Initiatiefvoorstel -Business to creativity (komt 23 oktober in de commissie)

Initiatiefvoorstel – Business to creativity

Aanleiding

Tilburg zet met haar beleidsplan in op de makers van deze stad. Met vaststelling van het nieuwe Cultuurplan 2017-2020 heeft de gemeenteraad hiervoor extra middelen vrijgemaakt. Binnen de culturele sector hebben makers het niet altijd even makkelijk. Het vinden van financiering voor projecten, het krijgen van steun blijkt soms lastig te zijn. Soms door beperkende subsidiekaders, soms door onbekendheid met de middelen die beschikbaar zijn. De culturele sector kan vanuit verschillende instanties ondersteuning krijgen om bepaalde subsidies te verkrijgen. Maar de behoefte van makers bestaat niet altijd uit verkrijging van subsidies. Ook het verkrijgen van kennis en kunde van ondernemerschap is een behoefte bij verschillende makers. Andersom geeft het bedrijfsleven aan laagdrempelig kennis te willen maken met makers voor bijvoorbeeld een vernieuwende blik of het zogenaamde omdenken.

Voor deze wisselwerking tussen makers en bedrijfsleven is ook oog in het beleidsplan. Hierin is als beleidsdoel bepaald: het bevorderen van de samenwerking van de culturele sector en het bedrijfsleven.

Dit is verder uitgewerkt in de actie: onderzoek naar marktpartijen die expertprogramma’s ontwikkeld hebben voor directe samenwerking van bedrijfsleven met culturele sector en omgekeerd.

Met dit initiatiefvoorstel wordt aan het college opdracht gegeven om te laten onderzoeken of een laagdrempelig platform waar de culturele sector en het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten in Tilburg gerealiseerd kan worden. Anders dan dus al in het beleidsplan bepaald gaat het om een laagdrempelig platform waar ontmoeting op basis van behoefte plaats kan vinden. Het hoeft dus niet te resulteren in samenwerking, maar de ontmoeting kan wel plaatsvinden. Vervolgens zal het college een voorstel hierover aan de raad inclusief dekkingsvoorstel presenteren.

Advies

Het college opdracht geven om:

  • Te onderzoeken op welke wijze een laagdrempelig platform gevormd kan worden in Tilburg en hiertoe één voorstel te presenteren aan de raad voor 1 december 2017;
  • Na keuze van een voorkeursvariant door de raad ten minste drie bijeenkomsten te (laten) organiseren als pilot;
  • vervolgens een voorstel tot 2020, inclusief dekkingsvoorstel, aan de raad voor te leggen.

Argumenten

  1. Makers vinden het moeilijk een goed plan op te stellen. Het bedrijfsmatig denken en vertalen van een project of idee is belangrijk om de kans op succes te vergroten maar is geen kerntaak van makers. Hierin kunnen ze leren van het bedrijfsleven.
  1. Lang niet alle makers beschikken over een goed netwerk of bevinden zich in een netwerk binnen de eigen sector en leggen lastiger contact met andere sectoren. En ook voor het bedrijfsleven kunnen makers van waarde zijn binnen hun netwerk. Deze werelden kunnen laagdrempelig bij elkaar gebracht worden om van elkaar te leren en zo elkaars ondernemerschap sterker te maken.
  1. Makers kunnen toe zijn aan een volgende stap en dan is er geen loket of een onbekend loket waar ze terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan doorstarters of net afgestudeerden. Binnen de culturele sector zijn het vaak dezelfde namen die terugkomen en deze vinden door hun bekendheid makkelijker hun weg dan anderen.
  2. Er zijn een aantal methoden die in het bedrijfsleven worden toegepast voor bijvoorbeeld start-ups waar ook makers veel van kunnen leren. Door het bedrijfsleven en de culturele sector meer bij elkaar te brengen kunnen ze ervaringen en kennis hierover delen.

Bijlage

Met dank aan

Dit voorstel is mede tot stand gekomen na gesprekken met:

Jan Gevers – voorzitter Cultuurfonds

Edward van de Pol – Starterslift

Maurice Dujardin – De Nieuwe Vorst

Frens Frijns – 013

Jelena Kostic – choreografe Dans

Esther Ijzer – Hal 88

Namens het CDA,

Cecile van Berkel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *