Veiligheid

Het zorgen voor een veilige omgeving is voor het CDA de belangrijkste overheidstaak. Veiligheid is een basisrecht voor elk mens en een zaak die ons allen aangaat. De gemeente moet de komende jaren extra inzetten op het veiliger maken van Tilburg door harder op te treden tegen overtredingen en door preventief meer te doen aan het voorkomen van crimineel gedrag.