Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Wijkevoort

De Tilburgse gemeenteraad heeft 15 november 2021 ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Wijkevoort. Dit betekent dat er een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd zal worden. Het CDA heeft met verschillende moties en amendementen zijn stempel op dit besluit gedrukt. We leggen graag uit waarom het CDA heeft ingestemd met het bestemmingsplan. 

Het CDA is er van overtuigt dat er in Tilburg, de zevende stad van Nederland, ruimte voor bedrijven nodig is. Niet alleen meer ruimte, maar vooral ook een ander type werklocaties. Het moet duurzamer, innovatiever, creatiever, met meer ruimte voor ons Tilburg MKB.

We hebben in het debat uitgelegd waarom we van mening zijn dat wijkevoort hiervoor de meest geschikte locatie is. Ondanks dat er ook op deze plek iets waardevols op het spel staat. En om die reden hebben we ons stinkende best gedaan om Wijkevoort zo goed mogelijk in te passen in het landschap en maximaal bij te laten dragen aan bijvoorbeeld, natuurontwikkeling, waterberging en energie-opwekking. We hebben 100% groene gevels en terpen/ dakparken aan de zijde van het landschap per amendement verplicht gesteld, en geld gerealiseerd voor natuurontwikkeling en beleefbaarheid in het omliggende gebied. Zodat dit behouden blijft als uitloop- en fietsgebied voor bijvoorbeeld Reeshof bewoners.

Zoeken naar balans is niet makkelijk. Ruimte is schaars en er zijn zo veel opgaven die met elkaar concurreren om beperkte ruimte. Makkelijke oplossingen zijn er niet meer. Wat ons betreft is de zoektocht naar balans goed geland in het bestemmingsplan dat voorligt.

 

Aangenomen  moties en amendementen door het CDA:

https://tilburg.notubiz.nl/document/10787462/2/Amendement_9_1_CDA_GL_LT_D66_inpassing%20wijkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787351/3/Motie_9_2_CDA_VVD_LT_MKB%20samenwerken%20WIjkevoort
https://tilburg.notubiz.nl/document/10787353/3/Motie_9_3_NIEUW_VVD_CDA_LT_50PLUS_Meer%20ruimte%20voor%20MKB%20op%20Wijkevoort

Link debat: (inbreng CDA te zien via ‘raadszaal’ op 2 uur en 51 minuten)

https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/890604/Informatie-debat%2001-11-2021

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.