Online waar het kan, persoonlijk waar het moet

Motie van het CDA: digitalisering van dienstverlening.

Online waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Bij de begrotingsbehandeling heeft het CDA heeft een motie ingediend, die vraagt naar de mogelijkheden om de communicatie en het contact met de gemeente coronaproof te maken. Hierdoor wordt een bezoek aan de Stadswinkel of gemeentehuis nog slechts bij uitzondering noodzakelijk. Vanuit de overheid is immers opgelegd dat we aanwezigheid in openbare ruimten moeten beperken. Ook de wereld om ons heen heeft zich tijdens de pandemie deze vraag gesteld en anticipeert daarop. Online-overlegtools zijn uitgerold en nieuwe digitale diensten worden aangeboden. Het 10-minuten gesprek tussen ouders en leerkracht op school gaat voortaan via Teams, consulten van artsen en fysiotherapeuten zijn waar mogelijk virtueel en een aantal Tilburgse winkeliers bieden een gratis bezorgservice aan hun klanten. Veilig en efficiënt. Ook de gemeente Tilburg kan quick wins realiseren om bezoeken aan de Stadswinkel of gemeentehuis in te dammen. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn geïnformeerd wordt, hoe digitalisering hierbij kan helpen.

Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat we oog moeten hebben voor hen die digitaal niet vaardig genoeg zijn. 20% van de Tilburgers mag niet verdwaald raken of vergeten worden, en ook zij moeten goede kanalen hebben om met de gemeente in contact te komen. De gemeente is er tenslotte voor ons allemaal. De motie geeft ook uitdrukkelijk aan dat de Stadswinkels hun rol moeten behouden. De motie die met 4 andere partijen is ingediend werd overgenomen door de wethouder.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *