Berichten

In memoriam: Frans Bartels

We hebben  vandaag helaas afscheid moeten nemen van een prominent lid van het CDA Tilburg en het CDA-seniorenberaad. Frans Bartels heeft op 70 jarige leeftijd de strijd tegen slokdarmkanker verloren.

Frans was een betrokken Tilburger, niet alleen bij het CDA maar ook bij vele andere verenigingen en instellingen in de stad. Frans was jarenlang actief bij diverse koren en carnavalsclubs in Tilburg en was hij de trotse beheerder van de Werkplaats Amateurkunst Tilburg, Een plek waar hij ook graag zijn CDA-vrienden ontving voor een ledenvergadering of nieuwjaarsbijeenkomst.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van dit jaar in zijn Werkplaats Amateurkunst Tilburg ontving Frans voor zijn niet aflatende inzet voor het CDA de zilveren CDA-speld. Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent deze speld toe aan leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de partij. Het CDA prees Frans om zijn tomeloze en belangeloze inzet. Door Frans zijn manier van werken, was hij bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg.

Frans was op verschillende niveau’s binnen het CDA actief. Zo begeleidde hij de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, was hij actief binnen het campagneteam voor de Provinciale Staten in 2015, hij was in Tilburg bestuurslid permanente campagne, actief lid van het seniorenberaad en een trouwe volger van de fractie in de gemeenteraad.

Wij wensen zijn vrouw Ans en hun zoon Marc en zijn gezin veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Wij zullen het enthousiasme en de energie van Frans enorm missen!

Supervrijwilliger Frans Bartels krijgt zilveren CDA-speld

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA Tilburg in de Werkplaats Amateurkunst Tilburg aan de Jules de Beerstraat ontving supervrijwilliger en CDA-lid Frans Bartels uit handen van afdelingsvoorzitter Marco Stevens de zilveren CDA-speld. Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent deze speld toe aan leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de partij. Het CDA prijst Frans om zijn onverwoestbare inzet. Door Frans zijn manier van werken, is hij bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst spraken Marco Stevens en wethouder Erik de Ridder de 60 bezoekers toe. In zijn toespraak keek afdelingsvoorzitter Marco Stevens terug op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit. “Het doet me goed dat ik steeds vaker hoor, van allerlei mensen in de stad, dat het CDA en haar vertegenwoordigers weer steeds zichtbaarder zijn in de stad, en dat in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Dat zijn geluiden die wat mij betreft nog veel belangrijker zijn dan het scoren op punten in het debat in de raadszaal.”

Wethouder Erik de Ridder sprak zijn zorgen uit over de tweedeling in de samenleving, de tweedeling door verschillen in kansen. “De wet werk en zekerheid is totaal geflopt. In Tilburg leggen we ons hier niet bij neer. Wij gaan, zoals ons motto was bij de gemeenteraadsverkiezingen, samen vooruit. Samen met onze werkgevers, onze maatschappelijke organisaties, onze inwoners, onze wel goedwillende vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, SAMEN VOORUIT. Wij vinden onze weg slalommend door de puinhopen van Rutte 2. Manoeuvrerend langs de systeemfouten die de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden.“

Bernolf en Maurice bedankt!

Bernolf en Maurice hebben zich de afgelopen jaren binnen het bestuur van onze afdeling ingezet voor het CDA. Een dankwoord van Marcel van den Hoven.

Aan mij als fractievoorzitter de eer, bij het nog niet voorhanden zijn van een partijvoorzitter, om een woord van dank aan jullie te richten.

Aan ieder tijdperk komt een einde. Zo ook aan het tijdperk Kramer en Roovers als vaste steunpilaren in het bestuur van onze afdeling.

Bernolf heeft twee volle bestuursperiodes deel uitgemaakt van ons afdelingsbestuur. Hij nam in zijn eerste periode het penningmeestersstokje over van Erik, die instroomde in de raad, en begon zijn tweede periode in een duo-voorzittersrol met Anne Zouridis. Anne moest vanwege privé omstandigheden echter al snel verstek laten gaan en Bernolf pakte daarop de voorzittersrol volledig op zich. Bernolf heeft in zijn bestuursperiode werk proberen te maken van het beter herkenbaar en toegankelijker maken van de van de CDA politiek voor de mensen die in Tilburg wonen en werken.

Maurice trad aan het begin van de vorige gemeenteraadsperiode op verzoek van de toenmalige voorzitter, Rene Vrieling, opnieuw toe tot het bestuur. Maurice maakte namelijk al eerder deel uit van het CDA Tilburg bestuur maar legde die taak toen, vanwege een studie, neer. Maurice werd in zijn nieuwe bestuursrol mede verantwoordelijk voor het functioneren van de fractie en bezocht dan ook menige dinsdag de fractievergaderingen.

Na het recentelijke vertrek van Brian als secretaris nam Maurice ook die rol op zich en ook die rol vervulde Maurice met verve.

Het bestrijden van versnippering in de raad en het creëren van een podium voor het CDA geluid waren belangrijke drijfveren voor Maurice.

Beide heren waren dus lange tijd bestuurlijk actief voor onze afdeling en maakten meerdere verkiezingen op alle niveaus mee. Vaak waren de uitslagen daarvan geen redenen tot vreugde en gaven zij blijk van een dalende trend. Daarnaast hebben er in hun bestuursperiode ook in onze afdeling wat strubbelingen voor gedaan, het waren woelige tijden.

Het dan nu ook mooi om te constateren dat Bernolf en Maurice ook hun bijdrage hebben geleverd aan het revitaliseren van onze afdeling. De saamhorigheid van de afgelopen verkiezingscampagne volgde zij op de voet en gaven reden tot hoop, de uitslag viel dan weliswaar wat tegen, maar de hervonden energie biedt kansen. En hoewel we nog geen voorzitter hebben, laten zij een bestuur achter dat ook weer blijk geeft van nieuwe energie en mogelijkheden. Hopelijk dat de verkiezingsuitslagen van vandaag in de herverkiezingsgemeenten en de komende provinciale verkiezingen de negatieve trend doorbreken en er derhalve alle reden is tot optimisme voor het Christen-Democratisch geluid.

Beste aanwezigen, het CDA, en zeker de afdeling Tilburg is zowel Bernolf als Maurice veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en om daar blijk van te geven, ontvangen zij hierbij een kleine attentie!

Bernolf en Maurice, bedankt!