CDA wil aanpak lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen

Vandaag meldde het Brabants Dagblad dat de wachtlijst voor de sociale huurwoningen wederom langer is geworden. De oorzaak hiervan is velerlei. Maar een van de reden is dat woningbouwverenigingen meer behoefte hebben aan goedkope bouwgrond en zij hiervoor de politiek nodig hebben. Het CDA heeft al meerdere keren aangedrongen op het snel in orde brengen van de voorraad sociale huurwoningen. Daarom hebben we de volgende vragen:

  1.  welke inspanningen heeft het college verricht om de wachttijd voor een sociale huurwoning terug te brengen?
  2. Heeft het college de, mede door ons, geopperde ‘omkatting’  van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen naar sociale huur appartementen opgepakt? Wat is het resultaat?
  3.  Heeft het college kennis genomen van de wens van de woningcorporaties om meer goedkope bouwgrond? Wat heeft u ondernomen?
  4. Bent u van mening dat we nav de recente cijfers opnieuw met corporaties aan tafel moeten om de woningconvenanten bij te stellen?
  5. Gezien de grote nood aan sociale huurwoningen ‘ bent u van plan om aan te sturen op een (beter) beleid tav het ‘scheefwonen’? Wanneer wilt u ons hierbij informeren en/of betrekken?
  6. Hebt u het beleid tav het ‘ scheefwonen’ besproken met de woningcorporaties en wat is hiervan het resultaat?
  7. Zijn er landelijk andere initiatieven bekent die mogelijk kunnen leiden tot een kortere wachtlijst voor sociale huurwoningen?
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *