Hoofdlijnenbrief

Voor het zomerreces hebben het college, de gemeenteraad en de stad de tussenbalans opgemaakt van het bestuursakkoord. Deze week stond de hoofdlijnenbrief  op de agenda. Hierin wordt de richting aangegeven voor het opmaken van de begroting. Deze begroting komt dan in november weer aan de orde. Onze fractievoorzitter Ineke Couwenberg heeft hier over gesproken.

Een paar weken geleden dachten we misschien nog dat we de ergste gevolgen van Corona achter de rug hadden en dat de tweede golf wel mee zou gaan vallen. Vandaag zitten we in die tweede golf, zonder enig idee te hebben hoe groot die wordt. In dat kader praten we over de hoofdlijnenbrief, nog steeds in grote onzekerheid.

Wij zijn tevreden over de hoofdlijnenbrief; met uitgezette lijnen voor de komende jaren. We zijn blij dat er eindelijk een nieuwe plek komt voor kunst en kracht. De bezuiniging bij het Binnenstad management Tilburg, is dan wel weer iets wat misging. De raad heeft nergens besloten dat hierop bezuinigd zou worden. Zeker niet in deze tijd, waarin het juist van belang is om onze stad zo snel mogelijk uit de crisis te helpen. Wij dienen daarom een motie in om deze aangekondigde bezuiniging terug te draaien.

De wijkgerichte aanpak heeft wat het CDA betreft echt meer snelheid nodig. Niet alleen in de PACT-wijken, maar in onze hele stad. Het is voor ons van het allergrootste belang dat de maatschappelijke infrastructuur, de verbinding in de samenleving, de verwevenheid tussen bevolkingsgroepen in stand kan blijven.

We vroegen de wethouder om proactief in overleg te gaan met sportverenigingen, cultuurinstellingen, wijk- en dorpscentra (ook in Biezenmortel) en andere verenigingen. Niet alleen over hun financiële problemen nu, maar ook om een inschatting te maken van hun exploitatie in 2021, als de huidige RIVM-regels in stand blijven. De wethouder heeft aangegeven dat dit voor de begrotingsbehandeling niet mogelijk is, maar neemt deze opdracht aan. Gelukkig, want dat gaat ons helpen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Deze hoofdlijnenbrief werkt toe naar een structureel sluitende begroting, met de nodige risico’s. Een deel wordt nu namelijk betaald door de rijksoverheid, maar ook diepe zakken raken leeg. Daarnaast is het de vraag, hoe betrouwbaar de rijksoverheid als debiteur is. Mocht dat tegenvallen dan hebben we op de voorgestelde manier tijd om het structureel op te lossen. Een goede keuze, want kiezen voor bezuinigingen in dit jaar, met de gevolgen van Corona, vindt het CDA ook onverantwoord.

Weinig steden krijgen in deze jaren voor elkaar wat Tilburg wel kan. De woonlasten stijgen niet. Onze inwoners hebben het al zwaar genoeg. Natuurlijk zullen we de komende jaren tegen zaken aanlopen, die niet in de begroting zitten en waarvan we toch vinden dat die niet als gevolg van deze crisis op mogen houden te bestaan. Hoe mooi is het dat Tilburg een stad is waar de financiële nood minder groot is?          We hebben dat geld, omdat onze voorgangers zuinig zijn geweest. Dat legt bij ons ook de verplichting om zorgvuldig om te gaan met de begroting van onze stad. We pakken daarom de begroting vandaag samen op in de vorm van de motie ‘coronabuffer’. Het geld wat nog te besteden is in de komende twee jaar, gaan we namelijk nu niet uitgeven. Dat gaan we bewaren voor de tegenvallers die corona nog gaat veroorzaken, want het is zo goed als zeker dat die tegenvallers gaan komen. En hoe fijn is het dan, wanneer we de pijn niet in de stad hoeven te leggen, maar dat we nog geld in onze buffer hebben zitten. Deze motie dienen wij van harte mee in, omdat hij niet is ingegeven door begrotingsregels, maar juist bedoeld is om dit politieke statement te maken: Beste Tilburgers, uw gemeenteraad kiest ervoor om te doen wat u zelf ook zou doen. Om het geld nu niet uit te geven, maar te bewaren, want als Corona nog meer leed veroorzaakt, willen we onze inwoners, hun omgeving en hun verenigingen daar zoveel mogelijk bij ontzien.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *