CDA blij met aanpak college bij mogelijk asbest in stortkokers Tilburgse hoogbouw

Op dit moment zijn bij 22 Tilburgse hoogbouwcomplexen de stortkokers gesloten omdat hier mogelijk asbest in zit. De onderzoeken, op kosten van de Verenigingen van Eigenaren (VvE), om te onderzoeken of er asbest aanwezig is lopen op dit moment. Indien asbest aangetroffen wordt is het belangrijk dat dit op een goede en veilige manier wordt afgedicht of verwijderd en de containerruimte asbestvrij wordt gemaakt. Dit kan tot aanzienlijke kosten leiden voor de betrokken VvE’s.

Niet alle VvE’s beschikken over voldoende reserves om grote tegenvaller op te vangen. Dit zou betekenen dat de leden van de vereniging bij zullen moeten springen. Dit blijkt in praktijk tot problemen te kunnen leiden.

In 2014 waren er problemen met de galerijen van een complex aan de Professor Cobbenhagenlaan welke de VVE niet kon betalen. Toen is door het college toegezegd:

Gebruik te maken van de kennis, expertise en diensten van het team Schuldhulpverlening. De gemeente biedt de circa bewoners die aangeven de eenmalige bijdrage niet te kunnen betalen ondersteuning door financiële consulenten vanuit het team Schuldhulpverlening aan.

Per individuele bewoner zullen we de financiën integraal doornemen. Hierbij zal gekeken worden naar wat de inkomsten/uitgaven zijn, welke vaste lasten, doorspreken vermogenspositie en er zal een advies op maat worden uitgebracht.

Bovenstaande leidde voor de CDA fractie tot het stellen van de volgende vragen tijdens het vragenuurtje tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2016:

  • Kan de wethouder een statusupdate geven over de stand van zaken in deze kwestie?
  • Kan de wethouder aangeven wanneer hij verwacht dat het afval wat nu nog aanwezig is in de complexen alsnog wordt opgehaald?
  • Is het college bereidt om, net als bij de de VVE Professor Cobbenhagenlaan, eventuele VVE’s of leden hiervan die voor financiële problemen komen te staan op dezelfde manier te helpen?

Op onze vragen geeft wethouder De Vries aan dat de gemeentelijke organisatie voortvarend en zorgvuldig te werk is gegaan. Het onderzoek vanuit de gemeente is afgerond. Het is nu aan de eigenaren van de complexen om het onderzoek en eventuele werkzaamheden af te ronden. Hierna zal de gemeente Tilburg zo snel mogelijk het afval komen ophalen.

Mocht een Vereniging van Eigenaren in de financiële problemen komen zal de gemeente Tilburg in de lijn van de toezegging uit 2014 aan de VvE aan de Professor Cobbenhagenlaan ook deze verenigingen en hun leden ondersteunen.

Het CDA is tevreden met deze zorgvuldige en voortvarende aanpak van de gemeente. Ook zijn we blij dat de wethouder oog heeft voor eventuele Tilburgers die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *