Van visie naar uitvoering: werk aan de winkel!

De gemeenteraad stelde op maandag 22 juni de detailhandelsvisie voor de Gemeente Tilburg vast. Een duidelijke visie die keuzes maakt voor een toekomstbestendige detailhandel met als motto: concentreren en transformeren. Dat vindt het CDA ook, want retail zat al in zwaar weer en de coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet. We steunen daarom alle plannen uit de visie, die plannen tot transformatie van winkelpanden en ervoor zorgen dat er geen winkelmeters bijkomen én

 

Inbreng CDA: ‘Stimuleren van ondernemerschap als antwoord op de teruggang.’

De detailhandel zorgt voor belangrijke werkgelegenheid in de stad. Daarnaast is de functie van Tilburg als aantrekkelijke winkelstad van grote betekenis voor het aantal bezoekers aan onze stad en hun bestedingen. Het CDA heeft daarom een pleidooi gehouden en geeft aandacht aan het opbouwen en versterken van het ondernemerschap in de detailhandel. Het gaat daarbij over adviseren en ondersteunen van ondernemers, over verbindingen maken naar ondernemersonderwijs en over ondernemerschap stimuleren bij afgestudeerden van een ondernemersopleiding, bij werklozen en statushouders. Over deze laatste groep: het arbeidsverleden van veel statushouders ligt in de detailhandel. In het land van herkomst waren zij ondernemer. Voor statushouders in de horeca zijn er al speciale opleidingen, maar dat kunnen we in de detailhandel ook toepassen. Het stimuleren van ondernemerschap heeft dan ook een effect dat verder gaat dan alleen lokale economie; we realiseren er ook sociale effecten mee, zoals minder uitkeringen. De wethouder gaf het CDA toezegging dat het onderwerp ‘ondernemerschap bij statushouders’ in het najaar een vervolg gaat krijgen.

 

Motie CDA: het succes van de visie is afhankelijk van de kwaliteit van implementatie

Tijdens het debat heeft het CDA een motie ingediend om bij de uitvoering van het detailhandel beleid zich te laten ondersteunen door een overleggroep. Deze moet nog opgericht worden en bestaat bij voorkeur uit detailhandel experts oftewel vertegenwoordigers vanuit ondernemersverenigingen, vastgoed, onderwijs, horeca en leisure. De overleggroep fungeert als aanjager bij de uitvoering van het beleid, als kennisplatform, verbinder naar andere sectoren zoals het beroepsonderwijs, horeca en kunst & cultuur. Dit is belangrijk omdat we niet willen dat de visie in een lade belandt. De motie werd breed ondersteund en is door de wethouder overgenomen.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *