzorgers bezocht door de Tilburgse CDA Raadsleden Claudia Dankers en Rein Valk. De mantelzorgers werden verrast met een bloemetje.

Er zijn in Nederland 2,7 miljoen Mantelzorgers , in onze stad  wordt geschat dat er een kleine 4000 Mantelzorgers actief zijn.

Een Mantelzorger is iemand die meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor zijn partner, kind, familielid of vriend zorgverlening biedt.

Vanuit de christendemocratische uitgangspunten mag je verwachten dat mensen verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen wanneer dat nodig is.

De dag was vermoeiend maar zeer inspirerend. We werden overal hartelijk ontvangen en hebben veel levensverhalen aangehoord.  Diep zijn wij geraakt door de tomeloze inzet van de bezochte Mantelzorgers . We zullen niet alle bezoeken aan u voorleggen maar een aantal hiervan willen we toch onder de aandacht brengen.

 • Een man van 89 jaar verzorgd  nog iedere dag zijn dementerende vrouw.  Voor het doen van boodschappen of voor een biljartmiddag moet hij zijn kinderen vragen in huis te komen omdat hij zijn echtgenote niet alleen kan laten.
 • Een Mantelzorger heeft haar zus in huis genomen die ernstig ziek is en lijdt aan depressiviteit. Ook hier is 24 uur per dag hulp noodzakelijk en kan de woning slechts sporadisch voor het doen van boodschappen in de buurt worden verlaten.
 •  Hoog bejaarde Mantelzorger verzorgd haar dementerende echtgenoot  en kan ook nauwelijks haar woning verlaten. Haar vier kinderen wonen buiten de stad en hebben drukke banen en nauwelijks tijd  om de moeder te ondersteunen. Opname in een verzorgingsthuis van haar man wil ze niet. Ik zal mijn man blijven verzorgen tot ik echt niet meer kan vertelde ze ons.

Conclusies uit gesprekken.

Door de inzet van Mantelzorgers worden kosten voor de zorg aanzienlijk beperkt. Schatting is moeilijk maar we moeten denken aan Miljarden extra Zorgkosten indien Mantelzorgers de zorgtaken niet zouden uitvoeren.

 • Mantelzorgers raken overbelast waardoor er een grote kans is dat zorg voor de Mantelzorger zelf noodzakelijk wordt.
 • Om de overbelasting te voorkomen is het nodig dat Mantelzorgers een Time Out  krijgen.  Een Respijthuis biedt deze mogelijkheid.
 • Erkenning van de Mantelzorger ontbreekt. Zo is het Mantelzorgcompliment door het geven van een cheque van  200 Euro onlangs door de Gemeente ingetrokken.
 • Mantelzorgers maken extra kosten en komen hierdoor in de financiële problemen.
 • De Mantelzorger ervaart weinig erkenning van de overheid en weet vaak de weg niet in de bureaucratische regelingen.

Hoe nu verder?

De bezoeken hebben aangetoond dat Mantelzorgers de pareltjes van de samenleving zijn en dat aandacht en ondersteuning van deze groep een permanent aandachtspunt moet  blijven.  De aandacht kunnen wij als CDA Tilburg concretiseren door de volgende acties te ondernemen.

 1. Permanente aandacht voor Mantelzorgers door het bezoeken van deze groep om verhalen vanuit het veld te kunnen vertalen in het doen van concrete voorstellen in Commissies en Raad.
 2. Het in contact treden met Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers,  om informatie te verkrijgen over regelingen en adviezen voor een betere facilitering van de Mantelzorger in Tilburg.
 3. Verdere  intensivering van overleg met diverse gremia ( Thebe, Contour de Twern , zorgverzekeraars etc )  die direct of indirect met de Mantelzorg problematiek bekend zijn.
 4. Uitdragen via Marketingactiviteiten en bovengenoemde acties dat CDA Tilburg de partij is voor de Mantelzorger in onze stad.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *