CDA stelt vragen over bouwprojecten rondom het Laar

Het CDA Tilburg heeft vragen aan het college gesteld omtrent verschillende bouwprojecten die zich concentreren langs de Ringbaan-Zuid, rondom het Laar. In plaats van deze als aparte deelprojecten te beschouwen, pleit het CDA – samen met D66 en Lokaal Tilburg – in schriftelijke vragen om een samenhangende gebiedsvisie op te stellen, zoals dat ook al gebeurt bij bijvoorbeeld Stappegoor en het Kenniskwartier.

Op het onderstaand kaartje is te zien waar de bouwprojecten mogelijk gaan plaatsvinden. Deze projecten zouden in samenhang met elkaar bekeken moeten worden, zodat voor de verschillende ambities en opgaven de beste oplossing op gebiedsniveau gevonden kan worden. Denk hierbij aan het realiseren van sociale woningbouw, middenhuur en seniorenwoningen. Maar ook aan sociale opgaven zoals gemengde wijken en groenvoorzieningen.

Om te voorkomen dat de verschillende deelprojecten geen optimaal resultaat bieden, is een gebiedsvisie noodzakelijk. Het is tevens een manier om de druk van het project Puijacker te halen door het te betrekken bij een bredere gebiedsvisie.

Lees de volledige schriftelijke vragen hier: https://tilburg.notubiz.nl/document/11492308/1/CDA+-+D66+-+LT+-+Art_+41+vragen+Gebiedsontwikkeling+Laar

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.