Duidelijkheid over de meedoenregeling

Dit jaar kreeg het CDA veel vragen over de meedoenregeling van onder andere verschillende KBO  afdelingen. Alle reden om deze bij het college neer te leggen.

Veel ouderen die al jaren automatisch de meedoenregeling kregen, hebben dit jaar een brief gehad met daarin de vraag om kopieën van bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle betaal en spaarrekeningen op te sturen. Dit zowel van de persoon zelf als van de partner. Hierbij werd opgemerkt: “lever deze gegevens aan voor april 2020, alleen dan kunnen wij beoordelen of u recht heeft op deze regeling”. Het waarom werd niet aangegeven.

De antwoorden van de wethouder geven deels duidelijkheid.

De criteria voor de meedoenregeling zijn in 2020 niet veranderd en ook de bewijzen die aangeleverd moeten worden voor controle op inkomen en vermogen zijn niet veranderd. Wat dit jaar wel is veranderd, is dat we voor de inkomenscontrole gebruik hebben gemaakt van een extern bureau (IB inlichtingenbureau) wat inlichtingen verstrekt over inkomens. Uit die toetsing bleek een aantal personen soms al jaren een te hoog inkomen en vermogen te hebben, wat de gemeente niet zelf kon toetsen en dus van een aantal mensen op grond van de beschikbare gegevens niet kon vaststellen of ze voor de regeling in aanmerking kwamen. Aan hen zijn daarom aanvullende gegevens gevraagd. Wel erkent de wethouder dat de communicatie niet goed is gegaan.

Met deze antwoorden was het CDA niet tevreden. Als het bovenstaande klopt zou het slechts een kleine groep zijn die de vraag om extra informatie heeft ontvangen. Dit strookt niet met de aantallen die wij via de KBO en rechtstreeks binnen gekregen hadden. Het CDA heeft vervolgvragen gesteld en de wethouder gevraagd om een oplossing te zoeken. Nu verkeert een grote groep mensen in onzekerheid, dat willen we niet. Juist in deze tijd en voor hen die het nodig hebben, moet er snel duidelijkheid komen. Het antwoord verwachten we spoedig, u hoort van ons.

 

Ineke Couwenberg en Marti de Brouwer.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *