Wat is het Seniorenberaad?

Het CDA-Seniorenberaad Tilburg is in het jaar 1984 opgericht en bestaat derhalve al meer dan 30 jaar. In 1992 werd er een officieel – door het afdelingsbestuur goedgekeurd – reglement vastgesteld.

Het Seniorenberaad telt 25 enthousiaste leden, die elke maand, behalve in de maanden juli t/m september, op een woensdagmiddag in een plezierige ambiance bij elkaar komen. De agenda bevat doorgaans een inleider over een actueel politiek onderwerp. Soms komt de spreker “van buiten”, vaak betreft het één van onze eigen leden, die mede gezien hun leeftijd een schat aan maatschappelijke ervaring als bagage met zich meedragen. In de maand november hebben wij een feestelijke bijeenkomst in gezelschap van onze partners, met een gastronomisch tintje.

Doelstelling Seniorenberaad

Het zich verdiepen in een gezamenlijk gekozen, zinvol te bespreken, actueel onderwerp en de daaruit voortvloeiende conclusies desgewenst ter informatie aanbieden aan de CDA-fractieleden en/of het CDA-bestuur van de afdeling Tilburg. De onderwerpen zijn bij voorkeur specifieke plaatselijke politieke kwesties.

Om toegelaten te worden tot het seniorenberaad moet men lid zijn van het CDA, afdeling Tilburg en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

De contributie over 2016 bedraagt €.35,00. Wij nodigen potentiële leden – en hun partners – van harte uit, om eens kennis te komen maken. Al onze bijeenkomsten – behalve die van de maand november – vinden plaats in Wijkcentrum( MFA) De Symfonie, Eilenbergstraat 250. Wij beginnen altijd om 14.00 uur en het wordt niet later dan 16.30 uur