Thijn Klokkenburg

Functie Burgerraadslid
Woordvoerder
  • Onderwijs
  • Wonen & ruimtelijke kwaliteit
  • Klimaat en energie
Geboortedatum 6 augustus 1995
Opleiding Bestuurskunde
Burgerraadslid vanaf maart 2022