De Tilburgse Woonagenda

Goed wonen is meer dan een slaapplek, meer dan een dak boven je hoofd. Het is leven met anderen, in een gezin, in een buurt, in wijken en in dorpen waar we ons thuis voelen. Daarom hebben we de Tilburgse Woonagenda. Hierin staat wat er aan woningen nodig is en wat de gemeente Tilburg op dat gebied wil bereiken. De keuzes die we in de woonagenda 2020-2025 maken, gaan vooral over hoe we met elkaar samen willen leven.
Als CDA zetten we ons in voor betaalbaar wonen voor middengroepen; een warm thuis voor de studenten die in onze stad die een toekomst op willen bouwen, voor starters in de dorpen en voor onze ouderen, waarbij we meer én creatieve woonvormen voor hen willen bouwen. Hierover hebben we samen met 50Plus een motie ingediend.

De woonagenda gaat daarnaast over de draagkracht van wijken. Dat is belangrijk, omdat de woonopgaven enorm verschillen per wijk. Zo worden in ’t Zand alleen sociale huurwoningen toegewezen aan echt lage inkomens. Verder worden Tilburgers met begeleidingsbehoefte nu steeds meer in die wijk geplaatst, wat betekent dat we meer moeten sturen op spreiding van zorggroepen.
In de Blaak is het bijvoorbeeld juist belangrijk dat we sturen op nultredenwoningen, zodat senioren in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Ook in Biezenmortel willen ze na jarenlang praten wel eens bouwen. En dat is belangrijk, zodat er weer jonge gezinnen komen wonen en de school open kan blijven. Als CDA vinden we het daarom belangrijk om heel gericht te kijken wat er nodig is in de Tilburgse buurten, dorpen en wijken. Dankzij toezegging van de wethouder gaan we de komende periode gebruiken om dit soort gebiedsprofielen samen met de raad en de stad op te stellen.

Bovendien bepleiten we een grotere rol voor woningcorporaties; in onze motie stellen we voor dat het college de opdracht geeft om 30% van de woningen bij grote nieuwbouwprojecten toe te wijzen aan de Tilburgse woningcorporaties. Zij helpen mensen die zichzelf niet goed kunnen redden op de woningmarkt. Als dat niet gebeurt, blijven mensen zonder huis achter.
Wij vinden het belangrijk dat er meer geschikte en betaalbare woningen komen voor politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. Voor jongeren van wie we willen dat ze na hun studie een toekomst opbouwen in onze stad. Helaas slaagt de markt hier nog onvoldoende in. Onze motie is met een ruime meerderheid is aangenomen en riep de wethouder op om snel afspraken te maken met de coöperaties over het bouwen van die 10% middenhuurwoningen en 20% sociale huurwoningen. Op die manier kunnen we voldoende, fatsoenlijke en betaalbare woningen creëren voor alle Tilburgers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *