Tweede Kamerverkiezingen Campagne

Beste CDA-leden,

Volgens plan zullen er op 17 maart Tweede Kamerverkiezingen zijn. We kennen allemaal de beperkingen en de zorg die de Corona-crisis met zich meebrengt.

Daarom zal de campagne anders worden georganiseerd dan in normale omstandigheden.

Ik roep u op allemaal mee te werken aan een positief resultaat voor het CDA op 17 maart en op alle mogelijke manieren uw steentje bij te dragen.

In de aanloop naar 17 maart zijn we enkele activiteiten aan het voorbereiden:

 • Zo is er op zaterdag 27 februari van 10.00 – 11.30 uur een digitale ontmoeting met René Peters, onze Brabantse kandidaat op nummer 13.

Wil je René ontmoeten, vragen stellen, in discussie gaan, dat kan door je aan te melden via deze link:  https://forms.gle/gzdswrRUrmYmusVi9

Je krijgt tijdig een toegangslink toegezonden.

 • Als het goed is komt lijsttrekker Wopke Hoekstra ook nog naar Tilburg, maar alle planningen zijn onder voorbehoud.
 • Pieter Omtzigt is inmiddels een podcast gestart, je kunt die op je smartphone vinden onder de podcasts. De moeite waard, over het sociale contract !
 • We organiseren als afdeling een Tilburgse promotiecampagne ter ondersteuning van de landelijke campagne.

Houd de (social) media en onze website in de gaten.

 • We hebben 5000 flyers; wil je helpen flyeren, als dat weer kan/mag na 2 maart, meld je dan aan via cdatilburg@gmail.com.

Kunnen we niet flyeren dan kun je tijdens je Corona-wandeling folderen in de brievenbussen van je route. Meld je daarvoor ook aan met de wijk/straten die je zou willen doen

We hebben een beperkt aantal posters; wil je er een of meerdere ophangen, meld je eveneens aan.

Tot slot: we willen naar een permanent PR/marketing-team met name ook voor de Gemeenteraadverkiezingen in 2022. Ben je goed in social media, creatief, of wil je de handen uit de mouwen steken met posters verspreiden, flyeren etc. maak dan je belangstelling kenbaar (cdatilburg@gmail.com). We zien in veel steden met name ook jeugdige leden hun schouders onder het CDA zetten en met veel enthousiasme het CDA profileren. Vraag kennissen, vrienden en vriendinnen met CDA-affiniteit om met je mee te doen. Altijd een mooie leerschool en ervaring!

Met vriendelijke groet,

Loeks van der Veen

Voorzitter CDA Tilburg-Berkel Enschot-Udenhout-Biezenmortel

Is het mis met onze kinderen òf met het systeem?

De gemeente Tilburg heeft zonder slag of stoot weer zes miljoen extra opgehoest voor de jeugdzorg. Dat is niet zo gek. Er zijn grote wachtlijsten, de kwaliteit staat hier en daar stevig onder druk en er worden meer en meer kinderen ‘geholpen’. Wat opviel was dat het vrijwel zonder debat ging. Maar waar de toenemende zorgvraag precies vandaan komt? En of het geld wel goed besteed wordt? Het is volstrekt onduidelijk.

Met alleen een roep om meer geld lossen we de toenemende vraag naar zorg niet op. Inmiddels heeft volgens het CBS al 11,2 procent van de kinderen in Tilburg enige vorm van jeugdzorg. Zit er iets in het Tilburgse water? Of slaan we toch een beetje door?

Hebben we de Afrikaanse wijsheid It takes a village to raise a child niet al te snel vertaald naar het vergt een professioneel zorgnetwerk om een kind groot te brengen? Gaan we daarom kinderen in Tilburg-Noord al op de peuterspeelzaal screenen op een hulpvraag?

Ja, dan ben je er op tijd bij; kleine kinderen, kleine problemen. Maar als je met een zorgbril naar kinderen kijkt, heeft dat ook tot gevolg dat kinderen onnodig ‘etiketten’ krijgen en sneller gemedicaliseerd worden. Mijn vader zei altijd al: ‘Als je goed kijkt, dan is er bij iedereen een draadje los’. En dus is de zorgvraag bijna oneindig. En het is maar de vraag of kinderen krijgen wat ze écht nodig hebben. Het toenemende aantal mensen dat professionele hulp nodig heeft om zich enigszins te kunnen handhaven, lijkt daar nog niet op te wijzen.

Coördinatiekosten

Ondertussen laat het jeugdzorgsysteem een dodelijke dans tussen markt en staat zien. Toegang tot de zorg verloopt via de staat; via formele indicatiestellingen en beschikkingen. Met bureaucratie, lange wachttijden en schrikbarend hoge administratieve lasten tot gevolg. Onderzoeksbureau Berenschot becijferde dat zo’n 30 procent van het jeugdhulpbudget opgaat aan deze coördinatiekosten.

De uitvoering van de zorg gebeurt door de markt. Een gemeente als Tilburg doet dan zaken met zo’n 140 (!) contractanten. Onmogelijk te controleren. En zo ontstaan de verhalen over zorgcowboys die een dikke boterham verdienen, grote variatie in de kwaliteit van behandeling, maar ook concurrentie op het schaarse zorgpersoneel. En natuurlijk een run op de relatief eenvoudige zorg. Daar valt nog geld mee te verdienen.

Gezinnen begeven zich als ‘cliënten’ op deze zorgmarkt. Het mag dan ook niet verbazen dat met name mondige ouders goed in staat blijken een beroep op het jeugdzorgbudget te doen.

En de reactie van de overheid op deze ontwikkelingen? Meer bureaucratie en meer controle. De introductie van schakelteams die indicatiestellingen tegen het licht houden. En verantwoording vragen voor al het geld dat uitgegeven wordt. Het liefst tot twee cijfers achter de komma.

Goede zorg is maatwerk. Is dichtbij. Bij voorkeur in een informeel netwerk. Waarin niet alles wat afwijkt van het gemiddelde geproblematiseerd of gelabeld wordt. Waarbij we gebruik maken van krachten binnen families en eigen netwerken. Goed leren lezen of het plannen van activiteiten vragen soms extra zorg. Maar daarmee is het nog geen jeugdzorg. We moeten de zorgen die met opgroeien gepaard gaan weer ‘normaliseren’.

Stressgevende schulden

Soms is professionele hulp nodig. Juist gemeenten kunnen die snel en dichtbij organiseren. Door specialisten de wijk in te sturen, goede afspraken met scholen te maken, ouders met stressgevende schulden sneller te helpen en besloten jeugdzorg te veranderen in hulp aan huis. En ook door meer zeggenschap, vertrouwen en ruimte voor de hulpverleners te organiseren. Dat kan. Maar niet met 140 contractanten.

Er is werk aan de winkel! We kunnen na 5 jaar niet meer spreken van kinderziektes die met de tijd wel overwonnen worden. Ook dit stelsel heeft behoefte aan jeugdzorg. En niet – juist niet! – vanaf de Haagse tekentafel.

Door: Anne-Zouridis-Veldhoven

Inschrijven van dak- en thuislozen

Tijdens een uitzending van onderzoeksprogramma ‘De Monitor’, werd aangetoond dat aanvragen briefadressen van dak- en thuislozen door gemeenten nog steeds met grote regelmaat worden afgewezen. Dat is natuurlijk schandalig. En verboden bovendien. René Peters (Tweede Kamerlid names het CDA) heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. En staatssecretaris Knops was kraakhelder in zijn antwoorden. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost.

De staatssecretaris is helder in zijn antwoorden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht dak- en thuislozen die zich melden in te schrijven in het BRP. Hij gaf ook aan een wetswijziging in voorbereiding te hebben om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres, indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres. Dat is mooi. Maar wat heeft een dak- of thuisloze daar op dit moment nu aan?

In de gemeenteraad van Amersfoort is dit onderwerp gisteren ook besproken. Micheline Paffen (CDA) gaf aan dat haar  gemeente ook op dit moment  nog niet aan de wet voldoet. En zo zullen er meer gemeenten zijn. Tijd voor vervolgvragen dus. Ook die zijn gesteld. Eigenlijk zijn de vragen simpel. Bij welke instantie, telefoonnummer, e-mailadres, loket of mens kan een dak- of thuisloze zich melden wanneer een gemeente zich niet aan de wet houdt. En hoe kan een dak- en thuisloze op een eenvoudige manier zijn of haar recht kan halen en alsnog ingeschreven worden? De exacte vragen staan hieronder.

Vervolgvragen van het lid Peters (CDA) aan staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties) over dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

 1. Kunt u zich uw antwoord op mijn schriftelijke vragen herinneren, waarin u klip en klaar aan gaf dat gemeenten verplicht zijn om dak- en thuislozen, die zich daartoe melden, in te schrijven in de BRP?
 2. Kunt u zich tevens uw antwoord op mijn schriftelijke vragen herinneren, waarin u aangaf een wetswijziging in voorbereiding te hebben om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres?
 3. Hoe staat het met de voortgang van die wetswijziging? Wanneer kunnen we die verwachten?
 4. Bent u bekend met het feit dat verschillende gemeenten nog steeds niet voldoen aan de wettelijke plicht tot inschrijving in het BRP? (Zie raadsactualiteit Amersfoort van 26 maart 2019, met vragen van Micheline Paffen CDA) 1)
 5. Bent u het met mij eens dat dak- en thuislozen niet kunnen wachten op een explicitering van de wet, maar gewoon direct ingeschreven zouden moeten worden?
 6. Bij welke instantie, telefoonnummer, e-mailadres, loket of mens kan een dak- of thuisloze zich melden wanneer een gemeente zich niet aan de wet houdt?
 7. Kunt u aangeven op welke wijze een dak- en thuisloze op een eenvoudige manier zijn of haar recht kan halen en alsnog ingeschreven kan worden?

OPINIE: “Kamerfractie roep op tot een nationaal debat!”

De afgelopen dagen probeerde media en politici de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl. te duiden. Vooral de opkomst van Forum voor Democratie is een gewild onderwerp voor analyses en commentaren. Velen denken precies te weten waar deze politieke aardverschuiving door is veroorzaakt. Dit is opmerkelijk. Als we dit zo goed wisten, waarom hebben de politieke partijen hier dan geen passend antwoord op weten te formuleren?  Hoewel het CDA met “slechts” één zetel verlies het in Noord-Brabant behoorlijk goed heeft gedaan moeten we niet op onze lauweren rusten.

 

Wie kijkt naar de uitslag kan er niet omheen dat een groot deel van de kiezers een stem uitgebracht uit protest, onrust of woede. Deze stemmen zijn gericht tegen het huidige politieke beleid. Deze emoties lijken haaks te staan op de feiten. Wanneer we kijken naar de huidige situatie in ons land zien we veel goede zaken:

 • Nederland hoort bij de rijkste landen ter wereld;
 • Nederland staat in de top 5 van de gelukkigste landen ter wereld;
 • Nederland heeft het beste stelsel voor zorgverzekeringen;
 • Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels.

Toch ervaart ruim één op de vijf mensen het niet zo. Wie zich enigszins verdiept in de onvrede ziet dat de signalen heel divers zijn: van onrust over de betaalbaarheid van de klimaatmaatregelen tot boosheid over lokale maatregelen en van protest tegen de premier tot angst voor immigranten. Het vinden van een antwoord is dus niet zomaar gevonden. Het is juist aan het CDA, als de partij van de samenleving, om in actie te komen en te zoeken naar het antwoord op de gevoelens die een groot deel van het electoraat ervaart. Niet door klakkeloos mee te gaan in populistische retoriek en standpunten, maar juist door in gesprek te gaan en oprechte vragen te stellen. Waardoor worden deze gevoelens veroorzaakt? Welke problemen worden ervaren? Welke oplossingen kunnen we samen bedenken?

Deze vragen beantwoorden we niet vanuit de fractiekamers of vanuit een wetenschappelijk instituut. Voor de echte antwoorden moeten we met elkaar in gesprek. Niet als overheid in zaaltjes komen vertellen waarom het gevoerde beleid echt wel deugd, maar echt luisteren en samen te bouwen aan het Nederland van morgen. Hierbij kunnen we een voorbeeld nemen aan het Grand Débat wat nu gaande is in Frankrijk. In regionale discussies bedenken inwoners samen nieuwe oplossingen voor de problemen die zij ervaren. Als CDA hebben we al positieve ervaringen met dit soort bijeenkomsten. Zowel de landelijke CDA1000 als de lokale CDA100 hebben mooie en verrassende resultaten opgeleverd.

 

Het verdient de voorkeur wanneer een dergelijk nationaal debat niet wordt georganiseerd door een politieke partij zelf. Tenslotte zou het dan snel weer gezien worden als verkiezingsretoriek. Daarom zou onze fractie in de Tweede Kamer moeten pleiten voor een nationaal debat op initiatief van de overheid, georganiseerd voor en door de burgers zelf. Hierbij moet vooraf duidelijk zijn dat de opgehaalde signalen niet in een bureaula verdwijnen.  Een dergelijk voorstel hoort juist uit een partij als het CDA te komen. Niet voor niets is een van onze zeven principes: Het gaat om de samenleving, niet om de overheid. Laten we dat niet alleen beleiden met woorden maar ook daden.

 

Joost van Puijenbroek is duo-voorzitter a.i. van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Tevens is hij docent economische vakken.

 

 

 

 

Opinie: Leve de partijdemocratie!

Wie zoekt naar dé leider bij het CDA en enkel kijkt naar de fractievoorzitter in de Tweede Kamer voorziet zichzelf bij voorbaat van een incompleet beeld

“Meneer Ensberg, is het niet zo dat partijleider Sybrand Buma keihard door de CDA-leden is teruggefloten en op zijn rechtse vingers is getikt?” “De CDA-leden komen in opstand tegen de koers van de Tweede Kamerfractie, mag ik het zo interpreteren?” “Wat is het volgende onderwerp na het kinderpardon waarop CDA-leden Buma gaan corrigeren; het klimaatbeleid?”

Beeld: CDA.nl

In de afgelopen weken mocht ik als CDA-lid van verschillende parlementaire journalisten van de Volkskrant, NRC, Trouw, NPO Radio 1 en Nieuwsuur telefoontjes ontvangen met vragen als deze. Het impliciete denk- en referentiekader van deze journalisten is dat een grote landelijke politieke partij centraal en van bovenaf wordt aangestuurd door ‘een sterke man’. Journalisten die dat denken, kennen de essentie van de christendemocratie en de ontstaansgeschiedenis van het CDA niet. Het CDA is juist de meest lokale partij van Nederland, geleid door sociale en barmhartige leden.

Het CDA ontstond in 1980 uit een fusie tussen drie politieke partijen. Onder andere lokale afdelingen uit Noord-Holland, Gelderland, Limburg en Brabant riepen via een manifest op om tot deze fusie over te gaan. De petitie ‘Wij horen bij elkaar’ werd door 50.000 tot 80.000 van de toen 140.000 leden ondertekend. Deze kracht van onderop werd ook vastgelegd in het ‘program van uitgangspunten’ en is één van de vier centrale uitgangspunten onder de noemer ‘gespreide verantwoordelijkheid’. “Met gespreide verantwoordelijkheid wil het CDA een inrichting van de samenleving dichterbij brengen waarin mensen zorg dragen voor elkaar.” Een ander wezenlijke CDA-waarde is subsidiariteit; verantwoordelijkheid voor publiek en politiek beleid moet zoveel mogelijk op het laagste niveau worden gedragen en democratisch worden verankerd. Sinds de start van het CDA kunnen leden, al dan niet georganiseerd via lokale en provinciale afdelingen of netwerken, rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid en de koers van de partij. Dat gebeurt vooral via ledenvergaderingen die we gemakshalve partijcongressen noemen. Partijcongressen hebben de potentie om als feestmoment te fungeren voor de partijdemocratie en geregeld is het ook een waar feest. Zeker als relatief anonieme leden in staat zijn om onverwachte meerderheden te smeden en zo de Haagse politieke koers te verleggen.

Zelf mocht ik de afgelopen jaren samen met andere leden effectief bijdragen aan thema’s als verruiming van het kinderpardon, de verhouding ten opzichte van de Hongaarse politieke partij Fidesz van de dubieuze premier Viktor Orban en de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. En als 12 provinciale lijsttrekkers in De Telegraaf een wat mij betreft onnodig negatief opinieartikel over het klimaatakkoord publiceren, troost ik me met de gedachte: als lid kan ik tijdens partijcongressen hierover nog stevig met hen in debat. En die ruimte voor leden wordt de komende jaren alleen maar groter! Op de website www.cda.nl/partijvernieuwing staan voorbeelden van vernieuwingen op het gebied van de partijdemocratie. Zo komt er meer (digitaal) debat tussen leden, worden leden ook digitaal vaker geraadpleegd door de partijtop en komt er een verenigingsraad. Concrete plannen dus die hard nodig zijn in een tijd waarin het ledental bij menig politieke partij in rap tempo achteruit holt. Kortom, zowel in procesmatig als inhoudelijk perspectief is het CDA van oudsher een partij die haar leden vanuit overtuiging de ruimte geeft invloed uit te oefenen. Journalisten die verbaasd zijn over de grote interne ledenparticipatie bij een maatschappelijk zeer wezenlijk vraagstuk als het kinderpardon zouden zich meer in het CDA moeten verdiepen.

Ik snap best dat in tijden van Amerikanisering van onze politiek en de groei van het populisme de journalistieke neiging is om het begrip leiderschap te reduceren tot één enkel persoon. De christendemocratie laat echter zien dat het leiderschap in de samenleving rust op meerdere schouders die zich gezamenlijk inzetten voor de goede zaak. Wie zoekt naar dé leider bij het CDA en enkel kijkt naar de fractievoorzitter in de Tweede Kamer voorziet zichzelf bij voorbaat van een incompleet beeld. Het zijn gemeenteraadsleden, burgemeesters, provinciale Statenleden, afdelingsbestuurders en vele andere CDA-leden die zich dagelijks inzetten als politiek leiders. Want politiek is meer dan mooie woorden uitspreken in de plenaire zaal in Den Haag. Politiek gaat om échte maatschappelijke vragen helpen oplossen samen met en voor échte mensen.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan een raadslid als Marti de Brouwer van het CDA Tilburg, in 2016 uitgeroepen tot politicus van het jaar. Tilburgers motiveerden hun keuze toen met lovende woorden als: “Marti ziet de mensen echt en luistert naar problemen.” “Marti staat echt klaar voor arme medemensen in Tilburg, een man met groot hart van goud.” “Marti zal zich altijd voor 100% inzetten voor de mensen die het minder goed hebben in onze gemeente.” Marti is namelijk niet alleen raadslid, maar ook nog eens vrijwilliger die zich buiten de raadszaal hard maakt voor Tilburgers met een kleine beurs. En zoals Marti zijn er vele duizenden CDA’ers door het hele land. Mensen die het CDA als grootste lokale partij dag in, dag uit smoel geven. “Is het CDA langzaamaan niet een kille, rechtse partij geworden zonder compassie met de zwakkeren in de samenleving?” is ook een zo’n fijne vraag die ik wel eens voorgeschoteld krijg van journalisten. Ik kijk naar Marti en naar partijgenoten als hij, zie dat we gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen ons hard te maken voor verruiming van het kinderpardon en weet dan het antwoord: een af en toe opstekend rechts windje in de Hofstad kan nooit op tegen de aanhoudende storm van sociale christendemocraten op lokaal niveau.

Dave Ensberg is directeur-bestuurder van stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en auteur van het boek “bezielende beschaving. Dave Ensberg is bovendien lid van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. 

Open brief aan Berend de Vries: Uitsluiten is nooit het antwoord!

Beste Berend,

Afgelopen zaterdag las ik in het Brabants Dagblad dat jij als lijsttrekker van D66 de partij van Hans Smolders uit sluit als coalitiepartner na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb jou de afgelopen jaren leren kennen en waarderen als een gedegen bestuurder, een fijne collega en een behendig politicus. Ik vrees dat je bij het uitsluiten van de LST vooral hebt geluisterd naar de politicus in jezelf, met de hoop dat je meer kiezers weet aan te trekken in een zogenaamde “two horse race” tegen Smolders’ LST.

Ik betreur deze gezochte tegenstelling. Uitsluiten is nooit het antwoord!

Waar jij in je antwoorden onder andere het mensbeeld van Smolders opwerpt als argument voor het uitsluiten, maak je je zelf schuldig aan precies dat wat je Smolders verwijt. Jij sluit bij voorbaat de partij, de mens en de mogelijke kiezers van Smolders uit van deelname aan het stadsbestuur. Hiermee is de polarisatie en tegenstelling al een feit, nog voordat die zich heeft voorgedaan. Hiermee stoot je kiezers die niet op je eigen partij willen stemmen bij voorbaat van je af. Terwijl iedereen weet dat de stad alleen bestuurd kan worden in een coalitie waarin partijen worden verbonden in plaats van uitgesloten. Een coalitie vraagt verschillen te overbruggen en in elkaar te investeren. Een stad verdient een bestuur dat verbinding zoekt, ook wanneer de verschillen te groot lijken. Een stadsbestuur dat uitsluit en diskwalificeert zal geen verbinding en vertrouwen winnen maar slechts maatschappelijke tegenstellingen versterken.

Afgelopen jaren is Tilburg bestuurd door een coalitie met D66, SP, GroenLinks en het CDA. Heel verschillende partijen met heel verschillende ideeën voor de stad. Maar we vonden elkaar in een gedeeld beeld van perspectief voor onze inwoners, een sociaal beleid met een warm hart en een ongekend ambitieuze stedelijke ontwikkeling. Ook mijn partij steunde voorstellen die niet op voorhand de onze waren, maar waar we nu gezamenlijk trots op kunnen zijn.

Voor het CDA is de LST allerminst de gedroomde coalitiepartner. Afgelopen jaren diende Smolders twee moties van wantrouwen tegen mij in, dus dit zou zomaar wederzijds kunnen gelden. Ik heb moeite met de stijl, woordkeus en drammerigheid van Smolders. Ik vind het niet constructief dat de LST vaak claimt misstanden aan de kaak te stellen en de nuance uit het oog verliest. Maar zoals ook jij als D66 lijsttrekker constateert, is de LST de laatste jaren wel degelijk een constructiever koers gaan varen. Niet altijd tot en met het besluit, zoals bij het Spoorpark en de ontwikkeling van het Pieter Vreedeplein, maar wel degelijk constructiever.

De kiezer zal uiteindelijk bepalen of de vraag relevant is of, en met wie, ik wil samenwerken. Ik hoop dat het CDA groot wordt, en partijen kan vinden die willen helpen de stad nog mooier te maken, onze inwoners kansen te bieden en samen een goede koers kunnen inzetten en vasthouden. De uitslag bepaalt het speelveld en de uitgangspositie van partijen hierbij.

Maar het echte punt is, hoe willen we met elkaar omgaan in onze stad? En welk voorbeeldgedrag mogen we dan van ons stadsbestuur verwachten? Het CDA staat voor een stad waarin we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Luisteren naar wat mensen beweegt en respecteren waar ze zich zorgen over maken.

Mensen of partijen uitsluiten past hier niet bij.

Hartelijke groet,

Erik de Ridder

Lijsttrekker CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Bovenstaande open brief verscheen op maandag 5 maart in het Brabants Dagblad

“Wethouder van mooi weer” bestaat niet!

Onderstaande speech is op 13 januari 2018 uitgesproken door onze lijsttrekker wethouder Erik de Ridder.

Goedemiddag beste genodigden, politieke vrienden uit de gemeenteraad, leden van de pers en natuurlijk onze CDA leden, goedemiddag en laat ik beginnen met u het allerbeste te wensen voor 2018. Dat het jaar 2018 u mag brengen wat u ervan hoopt, in voorspoed en goede gezondheid.

Wie op dit moment om zich heen kijkt of het journaal aanzet, ziet berichten over onrust, onvrede, tegenstellingen, verdeeldheid en eigen belang. Het zijn roerige tijden!

Het CDA verkiest in Tilburg de constructieve dialoog ver boven de destructieve confrontatie.

Zie hier afgelopen week de discussie over het beeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark. In het Brabants Dagblad van afgelopen dinsdag stond een ingezonden brief waarin werd opgeroepen om het beeld van Peerke Donders weg te halen.

We bespraken het in de fractie afgelopen dinsdag, en klommen in de pen. Een aanval op Peerke Donders raakt Tilburgers en dus ook ons in het hart, maar je moet niet kwaad met kwaad vergelden.
Als mensen zich ongemakkelijk voelen omdat het beeld bij hen associaties oproept aan een koloniaal verleden, slavernij en onderdrukking, aan inktzwarte bladzijden in onze geschiedenis, dan moet je die emotie niet weghonen of ondergeschikt maken aan de trots op ons Peerke.

Nee, laten we niet de tegenstellingen vergroten, onrust en verdeeldheid zaaien of eigen belang voorop stellen. Maar laten we elkaar opzoeken, inzetten op wat mensen verbindt en samen de schouders zetten onder 2018. Dát helpt ons verder!

Verkiezingen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar 2018 is een verkiezingsjaar. Afgelopen najaar stelden we onze kandidatenlijst vast, met daarop stuk voor stuk smaakmakers uit onze gemeente. Ik kom hier straks op terug. Traditiegetrouw is het kerstreces een moment waarop ons campagneteam zich voorbereidt op wat komen gaat. We zijn hier en daar al een beetje op pad geweest. Ik denk bv aan de 50+ beurs in Euroscoop, de officiële start van onze campagne in de Heijhoef,
en het traditionele nieuwjaarsconcert hier in Berkel-Enschot, vorige week.

Vanmiddag gaan we Berkel-Enschot opnieuw overspoelen met een “groene golf”, en tot 21 maart kunt u ons nog treffen bij de vele activiteiten die het team smaakmakers van het CDA onderneemt.
We gaan stem voor stem de kiezers voor ons winnen, in de dorpen, in de Reeshof, in de wijk- en buurt winkelcentra, langs de sportvelden of gewoon deur voor deur. Zoals u dat van ons gewend bent!

Komende weken kunt u echt niet om ons heen. Of het nu onze dubbel geparkeerde vloot aan CDA Hyundai’s is die we dankzij de inzet van onze campagneleider en penningmeester en in goede samenwerking met Hyundai Smolders Tilburg hebben weten te strikken…
Ja dames en heren: “Smolders kiest CDA”, laat dat maar gezegd zijn.

En overigens, voor een auto moet je dan wel bij Smolders zijn, voor het stadsbestuur zou ik toch maar voor het CDA kiezen!

Terugblik

Maar als CDA doen we meer dan campagne voeren alleen. Zo hebben we afgelopen jaren vanuit de gemeenteraad meer dan 72 vragen gesteld, 125 moties en amendementen ingediend en een tiental initiatiefvoorstellen gedaan. We maakten ons zo hard voor punten uit ons programma die we niet direct via het coalitieakkoord hadden binnengetikt.
Denk dan aan aandacht voor mantelzorg, kwetsbare groepen in onze stad, een right to challenge waarmee we een appèl doen op de burgerkracht van onze inwoners.
Maar in het coalitieakkoord hadden we natuurlijk al veel goede CDA dingen ingebracht. En vanuit onze rol in de coalitie droegen we zo de koers die onze stad de afgelopen jaren zo vooruit heeft geholpen. Alle coalitiepartijen kunnen deze successen op hun conto schrijven, en dat zij ze gegund, maar juist op onze eigen CDA onderwerpen mogen we natuurlijk heel trots zijn.

Een paar voorbeelden
I.
Hier in Berkel-Enschot mag ik wel zeggen dat de terugkeer van de stadswinkels een echt CDA succes is. Ja, we moeten de bereikbaarheid in Koningsoord op orde brengen, en de verkeersafwikkeling van het dorp op zich natuurlijk ook, maar de dienstverlening dichtbij, zoals we dat in ons programma zeiden en nu opnieuw zeggen, kreeg in Udenhout, de Reeshof en Tilburg-Noord en hier in Berkel-Enschot een gezicht met de nieuwe stadswinkels. Het CDA is helemaal vóór vooruitgang, maar niet alle Tilburgers kunnen mee in de D66 bakfiets van de zich terugtrekkende digitale overheid.
Het CDA gaf de gemeente – letterlijk – weer smoel en – hoe klein kunnen sommige overwinningen zijn – een geprinte afvalkalender op de koop toe.

II.
Een punt waar je verkiezingen niet snel mee wint, maar het vertrouwen van je inwoners wel snel mee kunt verliezen, is hoe het er financieel voorstaat in onze gemeente. Kijk naar Eindhoven, waar men structureel – dus ieder jaar – meer dan 40 miljoen tekort komt, en afgelopen jaar naar verluidt meer dan 100 miljoen te veel uit gaf in het sociaal domein.
Hoe anders is dat hier.
– In Tilburg hebben we een meer dan sluitende begroting.
– In 2018 waarschijnlijk de laagste woonlasten van alle grote gemeenten.
– Een nullijn in de parkeertarieven.
– Én de afgelopen jaren investeerden we tientallen miljoenen in onze stad. Straks een splinternieuwe bieb middenin de Spoorzone, het vakcollege Campus013, groen in en om de stad, het economisch beleid, een armoedeoffensief. Miljoeneninvesteringen in de toekomst van onze stad.
– En alleen mogelijk dankzij een deugdelijk financieel beleid.

III.
En wat te denken van de ontwikkeling in de binnenstad? Twee jaar geleden tijdens onze nieuwjaarsreceptie in de bouwhal was het nog kommer en kwel in de binnenstad.
Een onzalig referendum hing in de lucht, de V&D was failliet en winkelpanden stonden te veel en te lang leeg. Ondertussen werkten we hard door, omdat we wisten dat we het tij konden keren. Ik vergelijk het met surfen; jarenlang ploeterden we in de branding, peddelend op ons surfplankje, golf na golf spoelde over ons heen. Maar hoe anders is het nu. De goede golf kwam, het momentum waarop we hadden gewacht. We pákten het momentum en hebben sindsdien een ongekende flow en dynamiek in onze stad teweeg weten te brengen. Samen met lokale ondernemers, samen met investeerders. Het lijkt nu bijna vanzelf te gaan, maar vergis je niet: we krijgen niets voor niets.

Het is zoals ik me de afgelopen jaren als wethouder heb willen inzetten.
Poten in de klei;
Kop in de wind;
En handen uit de mouwen.

Je kunt niet alleen maar een wethouder zijn die lintjes doorknipt, “problemen oplost”, of “de politiek weer naar de mensen brengt”, zou ik vooral tegen dhr. Smolders willen zeggen. Een wethouder die zonder portefeuille “de wijken intrekt” en daar “repareert wat zijn collega’s niet goed hebben gedaan…”

Ik zeg u, een “wethouder van mooi weer” bestaat niet.
Poten in de klei, kop in de wind en handen uit de mouwen. Laat maar zien wat je waard bent!

Kandidaten

Over laten zien wat je waard bent gesproken, het is tijd om wat mensen naar voren te halen.

10. Livia Henderiks
9. Rosanne Franken
8. Hans van de Ven
7. Anne Zouridis
6. Joost van Puijenbroek
5. Marti de Brouwer
4. Ton Gimbrère
3. Ineke Couwenberg
2. Marcel van den Hoven
1. Ik
Samen willen wij Tilburg verder brengen de komende jaren. Samen met inwoners, jong en oud, groot en klein, waar ook in onze gemeente. In de stad, in Udenhout of hier, in Berkel-Enschot.

We zetten in op beter onderhoud van de openbare ruimte, ondanks investeringen van de afgelopen jaren nog altijd ergernis nr. 1 onder onze inwoners.

We gaan voor een steviger ouderenbeleid, met hart voor mensen en extra aandacht voor ouderen in kwetsbare posities en eenzaamheid.

We zetten in op veiligheid, op straat en in wijken en buurten. Het idee van CDA Den Haag om als gemeente zelf wijkagenten in te kopen, is hierbij zeker het onderzoeken waard. Maar ook denk ik aan de veiligheid op de cityring, die af en toe een racebaan lijkt te worden.

En we willen bevorderen dat alle kinderen lid kunnen worden van een vereniging. Samen groeien ze op in onze stad. Samen zijn zij de toekomst. En dat samen, dat begint bij verenigingen: sport, muziek, scouting. Samen.
En samen met u gaan wij deze boodschap in onze gemeente brengen. 2018 is een verkiezingsjaar. Het zijn roerige tijden. Het is tijd voor het CDA!

Laat Peerke staan en verbinden

Het standbeeld van Peerke Donders kan in de huidige vorm echt niet meer. Dat lezen we in het Brabants Dagblad. Het zou koloniale en raciale verhoudingen representeren die tegenwoordig uit de mode zijn. Volgens brievenschrijver Herman Fitters moet het beeld worden aangepast of zelfs worden verwijderd. Want hier zou een superieure witte man staan, die met de katholieke kerk, de zwarte man er onder houdt.

Nog afgezien dat het beeld van Donders een Rijksmonument is dat niet zomaar verwijderd kan worden, lijkt aanpassen of verwijderen ons een slecht idee. Want als Peerke, zoon van een arme huiswever, iets heeft gedaan is het tussen de slaven en melaatsen staan om hen letterlijk en figuurlijk op de been te helpen. Peerke was geen man die vanuit een gevoel van superioriteit mensen onderdrukte. Maar een kei van een vent die met groot hart en groot geloof, zijn leven heeft gegeven voor de mensen die hem het meest nodig hadden.
Het pleidooi voor verwijdering van het beeld komt voort uit goede en nobele bedoelingen, maar snijdt menig Tilburger door het hart.

Het valt in deze tijd niet mee om genuanceerd en verbindend te spreken als het gaat om dit soort kwesties. Kleur en afkomst zijn volkomen irrelevant. Maar lijken een steeds prominentere plaats in ieder debat in te nemen. Voor je het weet staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Dat heeft Peerke niet verdiend. Dat verdienen de werkgroep Keti Koti en de heer Fitters niet. En dat verdient Tilburg niet. Het gaat er om met respect voor ieders opvatting niet te polariseren, maar de dialoog aan te gaan. Daarom pleiten wij voor een verklarend informatiebord bij het beeld van Donders. Waarop naast het leven van Peerke ook aandacht aan de koloniale tijd gegeven wordt. Laat het beeld van Peerke staan en een symbool zijn voor mensen die elkaar willen helpen. Ongeacht hun afkomst.

Armoede en schulden; oplossen doen we samen

In Nederland hebben ruim een miljoen mensen moeite om rond te komen. Ruim 400.000 mensen hebben problematische schulden. Dat is een voorzichtige schatting. De cijfers die de Algemene Rekenkamer gebruikt zijn veel hoger.

Per jaar helpen we met alle inzet en goede bedoelingen nog geen 10.000 mensen aan een schone lei.. Veel ZZP’ers bouwen geen pensioen op. En velen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. De huren en zorgkosten zijn sterk gestegen. Armoede onder kinderen is een groeiend probleem en zorgt voor uitsluiting en minder kansen.

Gemeenten hebben voldoende geld om armoede te bestrijden. Maar ze ‘vinden’ slechts een deel van de doelgroep. En maken de toegang tot regelingen vaak nodeloos ingewikkeld. Tegelijkertijd krijgen bijstandsgerechtigden die de weg naar alle regelingen wel weten te vinden te maken met een enorme armoedeval zodra ze gaan werken. Dit gaat niet goed in Nederland. En dit gaat niet goed in veel gemeentes.

Wat ons betreft bestaat er hier geen links of rechts of progressief of conservatief. Er bestaat niet eens een verschil tussen coalitie en oppositie. Er bestaan alleen concrete en zeer actuele zorgen van heel veel mensen. Daar moeten we iets aan doen. Zowel vanuit Den Haag als via gemeenten. En met meer daadkracht dan tot nu toe. En laten we eerlijk zijn. Een behoorlijk deel van die problemen wordt door de overheid zelf, met al haar goede bedoelingen, gewoon veroorzaakt.

Tachtig procent van de vragen aan sociale wijkteams gaat over financiële problemen. Nog los van de stress gerelateerde zorgvragen die daar nog achter vandaan komen. Schulden vormen een dominante problematiek, belemmeren burgers om mee te doen en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Er bestaat bovendien een grote samenhang tussen schulden en problemen op andere leefgebieden als zorg, wonen, welzijn en gezondheid. Het is heel goed mogelijk dat een effectieve aanpak op het gebied van armoede / schulden enorme positieve impact heeft op overige leefgebieden.

Het oplossen van schuldenproblematiek hoeft niet eens meer geld te kosten. Maar kan wel heel veel (economische) winst opleveren.

Voor het eerst in de geschiedenis staan in het regeerakkoord concrete maatregelen die armoede- en schuldenproblematiek aanpakken. Er wordt fors geld vrijgemaakt om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen. Misstanden in de incasso-industrie worden aangepakt. Incassokosten aan banden gelegd. En aan de eindeloze stapeling van boetes komt een einde. Dat is mooi.

Maar ook van gemeentes wordt het een en ander verwacht. Op het gebied van schuldhulpverlening valt veel te verbeteren. En het is belangrijk dat mensen snel gevonden en geholpen worden. Het liefst voor dat de problemen uit de hand kunnen lopen.

Veel politieke partijen schrijven op dit moment hun verkiezingsprogramma. Hoe mooi zou het zijn als schulden en armoedeproblematiek, net als in Den Haag, een prominente plaats zou krijgen in het beleid van iedere gemeente.

 

Rene Peters
Marti de Brouwer

 

Marti de Brouwer is namens het CDA gemeenteraadslid in Tilburg en werd IN 2016 verkozen tot politicus van het jaar.

Rene Peters is Tweede Kamerlid namens het CDA en was daarvoor zes jaar wethouder in Oss.

Initiatiefnemers “Code oranje” tonen vooral eigen onvermogen aan

Woensdag 26 oktober lanceerde burgemeester Bert Blase (PvdA) van Vlaardingen in het dagblad Trouw zijn aanvalsplan Code Oranje. In dit aanvalsplan pleit de Vlaardingse burgervader samen met 100 lokale bestuurders en wetenschappers voor het afschaffen van de gemeenteraad zoals we die nu kennen. In het plan staat een voorstel om te gaan experimenteren met een gemeenteraad die samengesteld wordt door loting. Deze gemeenteraad van 150 man zou als soort van volksoploop drie maal per jaar bij elkaar moeten komen.  Met de presentatie van dit plan tonen de initiatiefnemers niet het failliet van de lokale democratie maar vooral hun eigen onvermogen aan.

Rollen van de raad

Het plan van een “lottocratie” verliest een aantal belangrijke punten uit het oog.  Een raadslid besteedt gemiddeld 16,76 uur per week aan het raadswerk. In deze tijd vervult een raadslid drie belangrijke rollen: hij stelt kaders aan het beleid, controleert het werk van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigd zijn achterban.  In de nieuwe opzet lijkt vooral ruimte voor het uitvoeren van de kaderstellende taak, dit terwijl voor een goed functioneren van de lokale politiek de andere twee rollen minimaal zo belangrijk zijn.

Om de kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren is het belangrijk dat een raadslid goed op de hoogte is van de werking van lokale politiek, zoals bijvoorbeeld de gemeentewet, de instrumenten van een raadslid enz. In de praktijk blijkt dat een raadslid de eerste vier jaar vooral bezig is deze zaken in de vingers te krijgen. Pas in de tweede periode wordt een raadslid echt effectief. Hij/zij bouwt dan zijn profiel en weet zaken voor elkaar te krijgen. Bij het instellen van een “lottocratie” dreigt deze opbouw van ervaring verloren te gaan. Tenslotte zullen weinig inwoners zich zo maar willen committeren aan een functie van tenminste 4-8 jaar.  Dit gebrek aan borgen van ervaring zal afbreuk doen aan zorgvuldigheid van de besluitvorming.

Vertegenwoordiging

Daar komt nog bovenop dat bij een samenstelling op basis van loting het maar de vraag is of de raad nog wel een afspiegeling is van de samenleving. Natuurlijk kun je deze vraagtekens ook zetten bij een verkiezing waarbij de opkomst onder de 50% ligt. Toch, is het bezwaar bij willekeurige loting niet te verwaarlozen. Bij reguliere verkiezingen komen uit alle bevolkingslagen mensen stemmen. Hierdoor zijn veel verschillende geluiden vertegenwoordigd in de raad, in Tilburg zetelen maar liefst 12 verschillende partijen. Wanneer er gewerkt wordt op basis van een willekeurige loting kan het zijn dat een bepaalde bevolkingsgroep geen enkele vertegenwoordiging kent.

Eigen disfunctioneren

De belangrijkste vraag is voor welk probleem het actieplan Code Oranje een oplossing moet bieden. Naar eigen zeggen willen de initiatiefnemers meer invloed geven aan belangengroepen. Echter, deze hebben op dit moment vele wegen naar de politiek. Bijna wekelijks verwelkomen wij als CDA-fractie mensen uit de stad tijdens onze fractievergadering of gaan bij hen op bezoek. Allen hebben ze een verzoek of vraag aan de politiek.

Voor wie een dergelijke drempel te hoog is organiseren steeds meer gemeenten een G1000 waarop inwoners actief meepraten. Ook inspreekavonden, rondetafelgesprekken en andere vorm van inspraak worden volop toegepast. Wie de weg naar de politiek wil vinden, weet deze ook te vinden. Als de initiatiefnemers van het actieplan hier anders over denken zegt dit vooral veel over hun eigen functioneren.

Natuurlijk is de democratie nooit af. Er is veel veranderd sinds Thorbecke ons huidige systeem heeft bedacht. in de 19e eeuw.  Maar het lijkt erop dat de initiatiefnemers belangrijke randvoorwaarden voor een goed werkende democratie willen verspelen. Het zelfreinigend vermogen een  politieke partij, de interne democratie en een betrouwbare gedragslijn van een fractie zijn van groot belang voor het goed functioneren van de volksvertegenwoordiging. In een ogenschijnlijke oneindige drang naar bestuurlijke vernieuwing moeten we er voor waken het kind niet met het badwater weg te gooien.