Terugblik op thema-avond Buurthuis van de toekomst

Woensdagavond 20 april vond in wijkcentrum de Poorten onder de bezielende en deskundige leiding van Jan Zweekhorst een gespreksavond plaats over de CDA beelden bij de participerende overheid, het ‘buurthuis van de toekomst’ en Right to Challenge in relatie tot het werk van ContourdeTwern.

We spraken met directeur/bestuurder Gon Mevis over hoe ContourdeTwern inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen rond de participerende overheid. Hoe vrijwilligers door ContourdeTwern worden ingezet om het gastheerschap in de wijkcentra vorm te geven en hoe vrijwilligersclubs, zoals de KBO of AED werkgroepen, door ContourdeTwern kunnen worden ondersteund en hoe veel meer samen zou kunnen worden opgetrokken in plaats van het organiseren van conflicterende activiteiten. De heer Mevis gaf aan dat als dat speelt er inderdaad een betere afstemming zou moeten plaatsvinden.

Daarnaast stond de heer Mevis niet negatief tegenover ons beeld bij de ontwikkeling richting het ‘Buurthuis van de Toekomst ‘en staat hij achter de gedachte om de eigen kracht van mensen te stimuleren en vergroten en staat hij op zich, indien mogelijk en verantwoord, open voor een pilot om het beheer van een wijkcentrum onderwerp te laten zijn van het Right to Challenge.

Uiteraard hebben de aanwezigen ook wel knelpunten met de heer Mevis besproken en hem goedbedoelde adviezen voor verandering en verbetering meegegeven. Daarnaast sprak de heer Mevis de wens uit om dit soort gesprekken vaker te kunnen hebben en hebben wij met hem de mogelijkheden daartoe verkend en besproken.

Wij danken de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en danken speciaal de heer Mevis voor zijn aanwezigheid en de wijze waarop hij met ‘warmte’ over zijn organisatie met ons in gesprek ging.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *