Wonen

Na jaren van woningnood en vervolgens jaren van voldoende aanbod, dreigen er nu weer tekorten te ontstaan op de woningmarkt. Vooral de middeninkomens hebben moeite met het vinden van huisvesting. Er is een te beperkt aanbod aan starterswoningen en er is een gapend gat ontstaan tussen sociale huur en vrije sectorhuur.