Maak Verklaring omtrent gedrag kosteloos voor vrijwilligersorganisaties

Om vrijwilliger te worden bij een organisatie die werkt met een kwetsbare doelgroep, zoals ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor een dergelijke verklaring (€ 41,35 per stuk) worden gedragen door de organisatie. Deze kostenpost kan een behoorlijke kostenpost vormen op de begroting van een vereniging of stichting.

Gratis VOG
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor personen die werken met kinderen of verstandelijk beperkten het aanvragen van een VOG gratis gemaakt. Andere vrijwilligersorganisaties worden sinds die tijd geconfronteerd met een 30% hoger tarief voor dezelfde verklaring dan voorheen.

“Vrijwilligers zijn de smeerolie binnen de Tilburgse samenleving. Daar moeten we voortdurend in investeren. Als we de aanvraag van een VOG gratis maken borgen we de kwaliteit van de organisaties en kan het budget dat organisaties eerst kwijt waren aan de aanvragen ten goede komen aan de doelgroep, een win-win-situatie.” aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA Tilburg.

Motie actueel
Het CDA dient maandag 18 juli tijdens de raadsvergadering een motie actueel in die het college van Burgemeester & Wethouders opdraagt te onderzoeken of het mogelijk is om kosteloos een VOG te verstrekken aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de Tilburgse samenleving en niet vallen onder de landelijke regeling.
Download hier de motie actueel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *