Geef de Tilburgers het Right to Challenge!

Categorie: Tilburg
Maandag heeft het CDA Tilburg een initiatiefvoorstel rondom het Right to Challenge aangekondigd. Dit ‘recht’ moet Tilburgers meer mogelijkheden geven tot het overnemen van gemeentelijke taken.

Het CDA wil inwoners van de gemeente Tilburg het zogenaamde ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente ‘uit te dagen’, geven. Dat kondigde commissielid Ernst van Welij vandaag aan in de vergadering van de themacommissie Bestuur, tijdens de behandeling van de Informatienota Uitvoeringsagenda Burgerparticipatie.

Het ‘Right to Challenge’, dat in Engeland inmiddels landelijk beleid is, houdt in dat een groep burgers, of leden van bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties, die menen een publieke dienst zelf beter te kunnen organiseren, het recht heeft om de gemeente ‘uit te dagen’. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet de gemeente de betreffende dienst (opnieuw) aanbesteden en burgers in de gelegenheid stellen zelf een offerte uit te brengen. Blijken welzijn, financiering e.d. daarin inderdaad te zijn geborgd én verbeterd, dan moet de dienst worden overgedragen. Zo kunnen kleine, compacte diensten als buurtonderhoud, groenbeheer en wijkwerk, waarvan inwoners denken dat deze efficiënter en effectiever kunnen worden geregeld, door burgers zélf worden overgenomen.

Volgens het CDA past het ‘Right to Challenge’ uitstekend bij de huidige politieke tijdgeest, waarin een steeds groter beroep op de samenleving zelf wordt gedaan, en bij een gemeente waarbinnen de kracht van de stad niet in het stadhuis maar in de gemeente zelf zit: in datgene wat inwoners met elkaar tot stand kunnen brengen, in bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Juist daarom zou invoering van het ‘Right to Challenge’ ook in Tilburg serieus moeten worden onderzocht, vindt het CDA.

Commissielid Ernst van Welij, die samen met Cécile van Berkel en Joost van Puijenbroek het initiatiefvoorstel namens de CDA-fractie voorbereidt: “Met de invoering van het ‘Right to Challenge’ komen we niet alleen tegemoet aan de eisen en omstandigheden van de huidige politieke tijdgeest, maar ook en nog belangrijker: we geven ruim baan aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot”.

De CDA-fractie legt op dit moment de laatste hand aan de technische details van het initiatiefvoorstel, dat binnenkort zal worden ingediend.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *