Nabijheid als uitgangsprincipe

De dienstverlening en informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. Het CDA ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers. Wat net zo goed betekent dat de gemeente zich op basis van hun ervaringen zich als dienstverlener zal moeten opstellen. Het CDA streeft er naar dat alle diensten van onze gemeente via internet benaderbaar zijn. Voor die zaken die niet via internet bereikbaar zijn geldt dat die zo ruim mogelijk toegankelijk moeten zijn. 

Woordvoerders:
InekeCouwenberg
Ineke Couwenberg
Commissielid
ErikdeRidder
Erik de Ridder
wethouder