Anne Zouridis-Veldhoven

Functie Gemeenteraadslid
Woordvoerder
  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Economie, detailhandel & binnenstad
  • Wonen & ruimtelijke kwaliteit
  • Verkeer & mobiliteit
  • Openbare ruimte
  • Schoon & afval
  • Klimaat & energie
Woonwijk De Blaak
Geboortedatum 27 september 1986
Opleiding Bestuurskunde
Raadslid vanaf oktober 2019