Duurzaamheid

Het CDA wil de wereld mooier achterlaten dan deze nu is. Dit heet rentmeesterschap. Het CDA vindt dat Tilburg zich hard moet maken om tenminste de landelijke doelen op het gebied van milieu en duurzaamheid te realiseren. Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we dan evenveel energie opwekken als we gebruiken. Het CDA ziet veel kansen voor duurzame energie met voorkeur voor energiebesparing, voor zonne-energie boven windenergie en voor zonnedaken boven zonneweiden.