Vergoeding raadswerk in kleinere gemeenten niet in verhouding met werklast

Woensdag 22 juni 2016 besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan de vergoeding die een raadslid krijgt voor zijn raadswerk. Terecht concludeert het artikel dat er grote verschillen zijn in de beloning tussen diverse gemeenten. Deze worden veroorzaakt doordat de beloning, net als het aantal raadsleden, wordt gebaseerd op het aantal inwoners van de betreffende gemeente.

Een Tilburgs raadslid krijgt maandelijks een bruto vergoeding van € 1.841,88. Afhankelijk van onder welk belastingregime je valt houd je hier netto tussen de € 1.000,- en € 1.600,- aan over. Terwijl de raadsleden in onze buurgemeente Goirle (23.143 inwoners) maandelijks slechts € 588,91 bruto krijgen. Anita de Jong van ProDemos noemt deze verschillen ‘absoluut oneerlijk’. Maar is dat wel zo?

Deels zijn de verschillen wel verklaarbaar. In Tilburg is maandag de vaste dag voor raadswerk. Dit betekent dat de hele dag vol gepland mag worden met commissie- of raadsvergaderingen, informatiebijeenkomsten, werkbezoeken en andere activiteiten. De in de grafiek opgenomen gemiddelde belasting van 24,7 uur per week is, in mijn beleving, een voorzichtige schattig. Als raadslid in Tilburg is het dus nagenoeg onmogelijk om fulltime te werken. In kleinere gemeenten ligt dit anders. Daar vinden vergaderingen vaak in de avonduren plaats. Ook zijn er in kleinere gemeenten vaak minder onderwerpen die op de agenda staan.

Anderzijds zien we ook veel overlap in verantwoordelijkheden en taken. Het maakt namelijk niet uit hoe groot je gemeente is, iedere gemeente wordt sinds 1 januari geconfronteerd met de drie decentralisaties (WMO, participatie en jeugdzorg) met alle extra verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ook heeft iedere gemeente zijn eigen Planning en control cyclus met daarin de behandeling van de perspectiefnota, de programmabegroting, één of meer tussenrapportages en de jaarstukken.

Ook moet je in aanmerking nemen dat gemeenteraden in kleinere gemeenten uit minder leden bestaan. Hierdoor is de gemiddelde fractie kleiner. Als raadslid zal je jezelf dus moeten verdiepen in meer verschillende onderwerpen dan wanneer je raadslid bent in een grote stad.

Natuurlijk wordt je niet raadslid voor het geld. Je primaire drijfveer moet zijn dat jij jezelf vanuit jouw idealen in wilt zetten voor het beter maken van jouw omgeving. Maar een vergoeding van € 239,11 voor de allerkleinste gemeenten of € 588,91, zoals in het geval van Goirle, staat in geen verhouding tot de werklast die de functie met zich meebrengt.

Op het VNG-congres begin juni heeft minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) aangegeven zich hard te maken voor betere vergoeding voor raadsleden met ingang van de raadsperiode 2018-2022. Laten we hopen dat hij zichzelf niet alleen hard maakt voor een betere, maar vooral een eerlijkere vergoeding

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *