Marco Stevens: “CDA weet de weg naar de harten en de hoofden van de kiezer te vinden!”

Onderstaande speech werd uitgesproken door onze afdelingsvoorzitter Marco Stevens tijdes de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016.

Beste CDA vrienden, en alle overige aanwezigen,

Ik sta hier voor de eerste keer voor u, aan het begin van het nieuwe jaar. En ik weet niet hoe dat met u is, maar ik vind de eerste weken van het nieuwe jaar altijd heerlijk. Een nieuw begin heeft de belofte van zoveel nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden in zich. Alle tellers staan weer op 0 lijkt het wel en we hebben alles weer in eigen hand. In de laatste week van december kijken we collectief terug op het afgelopen jaar, en dat zullen wij vandaag samen ook kort doen, maar het vizier is nu toch vooral vooruit gericht. Sámen vooruit, zoals we ook bij de verkiezingen in 2014 al aan de stad toezegden.

Als we terugkijken op 2015 dan zien we dat het CDA steeds vaker de weg naar de harten en de hoofden van de kiezer weet te vinden. Landelijk zien we een gestage stijging in de peilingen en wordt onze koers én onze politiek leider Sybrand Buma steeds meer gezien als het redelijk alternatief voor een kabinetsbeleid van vallen en opstaan en een premier die vaak schittert door afwezigheid en bij aanwezigheid vooral uitblinkt in het weglachen van de groeiende uitdagingen waar onze maatschappij mee wordt geconfronteerd.

In de provincie werden we dit jaar met een tegenslag geconfronteerd. De ochtend na de verkiezingen werd duidelijk dat we weliswaar nauwelijks hadden verloren, maar dat de VVD ondanks een verlies van meer dan 3 procent toch nipt de grootste was gebleven. De formatie liep daarop uit op een deceptie. Het laatste woord is daar denk ik nog steeds niet over gezegd, maar we werden buitenspel gezet en Brabant moet het voor het eerst in de geschiedenis zonder ons of onze voorgangers in het college doen. Het doet goed om te zien hoe de fractie de handdoek heeft opgepakt en de oppositie-rol met verve invult. Onze eigen Marcel de Ryckere is onze man in Den Bosch, en daarmee is verzekerd dat de stem van Tilburg daar gehoord wordt.

De Tilburgse politiek heeft een turbulent jaar achter de rug. Onze fractie is actief in het binnenslepen van de punten uit ons programma en houdt in alle dossiers altijd het belang van de stad en haar inwoners centraal.

– zo zijn 3 v.d. 4 Stadswinkels weer open. Alleen Noord nog. Dat betekent dienstverlening dicht bij de burger. Dat laatste is ook reden om vanuit fractie in debatten steeds te benadrukken dat niet gehele aanbod en dienstverlening digitaal kan. Mensen willen soms iets ook gewoon kunnen lezen op de gemeentepagina, iets vast kunnen houden (afvalwijzer) of persoonlijk kunnen vragen en regelen (stadswinkel).

– Er is aandacht, waardering en zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers (expliciet apart vernoemd, een mantelzorgers wordt je immers niet vrijwillig!)  in onze stad.

Denk aan de acties vanuit de fractie op de dag van de eenzaamheid en op de dag van de mantelzorger. Maar er zijn niet alleen waarderingsacties, maar ook in debatten en bij besluitvorming in raad komen wij op voor hun belangen.

– Financiën zijn op orde, meerjarig sluitend, lage lokale lasten, ruimte voor investering

– Er is aandacht voor menselijke maat:

In discussies over armoede, (jeugd)zorg, participatie steeds aandacht voor menselijke maat vanuit twee principes:

1.       Niet waar iemand recht op heeft maar waar iemand mee geholpen is!

2.       Hart voor wie niet kan en hard voor wie niet wil!

– Burgerparticipatie:

Meer ruimte voor inspraak en initiatief. Een letterlijk in ons programma opgenomen punt was speelvoorzieningen opzetten in overleg met buurt. Op dit moment loopt een dergelijk proces in Reeshof, waar in samenspraak met wijk de behoefte wordt geïnventariseerd en op termijn ook gerealiseerd.

– Keihard standpunt in legalisering wiet discussie.

Gezondheidsaspect: Wiet gebruik is vanaf de 1e joint schadelijk voor hersenen, los van veel of weinig gebruik

Veiligheid: brandgevaar op illegale zolders  en ontploffingsgevaar in illegale laboratoria (met afvaldumpingsproblematiek)

Criminaliteit: Onder- en bovenwereld vervlecht! Legalisering van achterdeur zal niet leiden tot verminderen van criminaliteit of verminderen wietzolders/laboratoria aangezien productie voor 95% niet voor Tilburgse, maar voor buitenlandse handel is. Legaliseren achterdeur is dus enkel een oplossing voor de 13 coffeeshophouders in de stad. Wij zijn niet hun spreekbuis, andere partijen blijkbaar wel!

Wie de voordeur gesloten houdt, hoeft de achterdeur niet te regelen!

