Gezond en gelukkig, maar niet onbezorgd

In 2018 gaven we ons bestuursakkoord de titel “gezond en gelukkig in Tilburg”. Wie had toen kunnen bedenken dat de lading van deze woorden twee jaar later zoveel meer betekenis zouden krijgen, na alles wat corona met ons, met Tilburg, gedaan heeft.

Corona heeft ook de goede kanten van Tilburgerschap laten zien. We waren er voor elkaar. Niet alleen families en vrienden, maar ook willekeurige vreemden konden op elkaar rekenen. We staken figuurlijk een hand naar elkaar uit: we hielpen elkaar door een boodschap te doen, een maaltijd te bereiden, of door een praatje te maken.

Als CDA zijn we blij dat we langzaam weer naar “het nieuwe normaal” toe kunnen bewegen. Maar daarnaast zoeken we naar manieren om die verbondenheid vast te houden. Een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, elkaar ondersteunen, laten bloeien in onze stad. Je hoort erbij en je doet mee.

 

Twee jaar zijn we samen op weg om doelen te bereiken, waar staan we nu? Veel dingen gaan goed. We hebben hard gewerkt om het goede economische klimaat in onze stad op koers te houden. We hebben stappen gezet in het sociaal domein. En we hebben maatwerk ingevoerd om die dingen te doen op de plekken waar ze nodig zijn. De hefbomen laten zien dat ze werken. Daar zijn we trots op.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we de lijnen neergezet. Die basis gaat de komende jaren meer zichtbaar worden.

Er zijn daarentegen ook zorgen, dingen waar we onvoldoende grip op hebben. Het feit dat 1 op de 7 van kinderen in Tilburg een beroep doet op jeugdhulp, baart ons veel zorgen. Zorgen, omdat het probleem vaak zit in de context waarin het kind opgroeit en niet in het kind zelf, wat betekent dat het geen oplossing is. En zorgen, omdat het schadelijk is voor kinderen die de zorg echt nodig hebben.

Verder is het afval is nog steeds een issue; op te veel plaatsen in de stad is het nog een troep, ondanks de inzet van velen. Het ophalen van afval sluit nog onvoldoende aan bij de wensen van onze inwoners, waardoor ze het afval ergens bij plaatsen of dumpen en daar ook mee wegkomen. Het ophalen van afval moet gaan uitblinken zoals onze gemeentelijke dienstverlening in service en klantvriendelijkheid dat doet. We moeten dus samen op zoek blijven naar andere oplossingen.

 

Als CDA geloven wij in de kracht van de samenleving. De maatschappij moet daarom zo dicht mogelijk georganiseerd worden bij de mensen. Dat geeft een gevoel van vertrouwdheid, eigenaarschap en zeggenschap. De digitale koffiemomenten met de stad laten maar weer eens zien hoe groot het verschil tussen beleid en uitvoering kan zijn. Terwijl iedereen met de beste bedoelingen aan de slag is, sluit de uitvoering in de praktijk onvoldoende aan op de inwoner en zijn probleem. Daar moeten we nog meer mee aan de slag. We zouden de gemeente dan ook graag nog meer in de buurten en wijken van Tilburg willen zien.

 

Vervolgens dan de financiën: accountantskantoren geven ons een 10 en noemen ons de meest solide gemeente van Nederland. Daar zijn we blij mee. Die balans maakt dat wij al jaren in staat zijn om in onze stad te investeren en hoe trots wij zijn op het resultaat daarvan. Tilburg is een van de meest sociale steden en ook de fysieke investeringen in onze stad zijn prachtig. Wij kozen ervoor bij de start van dit bestuursakkoord lef te tonen en op basis van deze solide positie te durven investeren. Daardoor worden we nog meer een stad waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Onder andere daardoor staan we waar we nu staan.

De tussenbalans legt een basis voor de kaders voor de hoofdlijnenbrief en begroting, maar kijkt vooral terug op de eerste helft van onze bestuursperiode. Wij steunen deze tussenbalans maar zien tegelijkertijd dat we -op financieel vlak- nog wel een opgave met elkaar te behalen hebben. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. In het begin van deze bestuursperiode hebben we afgesproken dat wij een structureel duurzaam financieel beleid willen voeren. We zullen daarbij de komende periode aan de slag moeten met de financiële onzekerheden door externe omstandigheden in het sociaal domein. We vragen de wethouder om in de hoofdlijnenbrief daarvoor met voorstellen te komen. Dat geldt ook voor de begroting, is de wethouder het met het CDA eens dat deze structureel sluitend moet worden?

 

We spreken vandaag ook over Tilburg tijdens corona. Het is nog onzeker wat de langlopende effecten van corona gaan zijn op onze samenleving, onze economie, op onze gemeente en op onze financiën.

We bouwen samen een huis, de tekening was goed en we gingen voortvarend aan de slag. Met Corona heeft er een brand gewoed en we weten nog niet hoe groot de schade zal zijn, maar ons huis is stevig en we werken hard aan het herstel. In dit proces staan wij er pal voor dat de maatschappelijke infrastructuur van Tilburg in stand blijft. Denk daarbij aan buurthuizen, sportverenigingen, wijkinitiatieven. Daar ligt namelijk het fundament van onze stad. En dat is de sleutel naar een gezond en gelukkig leven in Tilburg.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *