Anne Zouridis-Veldhoven

Functie Raadslid
Woordvoerder
  • Arbeidsparticipatie
  • Jeugd
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit, bereikbaarheid & parkeren
  • Onderwijs
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Samenwerken & netwerken
  • Wonen
Woonwijk de Blaak
Geboortedatum 27 september 1986
Beroep
Opleiding Bestuurskunde
Raadslid vanaf 1 oktober 2019
Contactpersoon voor de  buurten Tilburg Zuid