Erik de Ridder voorgedragen als lijsttrekker CDA Tilburg

Het bestuur van het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot draagt wethouder Erik de Ridder voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De CDA-leden stemmen op 14 september a.s. over de voordracht.
De Ridder (39 jaar) is sinds 2010 wethouder voor het CDA met o.a. de portefeuilles financiën, economische zaken en evenementen, waaronder carnaval en kermis. Ook is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Tilburgse binnenstad en dorpswethouder voor Udenhout en Berkel-Enschot.
Marco Stevens, afdelingsvoorzitter van het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot:
“In zijn twee periodes als wethouder heeft Erik zich onderscheiden als een gedegen bestuurder met lef, visie en hart voor onze inwoners. Een herkenbaar en aansprekend politicus, zoals past bij het CDA. Dit maakt hem de aangewezen persoon om onze lijst aan te voeren bij de verkiezingen volgend jaar.”
Erik de Ridder, wethouder en beoogd lijsttrekker:
“Ik ben er trots op me te mogen inzetten voor Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot en dankbaar dat het bestuur mij heeft voorgedragen als lijsttrekker. In de afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van onze gemeente, zoals in de zorg en in het sociaal beleid, maar ook in de ontwikkeling van de binnenstad en onze economie. Tilburg is een stad met een ongekend potentieel, die brandt van ambitie. Ik hoop hier de komende jaren namens het CDA mijn bijdrage aan te kunnen blijven leveren.”
Behalve over hun lijstrekker stemmen de leden van het CDA op 14 september ook over het verkiezingsprogramma, waaraan meer dan honderd Tilburgers hebben meegeschreven. Hiertoe hield de partij afgelopen zomer een zgn. “CDA100”, een unieke bijeenkomst waarin inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot met elkaar nadachten over de inhoud van het verkiezingsprogramma.

CDA Tilburg zoekt smaakmaker en sterrenchef!

We zoeken een lijsttrekker die het gedachtegoed van het CDA op een praktische manier kan vertalen naar de Tilburgse politiek. De lijsttrekker heeft een visie op het CDA Tilburg als lokale partij en met welke boodschap we de positie van het CDA kunnen versterken.

De lijsttrekker moet op verschillende terreinen goed uit de voeten kunnen: in het contact met inwoners van de stad, in de raad, als gezichtsbepalende figuur binnen de afdeling en in diverse netwerken op partij- en gemeentelijk niveau.

Leidinggevende capaciteiten zijn een voorwaarde. Belangrijk is dat de lijsttrekker hetzij de fractie als team kan laten functioneren, hetzij als wethouder sturing geven aan de ambtenaren. Een goede kennis van en inzicht in de bestuurlijke en beleidsmatige processen zijn van belang om succesvol te kunnen zijn.

De trend is dat de persoon in verkiezingen belangrijker wordt. Mensen kiezen voor een persoon die hen aanspreekt. De lijsttrekker moet daarom mensen aan zich kunnen binden, niet alleen om stemmers te trekken maar graag om mensen als lid of vrijwilliger te binden aan het CDA Tilburg.

Mocht u zich kandidaat willen stellen om lijsttrekker van het CDA Tilburg te worden voor de aankomende verkiezingen, dan kunt u zich melden door te mailen naar cdatilburg@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 15 juli 2017.

Rondleiding Binnenstad en Stadhuis

 

Afgelopen weekend hebben vele Tilburgers en bezoekers van de Binnenstad kennis kunnen nemen van de grote veranderingen die op dit moment in het winkelgebied plaatsvinden.
Door stadsgidsen en dmv foto’s op bouwborden kreeg men een goed beeld van de enorme veranderingen in de Binnenstad. Niet alleen werd gewezen op de stedelijke vernieuwing, maar werd er extra aandacht besteed aan de vergroening van de Binnenstad waar de gemeente ongeveer € 5 miljoen voor beschikbaar stelt. dit alles om Tilburg nog meer op de kaart te zetten.
Daarnaast kon men onder begeleiding een kijkje nemen in het oude gemeentehuis, voordat dit gebouw wordt ontmanteld. Ook hier werd ruim gebruik van gemaakt.
Beide initiatieven zijn door het CDA ingebracht en door onze wethouder Erik de Ridder ten uitvoer gebracht.
Met vriendelijke groet,
Cécile van Berkel, CDA fractie Tilburg

CDA laat 100 Tilburgers meeschrijven aan verkiezingsprogramma via CDA100

Het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot nodigt 100 Tilburgers uit om op 1 juli a.s. mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Deze zgn. CDA100 is een initiatief om zoveel mogelijk Tilburgers te betrekken bij de toekomst van hun gemeente. Tijdens de CDA100 brainstormen zij met elkaar over de inhoud van het CDA-verkiezingsprogramma.

Marcel Deryckere, voorzitter van de programmacommissie:

“Niemand die beter weet wat er in Tilburg goed gaat, beter kan of anders moet dan de Tilburgers zelf. Als CDA vragen we daarom aan 100 Tilburgers om met ons mee te denken over de toekomst van hun gemeente. Iedereen is welkom: of je nu CDA-lid bent of niet, of je nu CDA-stemmer bent of niet. Zo willen we een verkiezingsprogramma maken vóór en dóór de Tilburgers.”

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar organiseerde het CDA in Amsterdam een landelijke CDA1000. Ruim 1000 CDA-leden uit het hele land leverden daar input voor het verkiezingsprogramma. Dat leverde vijftien voorstellen op over o.a. kleinschalige zorg, flexibel verlof voor jonge gezinnen en afschaffing van het leenstelsel.

Wie deelneemt aan de Tilburgse CDA100 krijgt de kans om over twee thema’s naar keuze mee te denken én mee te beslissen. In twee gespreksrondes met maximaal 10 deelnemers kunnen zij vervolgens gezamenlijk een concreet voorstel doen voor het verkiezingsprogramma. Aan het einde van de bijeenkomst stemmen de aanwezigen over al deze voorstellen. De vijf voorstellen met de meeste stemmen worden een-op-een overgenomen. Alle overige voorstellen neemt de programmacommissie mee bij het schrijven van de rest van het programma.

De CDA100 vindt plaats op zaterdagmiddag 1 juli a.s. in Wijkcentrum De Symfonie (adres: Eilenbergstraat 250 in Tilburg). Aanmelden kan via een online aanmeldformulier. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Ga mee naar Sybrand Buma in Breda!

Op 3 maart a.s. is er in Breda een grote verkiezingsmanifestatie met CDA-leider Sybrand Buma. En u kunt erbij zijn!

De bijeenkomst staat in het teken van het CDA-verkiezingsprogramma, waarover Sybrand bijgestaan door een special guest zal vertellen. Ook zijn alle Brabantse CDA-kandidaten aanwezig, onder wie René Peters, Madeleine van Toorenburg, Erik Ronnes, Stijn Steenbakkers en Bob Bergkamp. Een goed moment dus om hen beter te leren kennen!

Vanuit Tilburg rijdt er een speciale CDA-bus naar Breda en u kunt kosteloos meereizen. De bus vertrekt om 17.30u vanaf het Natuurmuseum aan de Spoorlaan 434 in Tilburg. Om 22.30u wordt u daar weer afgezet.

De manifestatie zelf start om 19.00u en is om 21.30u afgelopen. Locatie is Podium Bloos, aan de Speelhuislaan 151 in Breda.

In de bus is plaats voor 55 personen. Leden én relaties van het CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar afdelingsvoorzitter Marco Stevens via marcostevens@cdatilburg.nl.

Wij hopen u op 3 maart a.s. te zien en let op: alléén bij een volle bus kan de reis doorgaan, dus nodigt u s.v.p. zovéél mogelijk mensen uit uw omgeving uit om met u mee te komen: vrienden, familie, collega’s enz. Samen maken we er een mooie manifestatie van!

In memoriam: Frans Bartels

We hebben  vandaag helaas afscheid moeten nemen van een prominent lid van het CDA Tilburg en het CDA-seniorenberaad. Frans Bartels heeft op 70 jarige leeftijd de strijd tegen slokdarmkanker verloren.

Frans was een betrokken Tilburger, niet alleen bij het CDA maar ook bij vele andere verenigingen en instellingen in de stad. Frans was jarenlang actief bij diverse koren en carnavalsclubs in Tilburg en was hij de trotse beheerder van de Werkplaats Amateurkunst Tilburg, Een plek waar hij ook graag zijn CDA-vrienden ontving voor een ledenvergadering of nieuwjaarsbijeenkomst.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van dit jaar in zijn Werkplaats Amateurkunst Tilburg ontving Frans voor zijn niet aflatende inzet voor het CDA de zilveren CDA-speld. Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent deze speld toe aan leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de partij. Het CDA prees Frans om zijn tomeloze en belangeloze inzet. Door Frans zijn manier van werken, was hij bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg.

Frans was op verschillende niveau’s binnen het CDA actief. Zo begeleidde hij de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, was hij actief binnen het campagneteam voor de Provinciale Staten in 2015, hij was in Tilburg bestuurslid permanente campagne, actief lid van het seniorenberaad en een trouwe volger van de fractie in de gemeenteraad.

Wij wensen zijn vrouw Ans en hun zoon Marc en zijn gezin veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Wij zullen het enthousiasme en de energie van Frans enorm missen!

Supervrijwilliger Frans Bartels krijgt zilveren CDA-speld

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA Tilburg in de Werkplaats Amateurkunst Tilburg aan de Jules de Beerstraat ontving supervrijwilliger en CDA-lid Frans Bartels uit handen van afdelingsvoorzitter Marco Stevens de zilveren CDA-speld. Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent deze speld toe aan leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de partij. Het CDA prijst Frans om zijn onverwoestbare inzet. Door Frans zijn manier van werken, is hij bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst spraken Marco Stevens en wethouder Erik de Ridder de 60 bezoekers toe. In zijn toespraak keek afdelingsvoorzitter Marco Stevens terug op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit. “Het doet me goed dat ik steeds vaker hoor, van allerlei mensen in de stad, dat het CDA en haar vertegenwoordigers weer steeds zichtbaarder zijn in de stad, en dat in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Dat zijn geluiden die wat mij betreft nog veel belangrijker zijn dan het scoren op punten in het debat in de raadszaal.”

Wethouder Erik de Ridder sprak zijn zorgen uit over de tweedeling in de samenleving, de tweedeling door verschillen in kansen. “De wet werk en zekerheid is totaal geflopt. In Tilburg leggen we ons hier niet bij neer. Wij gaan, zoals ons motto was bij de gemeenteraadsverkiezingen, samen vooruit. Samen met onze werkgevers, onze maatschappelijke organisaties, onze inwoners, onze wel goedwillende vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, SAMEN VOORUIT. Wij vinden onze weg slalommend door de puinhopen van Rutte 2. Manoeuvrerend langs de systeemfouten die de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden.“

Marco Stevens: “CDA weet de weg naar de harten en de hoofden van de kiezer te vinden!”

Onderstaande speech werd uitgesproken door onze afdelingsvoorzitter Marco Stevens tijdes de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016.

Beste CDA vrienden, en alle overige aanwezigen,

Ik sta hier voor de eerste keer voor u, aan het begin van het nieuwe jaar. En ik weet niet hoe dat met u is, maar ik vind de eerste weken van het nieuwe jaar altijd heerlijk. Een nieuw begin heeft de belofte van zoveel nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden in zich. Alle tellers staan weer op 0 lijkt het wel en we hebben alles weer in eigen hand. In de laatste week van december kijken we collectief terug op het afgelopen jaar, en dat zullen wij vandaag samen ook kort doen, maar het vizier is nu toch vooral vooruit gericht. Sámen vooruit, zoals we ook bij de verkiezingen in 2014 al aan de stad toezegden.

Als we terugkijken op 2015 dan zien we dat het CDA steeds vaker de weg naar de harten en de hoofden van de kiezer weet te vinden. Landelijk zien we een gestage stijging in de peilingen en wordt onze koers én onze politiek leider Sybrand Buma steeds meer gezien als het redelijk alternatief voor een kabinetsbeleid van vallen en opstaan en een premier die vaak schittert door afwezigheid en bij aanwezigheid vooral uitblinkt in het weglachen van de groeiende uitdagingen waar onze maatschappij mee wordt geconfronteerd.

In de provincie werden we dit jaar met een tegenslag geconfronteerd. De ochtend na de verkiezingen werd duidelijk dat we weliswaar nauwelijks hadden verloren, maar dat de VVD ondanks een verlies van meer dan 3 procent toch nipt de grootste was gebleven. De formatie liep daarop uit op een deceptie. Het laatste woord is daar denk ik nog steeds niet over gezegd, maar we werden buitenspel gezet en Brabant moet het voor het eerst in de geschiedenis zonder ons of onze voorgangers in het college doen. Het doet goed om te zien hoe de fractie de handdoek heeft opgepakt en de oppositie-rol met verve invult. Onze eigen Marcel de Ryckere is onze man in Den Bosch, en daarmee is verzekerd dat de stem van Tilburg daar gehoord wordt.

De Tilburgse politiek heeft een turbulent jaar achter de rug. Onze fractie is actief in het binnenslepen van de punten uit ons programma en houdt in alle dossiers altijd het belang van de stad en haar inwoners centraal.

– zo zijn 3 v.d. 4 Stadswinkels weer open. Alleen Noord nog. Dat betekent dienstverlening dicht bij de burger. Dat laatste is ook reden om vanuit fractie in debatten steeds te benadrukken dat niet gehele aanbod en dienstverlening digitaal kan. Mensen willen soms iets ook gewoon kunnen lezen op de gemeentepagina, iets vast kunnen houden (afvalwijzer) of persoonlijk kunnen vragen en regelen (stadswinkel).

– Er is aandacht, waardering en zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers (expliciet apart vernoemd, een mantelzorgers wordt je immers niet vrijwillig!)  in onze stad.

Denk aan de acties vanuit de fractie op de dag van de eenzaamheid en op de dag van de mantelzorger. Maar er zijn niet alleen waarderingsacties, maar ook in debatten en bij besluitvorming in raad komen wij op voor hun belangen.

– Financiën zijn op orde, meerjarig sluitend, lage lokale lasten, ruimte voor investering

– Er is aandacht voor menselijke maat:

In discussies over armoede, (jeugd)zorg, participatie steeds aandacht voor menselijke maat vanuit twee principes:

1.       Niet waar iemand recht op heeft maar waar iemand mee geholpen is!

2.       Hart voor wie niet kan en hard voor wie niet wil!

– Burgerparticipatie:

Meer ruimte voor inspraak en initiatief. Een letterlijk in ons programma opgenomen punt was speelvoorzieningen opzetten in overleg met buurt. Op dit moment loopt een dergelijk proces in Reeshof, waar in samenspraak met wijk de behoefte wordt geïnventariseerd en op termijn ook gerealiseerd.

– Keihard standpunt in legalisering wiet discussie.

Gezondheidsaspect: Wiet gebruik is vanaf de 1e joint schadelijk voor hersenen, los van veel of weinig gebruik

Veiligheid: brandgevaar op illegale zolders  en ontploffingsgevaar in illegale laboratoria (met afvaldumpingsproblematiek)

Criminaliteit: Onder- en bovenwereld vervlecht! Legalisering van achterdeur zal niet leiden tot verminderen van criminaliteit of verminderen wietzolders/laboratoria aangezien productie voor 95% niet voor Tilburgse, maar voor buitenlandse handel is. Legaliseren achterdeur is dus enkel een oplossing voor de 13 coffeeshophouders in de stad. Wij zijn niet hun spreekbuis, andere partijen blijkbaar wel!

Wie de voordeur gesloten houdt, hoeft de achterdeur niet te regelen!

Anderen lijken het te gaan accepteren en goedvinden, met alle negatieve bijeffecten van dien!

Het doet me goed dat ik steeds vaker hoor, van allerlei mensen in de stad, dat het CDA en haar vertegenwoordigers weer steeds zichtbaarder zijn in de stad, en dat in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Dat zijn geluiden die wat mij betreft nog veel belangrijker zijn dan het scoren op punten in het debat in de raadszaal. Marcel en alle fractieleden: hou dat vast en zet dat door!

De wereld verkeert in turbulente tijden en die gaan ook niet aan Tilburg voorbij. We kunnen trots zijn op de inspanningen, breed in de stad, om ons steentje bij te dragen aan de opvang van mensen die huis en haard hebben verlaten en in ons land zijn aangekomen. We hebben ook allemaal gehoord dat er ook andere geluiden in de stad waren. Dat mensen het gevoel hadden buiten spel te staan in de besluitvorming. Ik wil daarom vanaf deze plaats een oproep doen aan de politiek in de breedste zin van het woord: zoek naar oplossingen waar wél draagvlak voor is, bijvoorbeeld meer kleinschaliger opvang. En kijk eens kritisch naar communicatie, naar timing en inhoud. Communiceer open en eerlijk. De Tilburger is gastvrij, maar geef hem niet het gevoel dat hij niet gehoord wordt. Al zijn de feiten onaangenaam, stop ze niet weg.

Vanuit het bestuur kan ik u melden dat we een goed jaar achter de rug hebben. Ik heb u bij mijn aantreden toegezegd me vooral te richten op het contact en de binding met u, onze leden. Ik ben samen met Roel persoonlijk in gesprek gegaan met een groot aantal actieve CDA leden. Deze gesprekken leverden naast het  prettige gevoel van een hernieuwde kennismaking een schat aan informatie en ideeën op waarmee we de komende maanden aan de slag zullen gaan. Ik noem bijvoorbeeld ideeën voor informatie avonden en ideeën om de fractie meer te ondersteunen met expertise maar ook daadwerkelijk persoonlijke inzet. Het is fijn om bevestigd te krijgen dat we een levendige afdeling hebben, met mensen die enorm betrokken en loyaal aan onze partij zijn, en niet alleen dat: ook nog bereid om zelf de nek, of de handen uit de mouwen, te steken!

Daarnaast beloofde ik u ook om naast ledenvergaderingen, nieuwjaarsreceptie en zomer-bbq meer ledenactiviteiten te organiseren. De aftrap gaven we in oktober met een bezoek aan de Tweede Kamer. Onze reisleider Frans Bartels en onze rondleider Ernst van Wely maakten dat het een bijzonder geslaagde dag was, en degenen die niet mee gingen hebben daar iets mee gemist. We geven hier een vervolg aan met een reis naar het Europees parlement in Straatsburg op 13 en 14 april. U kunt zich vanaf vandaag daarvoor opgeven. Er is plaats voor 40 deelnemers en ook introducees zijn welkom. Echter, bij plaatsgebrek gaan leden en hun partners voor. U kunt zich dus vandaag ter plekke aanmelden en binnenkort zult u ook nog eens per mail hiervoor benaderd worden.

In de bezetting van het bestuur is dit jaar ook het één en ander veranderd. In maart trad Joep Gimbrere aan als algemeen bestuurslid. Hij heeft echter deze week aangegeven deze rol niet te kunnen combineren met andere activiteiten en hij legt zijn taken neer. We hebben hiervoor dus nu een vacature. In december is Livia Hendriks toegetreden tot het bestuur. Livia heeft stage gelopen bij Lambert van Nistelrooij en is ook actief als penningmeester bij het bestuur van het CDJA Brabant. Wij zijn uiteraard blij met deze jeugdige impuls. Vanuit het senioren beraad is er ook een wisseling geweest wat betreft de invulling van de kwaliteitszetel. Marlies Scheepens heeft deze rol helaas vanwege persoonlijke omstandigheden moeten opgeven. Marlies nogmaals enorm bedankt voor je inzet en je wijze kijk op zaken waarmee je ons zo vaak geholpen hebt. De plaats van Marlies is namens het seniorenberaad overgenomen door Els Aarts. Els is inmiddels al een maand of 4 bij onze vergaderingen aanwezig en we zijn blij met haar enorme kennis van, en gevoel voor, de tilburgse en brabantse politiek, en haar inbreng in onze vergadering. Als laatste heeft onze penningmeester, Jan-Willem Miltenburg aangegeven dat hij in maart aan het eind van zijn bestuursperiode er niet voor kiest er een nieuwe periode aan vast te plakken. We hebben dus een vacature voor de positie van penningmeester. Bent u zelf enthousiast om deze rol in te vullen, of kent u iemand, meld u dan bij het bestuur.

Rest mij u vanaf deze plaats een gelukkig en voorspoedig 2016 te wensen. Voor u en iedereen die u dierbaar is: Gelukkig Nieuwjaar!

Verslag dag van de mantelzorger

Dinsdag 10 November was de dag van de Mantelzorger en het CDA Tilburg wilde op deze dag de Mantelzorgers in het zonnetje zetten.  Via KBO, een oproep in het Stadsnieuws, Contour de Twern en  het CDA Netwerk werden er 27 Mantelzorgers bezocht door de Tilburgse CDA Raadsleden Claudia Dankers en Rein Valk. De mantelzorgers werden verrast met een bloemetje.

Er zijn in Nederland 2,7 miljoen Mantelzorgers , in onze stad  wordt geschat dat er een kleine 4000 Mantelzorgers actief zijn.

Een Mantelzorger is iemand die meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor zijn partner, kind, familielid of vriend zorgverlening biedt.

Vanuit de christendemocratische uitgangspunten mag je verwachten dat mensen verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen wanneer dat nodig is.

De dag was vermoeiend maar zeer inspirerend. We werden overal hartelijk ontvangen en hebben veel levensverhalen aangehoord.  Diep zijn wij geraakt door de tomeloze inzet van de bezochte Mantelzorgers . We zullen niet alle bezoeken aan u voorleggen maar een aantal hiervan willen we toch onder de aandacht brengen.

 • Een man van 89 jaar verzorgd  nog iedere dag zijn dementerende vrouw.  Voor het doen van boodschappen of voor een biljartmiddag moet hij zijn kinderen vragen in huis te komen omdat hij zijn echtgenote niet alleen kan laten.
 • Een Mantelzorger heeft haar zus in huis genomen die ernstig ziek is en lijdt aan depressiviteit. Ook hier is 24 uur per dag hulp noodzakelijk en kan de woning slechts sporadisch voor het doen van boodschappen in de buurt worden verlaten.
 •  Hoog bejaarde Mantelzorger verzorgd haar dementerende echtgenoot  en kan ook nauwelijks haar woning verlaten. Haar vier kinderen wonen buiten de stad en hebben drukke banen en nauwelijks tijd  om de moeder te ondersteunen. Opname in een verzorgingsthuis van haar man wil ze niet. Ik zal mijn man blijven verzorgen tot ik echt niet meer kan vertelde ze ons.

Conclusies uit gesprekken.

Door de inzet van Mantelzorgers worden kosten voor de zorg aanzienlijk beperkt. Schatting is moeilijk maar we moeten denken aan Miljarden extra Zorgkosten indien Mantelzorgers de zorgtaken niet zouden uitvoeren.

 • Mantelzorgers raken overbelast waardoor er een grote kans is dat zorg voor de Mantelzorger zelf noodzakelijk wordt.
 • Om de overbelasting te voorkomen is het nodig dat Mantelzorgers een Time Out  krijgen.  Een Respijthuis biedt deze mogelijkheid.
 • Erkenning van de Mantelzorger ontbreekt. Zo is het Mantelzorgcompliment door het geven van een cheque van  200 Euro onlangs door de Gemeente ingetrokken.
 • Mantelzorgers maken extra kosten en komen hierdoor in de financiële problemen.
 • De Mantelzorger ervaart weinig erkenning van de overheid en weet vaak de weg niet in de bureaucratische regelingen.

Hoe nu verder?

De bezoeken hebben aangetoond dat Mantelzorgers de pareltjes van de samenleving zijn en dat aandacht en ondersteuning van deze groep een permanent aandachtspunt moet  blijven.  De aandacht kunnen wij als CDA Tilburg concretiseren door de volgende acties te ondernemen.

 1. Permanente aandacht voor Mantelzorgers door het bezoeken van deze groep om verhalen vanuit het veld te kunnen vertalen in het doen van concrete voorstellen in Commissies en Raad.
 2. Het in contact treden met Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers,  om informatie te verkrijgen over regelingen en adviezen voor een betere facilitering van de Mantelzorger in Tilburg.
 3. Verdere  intensivering van overleg met diverse gremia ( Thebe, Contour de Twern , zorgverzekeraars etc )  die direct of indirect met de Mantelzorg problematiek bekend zijn.
 4. Uitdragen via Marketingactiviteiten en bovengenoemde acties dat CDA Tilburg de partij is voor de Mantelzorger in onze stad.

CDA Tilburg komt in actie tijdens week van de eenzaamheid.

Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd. Daarom doet CDA Tilburg deze week mee met de Week tegen Eenzaamheid. In deze week wil het CDA mensen inspireren om met elkaar het gesprek te voeren over wat eenzaamheid is en wat we hier samen aan kunnen doen. Daarom is er mede dankzij CDA Tilburg een congres tegen Eenzaamheid op 30 september.

Het CDA vindt dat we er samen voor moeten zorgen dat er een samenleving ontstaat waar iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Volgens Coalitie Erbij, de initiatiefnemer van de week tegen de eenzaamheid, zijn het vooral de kleine dingen die het doen. Een buurvrouw uitnodigen voor een kopje koffie of een keer boodschappen voor iemand meenemen kan iemand al een steuntje in de rug geven. Via www.eenzaam.nl vindt u meer informatie over hoe u iemand anders kunt helpen. Om mensen uit te nodigen naar elkaar om te kijken verspreiden wij tijdens de week tegen de eenzaamheid sociale kaarten om aan een ander te geven.

Uit onderzoek blijkt dat 38% van de Nederlanders eenzaamheidsgevoelens heeft. Eenzaamheid leeft niet alleen onder ouderen die nauwelijks tot geen bezoek krijgen, maar ook onder kinderen die gepest worden op school. Naast het congres en de kaarten gaat de gehele CDA Tilburg fractie de straten in. Op vrijdag 25 september gaan wij wandelen en spelletjes spelen met bewoners van woonzorgcentrum de Heikant.

Sluit je bij ons aan! …. via cda@raadtilburg.nl

Kaart niet ontvangen? Vraag hem nu aan via: facebook.com/cdatilburg of www.cdatilburg.nl

Meer interesse in het congres? Vraag nu via: cda@raadtilburg.nl