Stedenbouwkundig plan en uitvoeringskrediet Binnenstad Tilburg

Eind 2015 werd Tilburg geconfronteerd met de sluiting van het V&D warenhuis. Dit was een behoorlijke dreun voor de binnenstad en natuurlijk voor de werknemers.

 

Eerder was de gemeente gestart met een nieuwe visie op de Binnenstad, mede door leegstand van winkels in de binnenstad. Hierdoor werd de binnenstad steeds onaantrekkelijker om te verblijven en te winkelen, zowel voor eigen inwoners als bezoekers. Naast dit gegeven waren er verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente geen ‘vat’ op had, zoals het verdwijnen / failliet gaan van belangrijke winkelketens, de algehele malaise in de detailhandel waardoor investeringen en bestedingen uitbleven. Een vicieuze en negatieve cirkel waar het moeilijk uit te komen was.

Sluiting van het V&D pand en een andere investeringspartner, gaven een nieuwe dimensie en mogelijkheden aan de Binnenstad studie.

Dit heeft er toe geleid dat er nu, ruim 10 maanden later, een nieuw stedenbouwkundig plan ligt met daarbij een financiële uitwerking. Over oorzaak en gevolg kan men discussiëren, maar het is een knappe prestatie van alle betrokken partijen.

 

Het CDA ziet het Stedenbouwkundig plan niet alleen als een versterking van het winkelgebied, maar draagt dit plan bij aan de totale binnenstad visie. Het draagt positief bij aan de leefbaarheid en kwaliteit in de Binnenstad door de te bouwen woningen, het verblijfsklimaat en het georganiseerd winkelen. Het plan is nu nog een globaal plan, wensen en bedenkingen van zowel bewoners als andere betrokken zijn nog mogelijk.

We wilden bij deze besprekingen hier nog niet tot in detail op vooruit lopen. Wel hebben we enkele voor ons belangrijke zaken benoemd die bij de verdere uitwerking onze aandacht hebben:

  • Kwalitatieve en groene invulling van de openbare ruimte.
  • Aandacht geven aan de gehele Heuvelstraat en de eerder afgesproken ladderstructuur
  • Nog afspraak maken over strategische keuze van wel of niet verhuur/verkoop winkelplint onder Stadskantoor 1
  • Omdat de diverse verbouwingen in de Binnenstad de komende tijd ook overlast zullen gaan geven, hebben we de wethouder gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden. Dit kan volgens ons door via impressies te visualiseren wat er gebouwd wordt. Voor bezoekers wordt dan duidelijk hoe mooi en aantrekkelijk de binnenstad van Tilburg wordt. En daar doen we het voor!
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.