Zorg

Als het even niet meezit en je zorg en ondersteuning nodig hebt, mag de samenleving je niet laten vallen. Ons uitgangspunt is dat we niet kijken naar waar iemand recht op heeft maar waar iemand mee geholpen is. Op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft de gemeente bovendien de plicht om ondersteuning te bieden. Daarnaast gelden ook de VN-verdragen voor de rechten van de mens en de rechten van mensen met een handicap. Daarin is bepaald dat erbij horen en meedoen geen gunst is maar een recht. Het CDA is van mening dat je vooral mensen preventief moet ondersteunen: voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van groot belang om adequaat te reageren op signalen uit de samenleving. Wij stimuleren dat mensen meer omzien naar elkaar maar ook weten waar ze hun zorgen kwijt kunnen en dat er iets mee gedaan wordt.