Investeren in de toekomst door te beginnen bij de basis

Afgelopen maandag voerde ik, samen met enkele andere collega’s, een gesprek met vertegenwoordigers van de Kinderopvang en het basisonderwijs. Betrokken mensen met een grote sociale bewogenheid, passie en drive om iets voor kinderen te betekenen. Zo groot zelfs, dat ze bereid zijn over hun eigen belangen en trots heen te stappen. Samenwerking in het belang van het kind, het gebeurt echt in Tilburg!

En dat dat van belang is blijkt wel uit de vele sprekende, maar soms ook schrijnende voorbeelden die ze noemden. Van armoedeproblematieken tot instroomleeftijd bij de Peuteropvang, van problematische thuissituaties tot segregatievoorbeelden. Er zijn genoeg kinderen in onze gemeente die gebaat zijn met deze getoonde aandacht, passie en hulp.

Interessant was de roep van deze professionals om een verschil te maken. Niet denken vanuit generalistische maatregelen of uniforme regelingen, maar kijken naar wat een wijk nodig heeft, waar een gezin mee geholpen is of wat belangrijk is om een kind de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te laten zetten. Maatwerk is het devies, ‘durf verschil te maken’.

En laat dat nu juist een gedachtegang zijn die we als CDA Tilburg al jaren aanhangen! Niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand mee geholpen is moet leidend zijn. Voor de één is dat wat meer en voor de ander wat minder.

Het CDA Tilburg zal de in gang gezette acties vanuit de bijna aflopende Lokale Educatieve Agenda volgen en ziet die graag voortgezet worden in de nieuwe op te stellen agenda. Continuïteit, voortbouwen op wat goed gaat en uitbouwen wat nog beter kan. Het CDA Tilburg steunt de ambities en bewondert de sociale beweegredenen van de partners in de stad voor onze kinderen van 0 -13 jaar!

Door: Marcel van den Hoven

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *