Gratis boodschappen geen gevolgen voor bijstand

De media werd overspoeld met verontwaardigde reacties omdat een mevrouw met een bijstandsuitkering een fors bedrag moest terugbetalen doordat ze wekelijks boodschappen kreeg van haar moeder. Er werden landelijk vragen gesteld door Rene Peters en zijn collega’s. Natuurlijk hebben we dat in Tilburg ook opgepakt. Marti de Brouwer stelde de vragen en de antwoorden zijn geruststellend. En leuk om dat in de krant te lezen. 

Wachten bij de milieustraat

Op zaterdagen en tijdens vakanties kent het aantal bezoekers aan de Milieustraat een piek. Logisch, want als je van 8 tot 5 werkt, dan ben je helaas gedoemd om aan te sluiten in de file op deze drukke dagen.  Zo was dat ook recentelijk waar te nemen tijdens de kerstvakantie. Bij de fractie kwamen veel berichten binnen over de buitensporige drukte tijdens de kerstvakantie. Veel Tilburgers waren geïrriteerd over het lange wachten en dan met name over de communicatie over deze wachttijd.  Er is op één plaats een webcam die een grove indicatie van de lengte van de file geeft, maar je kunt de wachttijd daarmee onvoldoende inschatten. Een half uur wachten is te doen, maar 2 uur en meer is te gortig en roept vragen op bij de klanten van de Milieustraat. Op sociaal media zijn tal van oplossingen te lezen: plaats borden met de wachttijden (bij de Efteling weten ze hoe dat moet), zet een FM evenementenzender in om klanten via de autoradio te informeren, zet op de site wat de actuele wachttijden zijn en verruim in drukke weken de openingstijden. Kortom mogelijkheden genoeg om de klanten beter te helpen. Dat klantgevoel wordt wel eens gemist. Ik zeg uitdrukkelijk: wel eens. Want er zijn soms zeer positieve ervaringen van hulpvaardige medewerkers maar die worden dan afgewisseld met teleurstelling over de bejegening. Om die reden heeft de fractie van het CDA de vraag gesteld om de communicatie van de Milieustraat te verbeteren, zodat de klanttevredenheid kan toenemen. Tijdens het Vragenuurtje deed wethouder de Vries de toezegging dat de communicatie onder de loep wordt genomen, met als doel de tevredenheid bij bezoekers van de milieustraat te verbeteren. Hij gaat er mee aan de slag, ook als fractie nemen we dan een wachttijd voor lief, maar een oplossing voor dit probleem moet er komen!

Tilburg krijgt er een dorp bij: Welkom Biezenmortel!

Gevoelsmatig is het een hele verandering om ineens in een andere gemeente te wonen en dat is wat de inwoners van Biezenmortel is overkomen. We hebben met de begroting in 2019 al een motie ingediend om de samenvoeging goed te laten verlopen, die unaniem werd gesteund en op 1 januari was het een feit. Vooralsnog lijkt de samenvoeging goed gelukt, maar of het echt een warm welkom is, zullen de inwoners de komende jaren moeten gaan ervaren. En dan er kan best nog een keer iets tegenvallen, maar denk er dan aan dat dat in elke gemeente zo is. We willen dat Biezenmortel blijft bruisen en hopen dat zij ook Tilburg mee laten bruisen. Dat ze zich welkom voelen en weten dat je ook in Tilburg “gewoon achterom” kunt komen.  

Wij zijn blij met Biezenmortel, met de natuur, de ondernemers met de verenigingen en de inwoners met hun trots en energie die wij er bij krijgen. Wij zien de kansen die Biezenmortel ons biedt. En vanaf vandaag gaan wij alles wat we in Tilburg hebben met jullie delen. Daarvoor is het raadsvoorstel het formele document waar wij in een extra raadsvergadering voor gestemd hebben.

Daarvoor spraken we ook een welkomstboodschap in.

Corona mandaat aan college beperkt

Het college deed een voorstel om de financiële bevoegdheden te verruimen voor uitgaven tot 75.000 in het kader van lokale steun ter bestrijding van de gevolgen van corona. Wij ondersteunen dat je een crisis daadkrachtig moet bestrijden. Het gaat hier ook niet om het uitvoeren van rijkscompensatie en het gaat ook niet over steun die past in de bestaande budgetten, dat is al een college bevoegdheid. Daarom vroegen we in het debat naar criteria op basis waarvan het college gaat besluiten, een plafond en voldoende evaluatiemomenten. Naar aanleiding daarvan heeft het college het voorstel aangevuld met een leidraad.

En de leidraad heeft wel een aantal zaken kunnen verduidelijken. Het is niet zo dat er een lijstje met criteria duidelijk is, daarvoor zijn de problemen niet te voorzien en te verschillend van aard. Wel is aangegeven dat de maatregelen een bijdrage moeten leveren om de maatschappelijk infrastructuur in onze stad in stand te houden, dat vinden wij heel belangrijk. 

Maar hoe belangrijk we het ook vinden en ook wij willen niets nalaten als we de stad kunnen helpen, maar het budgetrecht van de van raad is een een zware verantwoordelijkheid. De gemeente heeft niet zulke diepe zakken als de rijksoverheid en we kunnen het geld maar een keer uitgeven. En nu te veel geld uitgeven betekent dat dat we straks mogelijk moeten gaan bezuinigen, dat wil niemand, dus daarom willen wij liever bij voorbaat een grens stellen aan deze uitgaven.

Het college heeft al een aantal evaluatiemomenten toegezegd, de eerste in april. Gelukkig wordt dus snel duidelijk hoe deze procedure gaat werken en kunnen we controleren of er juiste keuzes gemaakt worden en op dat moment zien we ook of deze grens tot problemen zou kunnen leiden. 

We dienden een amendement in dat er voor zorgt dat er een maximum bedrag gekoppeld wordt aan de uitgaven op basis van dit raadsvoorstel, een verbetering volgens ons. Want Ja, het college heeft daadkracht nodig. Maar nee, het CDA vindt niet dat dit met een ongelimiteerde cheque moet.  Overigens werd dit amendement door bijna iedereen gesteund.

Sociale woningbouw in Tilburg

Goed wonen is meer dan een slaapplek, meer dan een dak boven je hoofd. Het is leven met anderen, in een gezin, in een buurt, in wijken en dorpen waar we ons thuis voelen. En dat doe je samen.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van sociale huurwoningen in Tilburg. Tilburg wil een ongedeelde stad, met ongedeelde wijken zijn. Toch heeft maar de helft van de Tilburgse wijken tussen de 10-30% sociale huur. Er zijn zelfs zes wijken met  50 to 65% sociale huur. De leefbaarheid in deze wijken staat onder druk, zo laat ook het rekenkameronderzoek zien.  De aanbeveling van de rekenkamer om meer aan spreiding van sociale huurwoningen over verschillende Tilburgse wijken te doen, vinden wij als CDA dan ook een hele belangrijke. De andere aanbeveling van de rekenkamer -om een compensatiefonds in te richten, zodat ontwikkelaars op locaties waar het financieel onaantrekkelijk is, hun verplichting tot het realiseren van sociale huur ‘ af kunnen kopen’-,  vinden wij in dat kader echt onwenselijk.  Daarom heeft het CDA  een amendement ingediend, dat raadsbreed is aangenomen.

Omdat het voor de hand ligt dat het in gewilde woonwijken met veel koopwoningen, financieel lastiger is om sociale huurwoningen te realiseren, brengt het instellen van een compensatiefonds het risico met zich mee dat sociale huurwoningen enkel gebouwd gaan worden in goedkopere wijken van Tilburg. Dit brengt een ongedeelde stad niet dichterbij. De beste manier om samen wonen in Tilburg te realiseren is vast te houden aan het minimumpercentage van 20% sociaal en 10% middenhuur bij grootschalige nieuwbouwprojecten.

De eerder dit jaar door het CDA ingediende  motie ‘samen werken aan middenhuur’ geeft het college en de corporaties namelijk al de mogelijkheid, om -indien meer sociale woningbouw op een nieuwbouwlocatie in een wijk met al hoge percentages sociale huur echt niet wenselijk is- de 30% in te zetten voor het realiseren van betaalbare middenhuur.

 

Straatnamen in Stappegoor

Ze zijn allemaal geboren in Tilburg en waren in hun tijd Olympische sporter of namen deel aan wereldkampioenschappen: Jan Pijnenburg won bij de Olympische Spelen in 1928 een zilveren medaille op de ploegenachtervolging, Wim de Beer was spits in het Olympische hockeyteam van 1960, Anton Ebben nam als springruiter in 1976 deel aan de Olympische Spelen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want ook Willem II’er Jan van Roessel, honkballer Ben de Brouwer en van recente datum ijshockeyer Guus Bakker zijn Tilburgse sporticonen.

Het CDA initieerde een motie waarin het college wordt gevraagd om de commissie naamgeving de suggestie mee te geven om de straten in nieuwbouwwijk Stappegoor, waar vrije tijd en sport ruim vertegenwoordigd zijn, te vernoemen naar bijvoorbeeld de sporthelden. En hoe mooi zou het zijn als de stad betrokken kan worden bij de keuze van deze sporthelden.

Zie het idee als een eerbetoon aan deze topsporters, die Tilburg in hun tijd op de kaart hebben gezet. Die rolmodellen waren en anderen enthousiast hebben gemaakt om te gaan sporten. En met dit idee kunnen we als stad onze trots uitstralen, omdat Tilburg toen en nu topsporters voortbrengt.

De motie heeft het nodige losgemaakt. Spontaan werden namen aan mij toegezonden, maar ook kritische vragen gesteld waarom ik geen vrouwen heb genoemd in het krantenartikel. Een terecht punt, maar mijn research – zelfs bij kenners-  leverde nog geen vrouwelijke iconen op. Verder was het niet voor iedereen duidelijk dat het een eerbetoon is aan overleden sporters, want ik kreeg veel voorstellen, zoals de Bud Brockendreef, de Jackie Groenenstraat en het Hans Smoldershofje.

Visie op de kerken

Gemeenten die nog geen kerkenvisie hebben opgesteld, moeten vaart maken. Het Kabinet heeft 9 miljoen subsidie beschikbaar voor een toekomstplan voor kerken en kloosters, maar de aanvraag daarvoor moet worden ingediend voor 15 juni 2021. Naar aanleiding van een artikel hierover in het Brabants Dagblad ondernam het CDA Tilburg actie. Aangezien ook 50plus hier mee bezig was, zijn er gezamenlijk vragen gesteld. Op deze manier kan het college aan de slag om te zorgen dat we een goede invulling gaan krijgen voor ons cultureel erfgoed.

Inkoop zorg door de gemeente

We waren al een langere tijd bezig met verandering in de inkoop in het sociaal domein en dan gaat het over jeugdzorg, WMO en participatie. Na een voorbereidingsperiode is in de raad van 14 december deze inkoopstrategie vastgesteld. Belangrijk want het  gaat hier over kwetsbare mensen en ruim 45% van onze totale gemeentebegroting. 

We doen dit om het beter te maken. Om een systeem neer te zetten waarin toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid belangrijk zijn en deze drie voorwaarden in samenhang met elkaar ingevuld gaan worden.  Om alle inwoners te kunnen helpen op een manier waarmee ze vooruit komen. En om te garanderen dat het geld wat voor de zorg bedoeld is, ook aan de zorg besteed gaat worden.

Daarom zijn wij blij met de uitgangspunten die er nu liggen. Wij onderstrepen elk van deze zes uitgangspunten en willen het volgende nog graag benadrukken. Het normaliseren is voor ons een belangrijk uitgangspunt, we hebben hierover niet voor niets een motie ingediend. De invulling hiervan en van alle andere uitgangspunten moet nog plaats gaan vinden. Maar de bewegingen die we nu zien zijn positief.  Dat geldt ook voor de beweging dat we van het corrigeren aan de achterkant naar gesprekken met minder zorgaanbieders aan de voorkant gaan. Dat is een beweging die goed is voor onze inwoners, zij zullen snelheid en kwaliteit gaan ervaren.  En natuurlijk zullen er in het nieuwe systeem ook keuzes gemaakt moeten worden. Dat zijn keuzes binnen de uitgangspunten en gebaseerd op het vertrouwen wat wij hebben in onze partners en de wijze waarop zij goede zorg willen leveren aan onze inwoners. 

En natuurlijk speelt betaalbaarheid een rol. Geld wat voor de zorg is moet aan zorg besteed worden. En dat kan door een deel van de marktwerking los te laten. Geen impuls meer voor een aanbieder om zoveel mogelijk klanten binnen te harken, voor een dienst waar veel rendement op zit. Maar samen met andere aanbieders in vertrouwen en met verantwoordelijkheid de zorg bieden die noodzakelijk is voor de inwoners. Daar hoort vooraf inzicht in de financiën bij en een jaarrekening zal zeker helpen,  maar niet met een schijnzekerheid van een maximum winstpercentage. Beter vinden wij het om te kijken met een bredere scope en met goed contractmanagement te sturen op samenhang tussen kwaliteit van personeel, kwaliteit van zorg, ruimte voor innovatie en een normaal financieel beleid. 

De sociale raad noemt het plan ambitieus en dat is het ook, maar we hebben een ambitieus plan nodig om tot een beter systeem te komen en wij zijn er overtuigd dat het wel realistisch is. Natuurlijk is hier wel sprake van veel veranderingen en dat gaat gepaard met weerstand en onzekerheid. Om het vertrouwen wat we vandaag hebben in deze aanpak vast te houden, vragen we de wethouder of het college bereid is om op dezelfde wijze als in de afgelopen maanden de raad te blijven informeren en raadplegen.  

Voorzitter,

Met dit raadsvoorstel zetten we een volgende stap in een traject waarbij zorg leveren aan onze inwoners en hun zorg centraal zetten. Wij zijn heel blij dat degenen die zorg nodig hebben, geholpen worden met wat ze nodig hebben, en we deze mensen niet langer een verdienmodel laten zijn. 

Sinterklaasboeken blijven in de bibliotheek

Naar aanleiding van een motie van de LST spraken we over de boeken over Sinterklaas en Zwarte Piet in de bibliotheek. Wij hechten veel waarde aan ons cultureel erfgoed en daar hoort ook Sinterklaas met Zwarte Piet bij.  Maar we leven in een samenleving die aan verandering onderhevig is. En dat maakt ook dat onze tradities aan veranderingen onderhevig zijn. Tradities kunnen veranderen met onze samenleving en doen dat ook. Dat gaat helaas gepaard met wrijving, maar we vinden elkaar weer. Maken ons de nieuwe traditie eigen, én respecteren wat er was. De geschiedenis willen wij weergeven zoals hij was, ook in onze de bibliotheek. Hier zijn boeken over het verleden en boeken met voorleesverhalen over Sint en Piet. De voorleesverhalen die gebruikt worden om kinderen in de huidige samenleving te laten genieten van het Sinterklaasfeest, baseren we op de nieuwe traditie en ja die zullen in de loop der tijd veranderen. De geschiedenis houden we zo als hij was, in onze kindertijd kwam Piet door de schoorsteen en was hij zwart als roet..

Smolders noemt de raad “slapjanussen”

Het debat over boeken van Zwarte Piet in de bibliotheek liep gisteren hoog op. Hans Smolders reageerde heftig tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en noemde ons slapjanussen. De gemeenteraad vond dat hij de grens van het betamelijke had overschreden en de voorzitter sprak de fractievoorzitter van LST hierop aan. Slapjanussen is een woord dat niet thuis hoort in raad. Het is een scheldwoord. Maar wat betekent dit woord nu eigenlijk? Op internet vond ik enkele synoniemen voor slapjanus: lijp, lammeling, lijperd, slappeling, sufferd, sukkel.  Over de herkomst van het woord is niet zoveel te vinden. Wel over de twee woorden: slap en Janus.

Als we slap vertalen naar personen, bedoelen we dus zwak, niet doortastend, niet scherp en niet kritisch. Harde kritiek dus. Maar waarom zeggen we dan niet gewoon slappeling. Is er ergens een moment in het verleden geweest dat slap is gecombineerd met Janus? Janus is in de Griekse mythologie de god van het begin en het einde en van oorlog en vrede. De god van de tegenstellingen, het dualisme. Volgens de legende is Janus de oprichter geweest van ‘het maatschappelijk leven’. Hij was het die mensen de beschaving en het ordelijk leven gaf. Een sterke en moedige leider. Het tegenovergestelde dus van slap.

Dus: word je ooit Janus genoemd, beschouw het als een compliment. Maar voegt die persoon het woord slap eraan toe, bedenk dan dat die persoon een beetje te weinig beschaving van Janus heeft meegekregen.

Bezoek Belgen aan coffeeshops

Is wiet kopen een essentiële boodschap? Volgens veel Belgen blijkbaar wel, want 1 op de 3 bezoekers aan een coffeeshop in onze stad verplaatst zich in een auto met een Belgisch kenteken. En dat terwijl de Belgische overheid uitdrukkelijk vraagt om thuis te blijven en niet de grens over te gaan. Wij denken de Belgische burgemeesters een handje te kunnen helpen door het I-criterium weer in te voeren, dan mogen buitenlanders geen softdrugs kopen in coffeeshops in Tilburg. Daarmee zorgen wij er ook voor dat we corona beter onder controle krijgen, want de besmettingscijfers in België zijn op dit moment slechter dan in Nederland. Het terugdringen van verplaatsingen van België naar Nederland is dan een belangrijk middel in de strijd. Verder hebben we dan ook minder overlast van de bezoekers. Ze nemen het niet zo nauw met parkeren, blokkeren de stoep, zodat er geen 1,5 meter ruimte mogelijk is en roken bijvoorkeur hun eerste hasj of wiet sigaret in de auto om vervolgens huiswaarts te keren. Dat doet de verkeersveiligheid ook geen goed.

Om die reden heeft het CDA tijdens het vragenuurtje aan de burgemeester gevraagd of hij het probleem onderkent en of hij bereid is om het I-criterium weer in te voeren. De burgemeester wil zo ver niet gaan. Hij is het wel met het CDA eens, dat de overlast beperkt moet worden. Daarom gaat hij ervoor zorgen dat er beter wordt gehandhaafd. Er komt ook meer toezicht op het fout parkeren en de exploitanten van de coffeeshops worden normaals gewezen op hun verantwoordelijkheden bij bijvoorbeeld het vormen van een rij. Wat ons betreft niet voldoende, maar wel het hoogst haalbare.