Marcel van den Hoven

Functie Fractievoorzitter
Woordvoerder
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Kwaliteit leefomgeving
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Financiën
 • Huishoudelijke zaken en bestuur
Voorzitter
 • Themacommissie Vestigingsklimaat
 • Vice-voorzitter Gemeenteraad
 • Vice-voorzitter en lid Presidium
 • Voorzitter vertrouwenscommissie
 • Lid werkgeverscommissie griffie
Woonwijk Groenewoud
Geboortedatum 12 april 1971
Beroep Algemeen-Directeur Skopos
Opleiding Pedagogische Academie voor basisonderwijs
Raadslid vanaf 11  maart 2010
Contactpersoon voor de  buurten Tilburg Zuid