Inkoop zorg door de gemeente

We waren al een langere tijd bezig met verandering in de inkoop in het sociaal domein en dan gaat het over jeugdzorg, WMO en participatie. Na een voorbereidingsperiode is in de raad van 14 december deze inkoopstrategie vastgesteld. Belangrijk want het  gaat hier over kwetsbare mensen en ruim 45% van onze totale gemeentebegroting. 

We doen dit om het beter te maken. Om een systeem neer te zetten waarin toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid belangrijk zijn en deze drie voorwaarden in samenhang met elkaar ingevuld gaan worden.  Om alle inwoners te kunnen helpen op een manier waarmee ze vooruit komen. En om te garanderen dat het geld wat voor de zorg bedoeld is, ook aan de zorg besteed gaat worden.

Daarom zijn wij blij met de uitgangspunten die er nu liggen. Wij onderstrepen elk van deze zes uitgangspunten en willen het volgende nog graag benadrukken. Het normaliseren is voor ons een belangrijk uitgangspunt, we hebben hierover niet voor niets een motie ingediend. De invulling hiervan en van alle andere uitgangspunten moet nog plaats gaan vinden. Maar de bewegingen die we nu zien zijn positief.  Dat geldt ook voor de beweging dat we van het corrigeren aan de achterkant naar gesprekken met minder zorgaanbieders aan de voorkant gaan. Dat is een beweging die goed is voor onze inwoners, zij zullen snelheid en kwaliteit gaan ervaren.  En natuurlijk zullen er in het nieuwe systeem ook keuzes gemaakt moeten worden. Dat zijn keuzes binnen de uitgangspunten en gebaseerd op het vertrouwen wat wij hebben in onze partners en de wijze waarop zij goede zorg willen leveren aan onze inwoners. 

En natuurlijk speelt betaalbaarheid een rol. Geld wat voor de zorg is moet aan zorg besteed worden. En dat kan door een deel van de marktwerking los te laten. Geen impuls meer voor een aanbieder om zoveel mogelijk klanten binnen te harken, voor een dienst waar veel rendement op zit. Maar samen met andere aanbieders in vertrouwen en met verantwoordelijkheid de zorg bieden die noodzakelijk is voor de inwoners. Daar hoort vooraf inzicht in de financiën bij en een jaarrekening zal zeker helpen,  maar niet met een schijnzekerheid van een maximum winstpercentage. Beter vinden wij het om te kijken met een bredere scope en met goed contractmanagement te sturen op samenhang tussen kwaliteit van personeel, kwaliteit van zorg, ruimte voor innovatie en een normaal financieel beleid. 

De sociale raad noemt het plan ambitieus en dat is het ook, maar we hebben een ambitieus plan nodig om tot een beter systeem te komen en wij zijn er overtuigd dat het wel realistisch is. Natuurlijk is hier wel sprake van veel veranderingen en dat gaat gepaard met weerstand en onzekerheid. Om het vertrouwen wat we vandaag hebben in deze aanpak vast te houden, vragen we de wethouder of het college bereid is om op dezelfde wijze als in de afgelopen maanden de raad te blijven informeren en raadplegen.  

Voorzitter,

Met dit raadsvoorstel zetten we een volgende stap in een traject waarbij zorg leveren aan onze inwoners en hun zorg centraal zetten. Wij zijn heel blij dat degenen die zorg nodig hebben, geholpen worden met wat ze nodig hebben, en we deze mensen niet langer een verdienmodel laten zijn. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *