CDA roept college op werk te maken van voorrangsregeling nieuwbouwhuizen

Het is voor mensen met een binding met Tilburg, bijvoorbeeld omdat ze er zijn geboren of nu werken, moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Binnenkort wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om deze mensen voorrang te geven bij nieuwbouwhuizen. Het CDA zet zich hiervoor in, zodat de gemeente Tilburg van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik gaat maken.

Inwoners die geworteld zijn in Tilburg – of in een van de dorpen – en daar hun leven verder op willen bouwen, of mensen die een gezin willen stichten in de buurt van opa en oma bijvoorbeeld. Mensen die in een vertrouwde omgeving oud willen worden.  Het CDA vindt het belangrijk dat deze Tilburgers meer kans op onze woningmarkt krijgen, zodat ze niet noodgedwongen naar een andere gemeente moeten verhuizen, verder van vrienden en familie. Dat is overigens niet alleen belangrijk vanuit behoud van de gemeenschap of draagvlak, maar ook nog eens belangrijk om doorstroming op onze woningmarkt te realiseren.

Natuurlijk heeft dat eerst te maken met wat je bouwt, bijvoorbeeld in onze dorpen. Maar ook met hoe je de koek vervolgens verdeeld. Er is al een wettelijke mogelijkheid om in de sociale huursector tot 25% toe te wijzen aan eigen inwoners en met de voorgestelde wetswijziging is het straks ook mogelijk om dit bij nieuwbouwprojecten (koop) te doen.

Het CDA is blij met deze mogelijkheden en steunt de oproep aan het college om hier snel werk van te maken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.