CDA publiceert eerste politiek jaarverslag

Een vaak gehoorde klacht over de politiek is dat er slechts één keer in de vier jaar verantwoording wordt afgelegd aan de kiezer, namelijk in tijden van verkiezingen. Dat gaat het CDA Tilburg anders doen. Halverwege de raadstermijn publiceert het CDA Tilburg haar eerste politieke jaarverslag.

In het politiek jaarverslag vertelt de fractie over waar zij zich voor hebben ingezet en wat ze bereikt hebben. Ze legt daarmee dus verantwoording af over haar werk.

Politieke successen

Naast een overzicht van de ingediende raadsvragen en moties en amendementen geeft de fractie ook een overzicht van de behaalde politieke successen. Zo valt te lezen dat de fractie in 2015 de verkiezingsbelofte inloste om de decentrale stadswinkels te heropenen. Ook werd het Right to challenge ingevoerd.

Daarnaast draagt het optreden van de CDA-fractie bij aan de constante aandacht van de politiek voor sociale cohesie en menselijke maat. Met name gezinnen, schoolkinderen en mantelzorgers kunnen hierbij op de inzet van het CDA rekenen. Zo zette het CDA 27 mantelzorgers extra in het zonnetje tijdens de dag van de Mantelzorg.

Tenslotte is het ook dankzij de inzet van het CDA dat de woonlasten in Tilburg nog altijd tot de laagste van Nederland behoren en dit in combinatie met een meerjarig sluitende begroting.

Jaarlijkse traditie

Wat het CDA Tilburg betreft is deze uitgave geen eenmalige actie. “Het is zaak niet alleen in verkiezingstijd mooie beloftes te maken maar ook verantwoording af te leggen over je inzet gedurende de hele raadstermijn. Het CDA werkt hard in het college van B&W en de gemeenteraad, dat mogen we laten zien. Daarom gaan we vanaf nu jaarlijks een dergelijk jaarverslag publiceren.” Aldus Marcel van den Hoven, fractievoorzitter.

Een papieren versie van het jaarverslag is aan te vragen door via de contactpagina uw adres aan ons te sturen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *