Marti de Brouwer nieuw lid actiegroep Parallelle Arbeidsmarkt

Sinds kort heeft CDA-raadslid Marti de Brouwer plaatsgenomen in de actiegroep Parallelle Arbeidsmarkt, van de gemeente Tilburg. “In eerste instantie werd ik gevraagd aan te sluiten bij een beginsessie om mijn ervaringen als sociaal werkgever te delen met de groep. Dit heeft er toe geleid dat ik toegetreden ben als lid van deze actiegroep.” Het betreft een onbetaalde nevenfunctie. Indien dit onderwerp door de gemeenteraad behandeld wordt zal ik geen deel uit maken van de beraadslaging en mij van stemming onthouden.

Waarom is deze actiegroep opgezet, vraagt u zich misschien af. In Tilburg ontvangen bijna 7.000 inwoners een uitkering op basis van de Participatiewet (bijstandsuitkering). Binnen bedrijven en organisaties zijn vacatures beschikbaar, maar een aanzienlijk deel van de mensen met een uitkering is niet geschikt (of klaar te stomen) om op deze vacatures geplaatst te worden. Tegelijk blijft er veel (maatschappelijk nuttig) werk in de samenleving liggen omdat dit regulier niet te bekostigen is.

Er wordt een pleidooi gevoerd voor het creëren van een parallelle arbeidsmarkt die een oplossing kan bieden voor die mensen die wel willen werken maar niet op een baan passen op de reguliere arbeidsmarkt.

Deze banen kunnen deels gefinancierd worden vanuit de inzet van uitkeringsgelden in combinatie met de (maatschappelijke) opbrengsten vanuit de activiteiten vanuit andere budgetten, partners, organisaties en/of bedrijven.

De gemeente Tilburg wil in 2020 gaan experimenteren met het creëren van banen gebaseerd op het gedachtegoed van de parallelle arbeidsmarkt. Hiervoor is zij op zoek gaan naar (maatschappelijke) zinvolle werkzaamheden binnen de stad die duurzame banen en inkomens op kunnen leveren voor deze groep kandidaten en tevens een maatschappelijke behoefte invullen.

Om ideeën hiervoor te generen wordt in het najaar 2019 een challenge uitgezet waarbij burgers, kandidaten zelf, bedrijven, start-ups en andere organisaties worden uitgedaagd om voorstellen in te dienen. Op basis van deze ideeën of voorstellen zal een businesscase en uitvoeringsplan gemaakt worden. Het is het streven om in het 1e kwartaal 2020 met een pilot te starten.

1 antwoord
  1. Yolanda Marin Guarin
    Yolanda Marin Guarin zegt:

    Geweldig idee Marti,
    Er zijn veel mensen die veel kunnen en willen maar worden door verschillende redenen “thuis vastgehouden in armoede of met een uitkering”. Verkort de tijd duur en bureaucratie van verstikkende procedures. Laat mensen met eigen ideeën komen, oplossingen voor hun eigen leven bedenken en versterkt hun eigen kracht. Luisteren wat ze eigen willen doen, iets bedenken, iets uitvinden, en zelf ontwikkelen met een beetje begeleiding/hulp vanaf de gemeente. Laat mensen niet te lang in de schuldhulpsanering zitten maar help hen uit de problemen snel te komen en motiveert die mensen om met die ideeën iets te doen met betaalde bannen of als kleine ondernemers en niet altijd als vrijwilliger. Dat is pas help. Helpen als men nodig heeft en daarna op eigen kracht verder kunnen. Een parallel arbeidsmarktwereld klink interessant en zal succes hebben als deze mensen succes halen! 17 miljoen Miljonairs dat zou het mooiste zijn. Aan de wereld laten zien dat wij in Nederland samen de patent hebben op financieel maatschappelijk gebied . Je bent de juiste persoon op de juiste plaats, wat een uitdaging! Succes en groetjes Marti.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *