Slide background

Altijd

in de buurt

in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Slide background

Wethouder Erik de Ridder

Altijd in gesprek met de stad

Slide background

Bel of App

De groene telefoon op 06-34 85 77 16

Slide background

Voor het Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

van onze kinderen en kleinkinderen

Blog: De groene telefoon

Vertrouwen: komt te voet en gaat te paard

/
Een nieuw jaar met de beste wensen, goede gezondheid, warmte,…

Laatste nieuws

We trekken nieuwe schoenen aan!

/
Meestal is het zo dat je iets verandert omdat het beter moet…

Raad van Tilburg speelt voor Sinterklaas

/
De feestdagen; voor menig kind de leukste tijd van het jaar.…

De begroting van 2019, aan de slag!

/
Mijnheer de voorzitter, Het CDA constateert dat met deze begroting…

Even voorstellen: Marti de Brouwer

/
In de serie Raadsleden & burgerraadsleden van de Gemeente…

Joost van Puijenbroek stopt als burgerraadslid CDA Tilburg

/
Na bijna 10 jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek…

CDA legt tuintje aan bij afvalcontainer

/
Het is voor velen een doorn in het oog: complete inboedels, tuinstoelen…

CDA verheugd met komst glazen zaal

/
CDA Tilburg is trots en verheugd dat de ‘parel van de Lochal’,…

CDA blij met ambities voor een gezond en gelukkig Tilburg.

/
Tijdens de raadsvergadering van 18 juni sprak het CDA haar steun…

CDA blij met aanpak zwerfvuil bij milieuparkjes

/
Op 10 april stelde Ton Gimbrère namens de fractie van het…

Onze standpunten

Vervoer

De bereikbaarheid van onze stad en dorpen is van groot belang, De wijze waarop we ons vervoeren verandert. LEES VERDER–>

Wonen

Na jaren van woningnood en vervolgens jaren van voldoende aanbod, dreigen er nu weer tekorten te ontstaan. LEES VERDER –>

Zorg

Als het even niet meezit en je zorg en ondersteuning nodig hebt, mag de samenleving je niet laten vallen. LEES VERDER–>

Jeugdhulp

Oog hebben voor kinderen die opgroeien in een omgeving met veel risico’s en daar gericht aandacht voor hebben. LEES VERDER–>

Sport

Sport verbindt mensen, bestrijdt overgewicht en zorgt ervoor dat mensen gezonder oud worden. LEES VERDER –>

Economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. De aanpak vraagt samenwerking van burgers, overheid en bedrijfsleven. LEES VERDER–>

Senioren

Senioren zijn vaak de spil in menige vereniging of organisatie door het vele vrijwilligerswerk dat ze verrichten. LEES VERDER–>

Cultuur

Cultuur en erfgoed zorgen voor verbinding en inspiratie in de stad en regio en vormen een verrijking voor de samenleving. LEES VERDER–>

Inschrijven nieuwsbrief

Meldt u aan voor de nieuwsbrief en blijf elk moment van de dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het CDA.

CDA Tilburg unaniem achter coalitieakkoord

Tijdens de ledenraadpleging van het CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot hebben de leden unaniem ingestemd met het coalitieakkoord 2014-2018.

Zowel leden als onderhandelaars tonen zich verheugd met het bereikte resultaat, dat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot de komende jaren ‘samen vooruit’ zal helpen.

Het CDA heeft in dit akkoord duidelijke onderhandelingsresultaten bereikt.

Voorzitter Bernolf Kramer roemt de inzet van fractie, campagneteam en onderhandelaars: “De geleverde inspanningen van de afgelopen periode hebben zich uitbetaald in een coalitieakkoord waarin veel typische CDA-punten te herkennen zijn en de menselijke maat leidend is. Het verraste mij dan ook niet dat de leden met volle overtuiging hebben onderschreven.”

De leden omarmen de heropening van de eerder gesloten stadswinkels in De Reeshof, Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg Noord, een van de belangrijkste speerpunten uit de verkiezingscampagne en het CDA programma. Het CDA is ervan overtuigd dat met een nieuwe invulling van de decentrale stadswinkels de dienstverlening en nabijheid van de gemeente zal worden verbeterd.

Het CDA is verheugd dat de stevige ambities van deze nieuwe coalitie ook gepaard gaan met een sterk gematigde ontwikkeling van de lokale woonlasten én een solide financieel CDA beleid. Tegelijkertijd krijgt het economisch beleid een impuls en investeren we extra in de bestrijding van jeugdwerkloosheid, richting een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Daarmee bieden we Tilburgse jongeren een perspectiefrijke toekomst!

Het CDA vindt het belangrijk dat iedere Tilburger de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Met dit coalitieakkoord blijft de Tilburger van een goede zorg verzekerd. Dit geldt zowel voor de zorg aan onze oudere inwoners als voor diegenen die zijn aangewezen op hulp vanuit bijvoorbeeld Jeugdzorg. Extra aandacht is er voor gewaardeerde mantelzorgers door het streven naar een door het CDA bepleite Respijthuis.

Met het coalitieakkoord en deelname aan het college via lijsttrekker Erik de Ridder zien de leden van het CDA de komende periode met vertrouwen tegemoet. Er is ruimte en ambitie om de komende jaren een stevig beleid te voeren, en daarbinnen een herkenbaar CDA geluid te laten horen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. Samen vooruit!

Sjef Robben Lid in de Orde van Oranje-Nassau

CDA-commissielid en oud-raadslid Sjef Robben is tijdens de lintjesregen geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij willen Sjef feliciteren met deze welverdiende onderscheiding en hem nogmaals hartelijk dank toewensen voor zijn grote inzet binnen het CDA in Tilburg.

CDA stelt vragen over toename geweldsincidenten in de Reeshof

De CDA-fractie heeft het college art. 47 vragen gesteld over de gevoelsmatige toename aan geweldsincidenten in de Reeshof.

Geachte College,

In de afgelopen week lazen we in het Brabants Dagblad een tweetal artikelen over geweldsincidenten in de Reeshof. Eén berichtte over een straatroof op de Reeshofdijk op zondag 30 maart jl. en het tweede artikel ging over een geweldsmisdrijf op de Bijsterveldenlaan op maandag 31 maart jl..

Gevoelsmatig lijken ook de berichten over inbraken in de Reeshof ons vaker te bereiken dan voorheen.

Wij kennen ook de inzet van onze burgemeester op het terrein van veiligheid en weten dat hij daar erg actief in opereert.

Dit noopt de CDA fractie tot het stellen van de volgende vragen:

– Kan de burgemeester, liefst met cijfers onderbouwd, aangeven of er inderdaad een feitelijke toename over de afgelopen maanden waarneembaar is van het aantal geweldsdelicten, berovingen en inbraken in de Reeshof? Of is hier sprake van een gevoelsmatige toename?

– Is de burgemeester het met ons eens dat in beide gevallen de berichtgeving en de voorvallen geen positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel van Reeshofbewoners?

– Is de burgemeester het met ons eens dat gerichte communicatie over de voorvallen en eventuele afwikkeling daarvan mogelijk onveiligheidsgevoelens zouden kunnen wegnemen?

– Is de burgemeester derhalve bereid, wanneer het inderdaad gaat om een feitelijke toename, om op (zeer) korte termijn schriftelijk, dan wel mondeling in de commissie leefbaarheid, een toelichting te geven over de aanpak om deze toename ten positieve te keren?

– Is de burgemeester bereid om, als het een gevoelsmatige toename is, hierover ook actief te communiceren met de Reeshofbewoners, bijv. middels een artikel in de wijkkrant?

Namens de fractie CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Marti de Brouwer, Claudia Dankers en Sjef Robben