Cultuur en efgoed

Cultuur en erfgoed zorgen voor verbinding en inspiratie in de stad en regio en vormen een verrijking voor de samenleving. Tilburg heeft op dit gebied een sterke positie met zijn aanbod aan podiumkunsten, topmusea, kunstopleidingen, monumenten en amateurgezelschappen. Het CDA investeert blijvend in cultuur en erfgoed en legt daarbij accent op de amateurkunsten, op interdisciplinair werken en op goede kunst- en cultuureducatie voor kinderen.