Anderen lijken het te gaan accepteren en goedvinden, met alle negatieve bijeffecten van dien!

Het doet me goed dat ik steeds vaker hoor, van allerlei mensen in de stad, dat het CDA en haar vertegenwoordigers weer steeds zichtbaarder zijn in de stad, en dat in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Dat zijn geluiden die wat mij betreft nog veel belangrijker zijn dan het scoren op punten in het debat in de raadszaal. Marcel en alle fractieleden: hou dat vast en zet dat door!

De wereld verkeert in turbulente tijden en die gaan ook niet aan Tilburg voorbij. We kunnen trots zijn op de inspanningen, breed in de stad, om ons steentje bij te dragen aan de opvang van mensen die huis en haard hebben verlaten en in ons land zijn aangekomen. We hebben ook allemaal gehoord dat er ook andere geluiden in de stad waren. Dat mensen het gevoel hadden buiten spel te staan in de besluitvorming. Ik wil daarom vanaf deze plaats een oproep doen aan de politiek in de breedste zin van het woord: zoek naar oplossingen waar wél draagvlak voor is, bijvoorbeeld meer kleinschaliger opvang. En kijk eens kritisch naar communicatie, naar timing en inhoud. Communiceer open en eerlijk. De Tilburger is gastvrij, maar geef hem niet het gevoel dat hij niet gehoord wordt. Al zijn de feiten onaangenaam, stop ze niet weg.

Vanuit het bestuur kan ik u melden dat we een goed jaar achter de rug hebben. Ik heb u bij mijn aantreden toegezegd me vooral te richten op het contact en de binding met u, onze leden. Ik ben samen met Roel persoonlijk in gesprek gegaan met een groot aantal actieve CDA leden. Deze gesprekken leverden naast het  prettige gevoel van een hernieuwde kennismaking een schat aan informatie en ideeën op waarmee we de komende maanden aan de slag zullen gaan. Ik noem bijvoorbeeld ideeën voor informatie avonden en ideeën om de fractie meer te ondersteunen met expertise maar ook daadwerkelijk persoonlijke inzet. Het is fijn om bevestigd te krijgen dat we een levendige afdeling hebben, met mensen die enorm betrokken en loyaal aan onze partij zijn, en niet alleen dat: ook nog bereid om zelf de nek, of de handen uit de mouwen, te steken!

Daarnaast beloofde ik u ook om naast ledenvergaderingen, nieuwjaarsreceptie en zomer-bbq meer ledenactiviteiten te organiseren. De aftrap gaven we in oktober met een bezoek aan de Tweede Kamer. Onze reisleider Frans Bartels en onze rondleider Ernst van Wely maakten dat het een bijzonder geslaagde dag was, en degenen die niet mee gingen hebben daar iets mee gemist. We geven hier een vervolg aan met een reis naar het Europees parlement in Straatsburg op 13 en 14 april. U kunt zich vanaf vandaag daarvoor opgeven. Er is plaats voor 40 deelnemers en ook introducees zijn welkom. Echter, bij plaatsgebrek gaan leden en hun partners voor. U kunt zich dus vandaag ter plekke aanmelden en binnenkort zult u ook nog eens per mail hiervoor benaderd worden.

In de bezetting van het bestuur is dit jaar ook het één en ander veranderd. In maart trad Joep Gimbrere aan als algemeen bestuurslid. Hij heeft echter deze week aangegeven deze rol niet te kunnen combineren met andere activiteiten en hij legt zijn taken neer. We hebben hiervoor dus nu een vacature. In december is Livia Hendriks toegetreden tot het bestuur. Livia heeft stage gelopen bij Lambert van Nistelrooij en is ook actief als penningmeester bij het bestuur van het CDJA Brabant. Wij zijn uiteraard blij met deze jeugdige impuls. Vanuit het senioren beraad is er ook een wisseling geweest wat betreft de invulling van de kwaliteitszetel. Marlies Scheepens heeft deze rol helaas vanwege persoonlijke omstandigheden moeten opgeven. Marlies nogmaals enorm bedankt voor je inzet en je wijze kijk op zaken waarmee je ons zo vaak geholpen hebt. De plaats van Marlies is namens het seniorenberaad overgenomen door Els Aarts. Els is inmiddels al een maand of 4 bij onze vergaderingen aanwezig en we zijn blij met haar enorme kennis van, en gevoel voor, de tilburgse en brabantse politiek, en haar inbreng in onze vergadering. Als laatste heeft onze penningmeester, Jan-Willem Miltenburg aangegeven dat hij in maart aan het eind van zijn bestuursperiode er niet voor kiest er een nieuwe periode aan vast te plakken. We hebben dus een vacature voor de positie van penningmeester. Bent u zelf enthousiast om deze rol in te vullen, of kent u iemand, meld u dan bij het bestuur.

Rest mij u vanaf deze plaats een gelukkig en voorspoedig 2016 te wensen. Voor u en iedereen die u dierbaar is: Gelukkig Nieuwjaar!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *