Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom.

Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

U kunt uw bijdrage aan het CDA overmaken door een bedrag te storten op bankrekening 14.09.316.19 ten name van Stg Secretariaat CDA te Den Haag, onder vermelding van ‘Donatie CDA’. Het IBAN nummer van deze rekening is: NL50RABO0140931619, en de BIC code is: RABONL2U.

Het CDA beschikt over een ANBI-verklaring, dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempelbedrag belastingaftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.

Periodieke schenking
Bij een periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar. Het is wel van belang dat u dit goed vastlegt. Sinds 1 januari 2014 kan dit op twee verschillende manieren: door middel van onderhandse overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst tussen u en het CDA, of, bij een hoger bedrag, door middel van een notariële akte.

Als u het CDA tot een bedrag van € 1.000,00 per jaar wilt steunen, kunt u gebruik maken van de onderhandse overeenkomst. Aan het sluiten van deze overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u direct op deze wijze schenken aan het CDA? Klik hier om naar de onderhandse overeenkomst te gaan.

Wilt u het CDA steunen met meer dan € 1.000,00 per jaar? Dan kunt u dit vastleggen in een notariële akte. Wilt u direct op deze manier schenken aan het CDA? Klik hier om uw schenking vast te leggen in een notariële akte, mogelijk gemaakt door Schenkservice. De kosten hiervan worden door het CDA gedragen.

Giften vanaf € 4.500

Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven en personen boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.