Tilburgs erfgoed wordt in kaart gebracht door ruim aangenomen motie CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA hecht veel waarde aan het erfgoed in onze stad, we willen dat de stad herkenbaar blijft. We worden echter steeds vaker geconfronteerd met verbouw- of sloopplannen nabij panden die grote cultuurhistorische waarde voor Tilburg hebben. Een motie van het CDA om het Tilburgse erfgoed in kaart te brengen en een visie daarvoor op te stellen is daarom unaniem aangenomen.

In het verleden is vooral ad hoc gesproken over het Tilburgse erfgoed, maar een visie ontbreekt. We hebben geen overzicht van waar deze panden liggen en welke waarde deze hebben voor Tilburg. Om bijzondere herkenbare straten en buurten in stand te houden, is het nodig om deze inzichtelijk te maken. Daarmee blijft het verhaal van de stad en de identiteit van Tilburg te lezen in onze straten!

De motie werd vooraf al gesteund door een flink aantal partijen en bleek tijdens de stemming ook een meerderheid te krijgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.