De stad, niet het stadhuis

Lees in dit bericht de bijdrage van onze fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Tilburg op 10 november.

Voorzitter, in april las ik het volgende verhaal in de krant. Op basisschool de Cocon in Alkmaar waren de wc’s zo smerig dat de leerlingen met buikpijn in de klas zaten. Bodil van 10 hield liever zijn plas op dan dat hij naar het toilet ging. Wat de directrice ook deed, extra schoonmaakbeurten, de kinderen er op aanspreken, niets hielp. Voorzitter, ze besloot het uiteindelijk anders aan te pakken. De schoonmaakster zouden de wc’s niet langer meer poetsen, maar iedere klas kreeg twee toiletten toegewezen. En, voorzitter, niet alleen kregen de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van deze wc’s, ze mochten er ook mee doen wat ze zelf wilden. Tegenwoordig hangen de wc’s vol met posters, maar het allerbelangrijkste; ze zijn schoon en netjes! De moraal van dit verhaal; samen kunnen we meer, ook in Tilburg! Vaak blijken mensen prima in staat, soms met een klein beetje hulp van de gemeente of omgeving, om tot oplossingen te komen voor uitdagingen waar zij als individu of wij als gemeente voor staan.

Een van de zeven principes van het CDA is dat wij uitgaan van “de samenleving, niet de overheid”. Dit principe vertaalt het CDA in Tilburg naar “de stad, niet het stadhuis”. In de programmabegroting zien we dit principe op diverse terreinen terugkomen. Zo stelt u zichzelf in het begrotingsboekwerk de vraag of burgerparticipatie niet moet zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen overheid en burger. Ja natúúrlijk, is het antwoord van het CDA! Het is daarom dat wij recent ook een initiatiefvoorstel hebben ingediend dat inwoners van Tilburg het ‘recht’ moet verschaffen de gemeente uit te dagen bij het aanbesteden en uitvoeren van publieke taken. Beter bekend als het ‘Right to Challenge’.”

Maar van het CDA mag het principe “de Stad, niet het stadhuis” nog wel wat meer vorm krijgen. Daarom geven we, met verschillende moties, meer invulling aan dit principe. Bijvoorbeeld waar het gaat over de decentralisaties.

We staan immers nu echt aan de vooravond van grote transities en transformaties. De drie decentralisaties op het gebied van zorg, welzijn en participatie raken ons indirect allemaal. Vertrouwen is een belangrijk centraal thema, want uiteindelijk schept vertrouwen betrouwbaarheid. Vertrouwen in de beleidskaders, in de professionals op de werkvloer en de mensen in de stad. Desalniettemin houden wij onze oren en ogen open voor signalen vanuit de stad. Om zo te monitoren of plannen ook in de praktijk de gewenste uitwerking hebben. Bovendien zullen wij er voor waken dat de aller kwetsbaarste mensen in onze gemeente niet tussen wal en schip vallen. Daarom ook dat wij nog een sturingsvoorstel doen voor waar het gaat over de inzet van de egalisatiereserve 3D’s.

Een ander punt waarbij wij de samenleving willen uitdagen is bij initiatief te nemen voor de organisatie van een Nieuwjaarsdrink, naar Vlaams voorbeeld. Deze laagdrempelige ontmoeting voor en door de inwoners zelf heeft zijn positieve bijdrage aan de verbondenheid in de samenleving in Vlaanderen al ruimschoots bewezen.

Voorzitter, uitgaan van “de stad, niet het stadhuis” betekent niet dat we alles maar aan de stad over moeten laten. Als gemeente moeten we soms ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten we luisteren naar de signalen vanuit de stad. Daarom dat het CDA ook werk wil maken van de volgende zaken:

• bereikbaarheid van onze stad, door de verbreding van de A58 te bespoedigen door recent vrijgevallen geld te claimen;

• Het groenonderhoud in Berkel-Enschot (het liefst met de inwoners) een impuls te geven na klachten uit het dorp

• Als gemeente moderne communicatie middelen als WhatsApp in te gaan zetten voor communicatie met de stad.

Voorzitter, tenslotte nog een zorg of knipoog en een compliment. Het CDA ziet dat er voor 2015 slechts organisatiekosten voor twee verkiezingen zijn ingeboekt, terwijl de collega’s van VVD en PvdA in het kabinet juist zo hun best doen om de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 naar voren te halen. Moeten we niet serieus rekening houden met drie verkiezingen in het 2015?

En ik sluit af, voorzitter, met het compliment. Als CDA hechten we veel waarde aan degelijk en solide financieel beleid. Deze begroting en het meerjaren perspectief voldoen daar wat ons betreft aan. Een begroting waarin voor komend jaar geen lastenverzwaring aan de Tilburger wordt doorberekend en een begroting die bovendien meerjaren sluitend is. Hierdoor hoeven we dan ook, voor zover we nu kunnen overzien, de komende jaren geen bezuinigingen uit te voeren, die altijd negatief uitpakken voor de mensen en organisaties in onze stad. Zo geeft het stadhuis de stad de waardering en slagkracht die zij verdient.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *