Straatnamen in Stappegoor

Ze zijn allemaal geboren in Tilburg en waren in hun tijd Olympische sporter of namen deel aan wereldkampioenschappen: Jan Pijnenburg won bij de Olympische Spelen in 1928 een zilveren medaille op de ploegenachtervolging, Wim de Beer was spits in het Olympische hockeyteam van 1960, Anton Ebben nam als springruiter in 1976 deel aan de Olympische Spelen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want ook Willem II’er Jan van Roessel, honkballer Ben de Brouwer en van recente datum ijshockeyer Guus Bakker zijn Tilburgse sporticonen.

Het CDA initieerde een motie waarin het college wordt gevraagd om de commissie naamgeving de suggestie mee te geven om de straten in nieuwbouwwijk Stappegoor, waar vrije tijd en sport ruim vertegenwoordigd zijn, te vernoemen naar bijvoorbeeld de sporthelden. En hoe mooi zou het zijn als de stad betrokken kan worden bij de keuze van deze sporthelden.

Zie het idee als een eerbetoon aan deze topsporters, die Tilburg in hun tijd op de kaart hebben gezet. Die rolmodellen waren en anderen enthousiast hebben gemaakt om te gaan sporten. En met dit idee kunnen we als stad onze trots uitstralen, omdat Tilburg toen en nu topsporters voortbrengt.

De motie heeft het nodige losgemaakt. Spontaan werden namen aan mij toegezonden, maar ook kritische vragen gesteld waarom ik geen vrouwen heb genoemd in het krantenartikel. Een terecht punt, maar mijn research – zelfs bij kenners-  leverde nog geen vrouwelijke iconen op. Verder was het niet voor iedereen duidelijk dat het een eerbetoon is aan overleden sporters, want ik kreeg veel voorstellen, zoals de Bud Brockendreef, de Jackie Groenenstraat en het Hans Smoldershofje.

Visie op de kerken

Gemeenten die nog geen kerkenvisie hebben opgesteld, moeten vaart maken. Het Kabinet heeft 9 miljoen subsidie beschikbaar voor een toekomstplan voor kerken en kloosters, maar de aanvraag daarvoor moet worden ingediend voor 15 juni 2021. Naar aanleiding van een artikel hierover in het Brabants Dagblad ondernam het CDA Tilburg actie. Aangezien ook 50plus hier mee bezig was, zijn er gezamenlijk vragen gesteld. Op deze manier kan het college aan de slag om te zorgen dat we een goede invulling gaan krijgen voor ons cultureel erfgoed.

Inkoop zorg door de gemeente

We waren al een langere tijd bezig met verandering in de inkoop in het sociaal domein en dan gaat het over jeugdzorg, WMO en participatie. Na een voorbereidingsperiode is in de raad van 14 december deze inkoopstrategie vastgesteld. Belangrijk want het  gaat hier over kwetsbare mensen en ruim 45% van onze totale gemeentebegroting. 

We doen dit om het beter te maken. Om een systeem neer te zetten waarin toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid belangrijk zijn en deze drie voorwaarden in samenhang met elkaar ingevuld gaan worden.  Om alle inwoners te kunnen helpen op een manier waarmee ze vooruit komen. En om te garanderen dat het geld wat voor de zorg bedoeld is, ook aan de zorg besteed gaat worden.

Daarom zijn wij blij met de uitgangspunten die er nu liggen. Wij onderstrepen elk van deze zes uitgangspunten en willen het volgende nog graag benadrukken. Het normaliseren is voor ons een belangrijk uitgangspunt, we hebben hierover niet voor niets een motie ingediend. De invulling hiervan en van alle andere uitgangspunten moet nog plaats gaan vinden. Maar de bewegingen die we nu zien zijn positief.  Dat geldt ook voor de beweging dat we van het corrigeren aan de achterkant naar gesprekken met minder zorgaanbieders aan de voorkant gaan. Dat is een beweging die goed is voor onze inwoners, zij zullen snelheid en kwaliteit gaan ervaren.  En natuurlijk zullen er in het nieuwe systeem ook keuzes gemaakt moeten worden. Dat zijn keuzes binnen de uitgangspunten en gebaseerd op het vertrouwen wat wij hebben in onze partners en de wijze waarop zij goede zorg willen leveren aan onze inwoners. 

En natuurlijk speelt betaalbaarheid een rol. Geld wat voor de zorg is moet aan zorg besteed worden. En dat kan door een deel van de marktwerking los te laten. Geen impuls meer voor een aanbieder om zoveel mogelijk klanten binnen te harken, voor een dienst waar veel rendement op zit. Maar samen met andere aanbieders in vertrouwen en met verantwoordelijkheid de zorg bieden die noodzakelijk is voor de inwoners. Daar hoort vooraf inzicht in de financiën bij en een jaarrekening zal zeker helpen,  maar niet met een schijnzekerheid van een maximum winstpercentage. Beter vinden wij het om te kijken met een bredere scope en met goed contractmanagement te sturen op samenhang tussen kwaliteit van personeel, kwaliteit van zorg, ruimte voor innovatie en een normaal financieel beleid. 

De sociale raad noemt het plan ambitieus en dat is het ook, maar we hebben een ambitieus plan nodig om tot een beter systeem te komen en wij zijn er overtuigd dat het wel realistisch is. Natuurlijk is hier wel sprake van veel veranderingen en dat gaat gepaard met weerstand en onzekerheid. Om het vertrouwen wat we vandaag hebben in deze aanpak vast te houden, vragen we de wethouder of het college bereid is om op dezelfde wijze als in de afgelopen maanden de raad te blijven informeren en raadplegen.  

Voorzitter,

Met dit raadsvoorstel zetten we een volgende stap in een traject waarbij zorg leveren aan onze inwoners en hun zorg centraal zetten. Wij zijn heel blij dat degenen die zorg nodig hebben, geholpen worden met wat ze nodig hebben, en we deze mensen niet langer een verdienmodel laten zijn. 

Sinterklaasboeken blijven in de bibliotheek

Naar aanleiding van een motie van de LST spraken we over de boeken over Sinterklaas en Zwarte Piet in de bibliotheek. Wij hechten veel waarde aan ons cultureel erfgoed en daar hoort ook Sinterklaas met Zwarte Piet bij.  Maar we leven in een samenleving die aan verandering onderhevig is. En dat maakt ook dat onze tradities aan veranderingen onderhevig zijn. Tradities kunnen veranderen met onze samenleving en doen dat ook. Dat gaat helaas gepaard met wrijving, maar we vinden elkaar weer. Maken ons de nieuwe traditie eigen, én respecteren wat er was. De geschiedenis willen wij weergeven zoals hij was, ook in onze de bibliotheek. Hier zijn boeken over het verleden en boeken met voorleesverhalen over Sint en Piet. De voorleesverhalen die gebruikt worden om kinderen in de huidige samenleving te laten genieten van het Sinterklaasfeest, baseren we op de nieuwe traditie en ja die zullen in de loop der tijd veranderen. De geschiedenis houden we zo als hij was, in onze kindertijd kwam Piet door de schoorsteen en was hij zwart als roet..

Smolders noemt de raad “slapjanussen”

Het debat over boeken van Zwarte Piet in de bibliotheek liep gisteren hoog op. Hans Smolders reageerde heftig tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en noemde ons slapjanussen. De gemeenteraad vond dat hij de grens van het betamelijke had overschreden en de voorzitter sprak de fractievoorzitter van LST hierop aan. Slapjanussen is een woord dat niet thuis hoort in raad. Het is een scheldwoord. Maar wat betekent dit woord nu eigenlijk? Op internet vond ik enkele synoniemen voor slapjanus: lijp, lammeling, lijperd, slappeling, sufferd, sukkel.  Over de herkomst van het woord is niet zoveel te vinden. Wel over de twee woorden: slap en Janus.

Als we slap vertalen naar personen, bedoelen we dus zwak, niet doortastend, niet scherp en niet kritisch. Harde kritiek dus. Maar waarom zeggen we dan niet gewoon slappeling. Is er ergens een moment in het verleden geweest dat slap is gecombineerd met Janus? Janus is in de Griekse mythologie de god van het begin en het einde en van oorlog en vrede. De god van de tegenstellingen, het dualisme. Volgens de legende is Janus de oprichter geweest van ‘het maatschappelijk leven’. Hij was het die mensen de beschaving en het ordelijk leven gaf. Een sterke en moedige leider. Het tegenovergestelde dus van slap.

Dus: word je ooit Janus genoemd, beschouw het als een compliment. Maar voegt die persoon het woord slap eraan toe, bedenk dan dat die persoon een beetje te weinig beschaving van Janus heeft meegekregen.

Bezoek Belgen aan coffeeshops

Is wiet kopen een essentiële boodschap? Volgens veel Belgen blijkbaar wel, want 1 op de 3 bezoekers aan een coffeeshop in onze stad verplaatst zich in een auto met een Belgisch kenteken. En dat terwijl de Belgische overheid uitdrukkelijk vraagt om thuis te blijven en niet de grens over te gaan. Wij denken de Belgische burgemeesters een handje te kunnen helpen door het I-criterium weer in te voeren, dan mogen buitenlanders geen softdrugs kopen in coffeeshops in Tilburg. Daarmee zorgen wij er ook voor dat we corona beter onder controle krijgen, want de besmettingscijfers in België zijn op dit moment slechter dan in Nederland. Het terugdringen van verplaatsingen van België naar Nederland is dan een belangrijk middel in de strijd. Verder hebben we dan ook minder overlast van de bezoekers. Ze nemen het niet zo nauw met parkeren, blokkeren de stoep, zodat er geen 1,5 meter ruimte mogelijk is en roken bijvoorkeur hun eerste hasj of wiet sigaret in de auto om vervolgens huiswaarts te keren. Dat doet de verkeersveiligheid ook geen goed.

Om die reden heeft het CDA tijdens het vragenuurtje aan de burgemeester gevraagd of hij het probleem onderkent en of hij bereid is om het I-criterium weer in te voeren. De burgemeester wil zo ver niet gaan. Hij is het wel met het CDA eens, dat de overlast beperkt moet worden. Daarom gaat hij ervoor zorgen dat er beter wordt gehandhaafd. Er komt ook meer toezicht op het fout parkeren en de exploitanten van de coffeeshops worden normaals gewezen op hun verantwoordelijkheden bij bijvoorbeeld het vormen van een rij. Wat ons betreft niet voldoende, maar wel het hoogst haalbare.

Begrotingsbehandeling 2021

Voorzitter,

Deze begroting maken we in een onzekere tijd, voor iedereen. Hoe lang blijven deze corona maatregelen nog gelden en hoe ver reiken de gevolgen. Hoe zwaar krijgen onze zorgmedewerkers het nog te verduren, wat moeten we nog vragen van onze handhavers, wat betekent het voor de opleiding van onze jeugd, kunnen onze ondernemers deze crisis overleven, houden we onze baan en zo heeft iedereen voor zichzelf nog veel meer vragen Dan is het lastig vooruit kijken. Lastig plannen maken, en ook lastig begroten.

We doen het met de wijsheid van vandaag, onderbouwde voorspellingen, inmiddels -helaas- ook al enige ervaring en ons gezond boerenverstand. En niet te vergeten de corona-reserve- 1,5 miljoen euro om onvoorziene gevolgen van corona te compenseren, waar we voor gepleit hebben bij de hoofdlijnen brief.

Wij staan achter de keuze om claims op het rijk op te nemen in onze begroting. Ja, dat is een risico om een claim neer te leggen bij de rijksoverheid, want ook diepe zakken raken leeg.  Maar in deze tijd moeten we dit risico nemen, waarbij we wel alvast gekeken hebben naar oplossingen, wanneer het niet goed uit blijkt te pakken. Belangrijk om te constateren dat we ondanks alles een solide begroting afleveren voor 2021. En als partij van het rentmeesterschap- wil ik toch ook benadrukken dat deze begroting structureel sluitend is.

Bovendien hebben we echt vertrouwen in de beweging die we in het sociaal domein maken. 2021 is een transitie jaar.
Er wordt heel kritisch gekeken en met de raad gesproken, over de inkoop van jeugdzorg, WMO en participatie, toch zo’n beetje de helft van onze gemeentebegroting.  We gaan aan de voorkant duidelijke keuzes maken over welke zorg we eigenlijk willen leveren, en betere afspraken maken met minder aanbieders. Na alles wat hierover in de krant heeft gestaan, zeg ik hier nogmaals: geld dat voor zorg is bedoeld, moet aan zorg worden besteed. Daar zet het CDA zich voor in. Op het gebied van de jeugd zien we dat ons pleidooi, weg van de jeugdzorg trajecten en voor een stevige sociale basis, investeren in opvoeden, in verenigingen, in wijken en in opgroeien landt.  Maar dat is niet het enige.  We blijven met onze hefbomen ook inzetten op vernieuwing. We kiezen ervoor om – juist nu – niet te bezuinigen in het sociaal domein. En zetten in op een gezonde mix van innovatie en boerenverstand.

Die combinatie van innovatie en boerenverstand gaat ons ook helpen om de juiste keuzes te maken op andere gebieden. Om onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid dichter bij te brengen, op een manier waarbij ze voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. En over innovatie en boerenverstand in onze dienstverlening in de stadswinkel gaan wij een motie indienen.

Weinig steden krijgen in deze jaren voor elkaar wat Tilburg wel kan. De woonlasten stijgen niet. Juist in deze onzekere tijden willen we de Tilburgers niet confronteren met een extra rekening. Want het CDA maakt zich zorgen om de dragende middengroep.  Zoveel mensen in onze stad, die te veel ballen in de lucht moeten houden, in hun eigen gezin, als mantelzorger of vrijwilliger in een vereniging.  Zij hebben recht op hulp, van anderen en van de overheid. Daar hebben we aandacht voor. En om deze mensen beter te zien, moeten we meer in de buurt zijn. Gelukkig gaat de wijkgerichte aanpak gaat in 2021 concreter worden, dat kan wat het CDA betreft niet snel genoeg gaan. Niet alleen in de PACT-wijken maar in onze hele stad. Mensen die namens de gemeente in de wijk rondlopen moeten we zeggenschap en middelen geven om in de wijken van betekenis te kunnen zijn.

Het is voor ons van het allergrootste belang dat we investeren in het fundament van samenleving, de plekken waar we mensen elkaar leren kennen, elkaar een pan soep brengen, daar waar we met elkaar verbonden worden. Dat doen we in de buurt, met de clubjes en verenigingen waarop onze stad gebouwd is.  Dan wordt wijkgericht werken merkbaar, bij iedere Tilburger in zijn eigen buurt.

Dankjewel

Online waar het kan, persoonlijk waar het moet

Motie van het CDA: digitalisering van dienstverlening.

Online waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Bij de begrotingsbehandeling heeft het CDA heeft een motie ingediend, die vraagt naar de mogelijkheden om de communicatie en het contact met de gemeente coronaproof te maken. Hierdoor wordt een bezoek aan de Stadswinkel of gemeentehuis nog slechts bij uitzondering noodzakelijk. Vanuit de overheid is immers opgelegd dat we aanwezigheid in openbare ruimten moeten beperken. Ook de wereld om ons heen heeft zich tijdens de pandemie deze vraag gesteld en anticipeert daarop. Online-overlegtools zijn uitgerold en nieuwe digitale diensten worden aangeboden. Het 10-minuten gesprek tussen ouders en leerkracht op school gaat voortaan via Teams, consulten van artsen en fysiotherapeuten zijn waar mogelijk virtueel en een aantal Tilburgse winkeliers bieden een gratis bezorgservice aan hun klanten. Veilig en efficiënt. Ook de gemeente Tilburg kan quick wins realiseren om bezoeken aan de Stadswinkel of gemeentehuis in te dammen. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn geïnformeerd wordt, hoe digitalisering hierbij kan helpen.

Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat we oog moeten hebben voor hen die digitaal niet vaardig genoeg zijn. 20% van de Tilburgers mag niet verdwaald raken of vergeten worden, en ook zij moeten goede kanalen hebben om met de gemeente in contact te komen. De gemeente is er tenslotte voor ons allemaal. De motie geeft ook uitdrukkelijk aan dat de Stadswinkels hun rol moeten behouden. De motie die met 4 andere partijen is ingediend werd overgenomen door de wethouder.

75 jaar vrijheid, democratie en gemeenteraad

Vandaag, 5 november, is het precies 75 jaar geleden dat in Tilburg de democratie werd hersteld. De toenmalige burgemeester mr. Jan van de Mortel opende op deze dag de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad na de oorlog. Er staat een standbeeld van hem op het naar hem vernoemde Burgemeester van de Mortelplein. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel ingediend om dit standbeeld te voorzien van een plaquette met relevante informatie en aandacht te besteden aan de herdenking op deze dag. Dit initiatief van Ton Gimbrère werd in de raad omarmd.  Het was de bedoeling om deze dag extra feestelijk te maken door ons nieuwe stadhuis officieel in gebruik te nemen. Deze planning is niet gerealiseerd. Wel wordt er aandacht besteed aan deze dag in het Stadnieuws en hebben we zelf een feestelijk bloemetje gelegd. Hopelijk zien de mensen deze bloemen, valt het standbeeld dan extra op en herdenken meer mensen 75 jaar democratie in Tilburg.

Beet !

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een oude, goed gevulde brandkast en gooien een hengeltje uit met daaraan een sterke magneet. Magneetvissen is het moderne schatzoeken en kent een groeiend leger aan liefhebbers. Steeds meer gemeenten, zoals bijvoorbeeld Arnhem, Haarlem, Nijmegen en Groningen verbieden magneetvissen omdat vissers gevaarlijke, explosieve objecten opvissen uit het water. Onlangs werd er vlakbij Tilburg een granaat opgevist. Sommige munitie staat op scherp en kan al afgaan bij het bewegen of verplaatsen ervan. Daarnaast worden waterplanten door de niet-professionals kapot getrokken, waardoor aan de habitat voor vissen en ander waterleven schade wordt toegebracht. Landelijk zijn er geen echte regels omtrent het magneet vissen en iedere gemeente mag zelf bepalen of dit mag of niet.

Tijdens het Vragenuurtje heeft Ton Gimbrère namens de fractie van het CDA het belang toegelicht om te inventariseren of deze gevaren ook voor de wateren in en om de stad Tilburg van toepassing zijn.  De wethouder onderkent het gevaar en deed de toezegging om het magneetvissen te verbieden en dit te laten opnemen in de APV, zodat de veiligheid van de inwoners beter is gewaarborgd.

Tesla behouden voor Tilburg

In september 2015 waren we trots dat Tesla de deuren van de eerste fabriek buiten de Verenigde Staten opende. Trots ook dat het succesvolle Tesla voor Tilburg koos als de toegangspoort tot de Europese markt. Goed voor het imago van onze stad en goed voor de werkgelegenheid.

Wij gaan ervan uit dat het college achter de schermen alle mogelijke inspanningen doet en met Tesla en stakeholders rondom dit bedrijf in gesprek gaat om het zo aantrekkelijk te maken dat ze kunnen worden behouden voor onze stad. Het indienen van een motie om dit bevestigd te krijgen, vinden wij niet juist. We zijn zelfs bang voor een averechts effect wat kan optreden bij een Amerikaanse bedrijf,  dat doorgaans niet wegloopt met eigenwijze, directe Nederlanders.

Gelukkig heeft de wethouder in de raadsvergadering van donderdag 29 oktober bevestigd dat hij er alles aan doet. Dat en een schietgebedje moeten helpen om ervoor te zorgen dat Tesla voor Tilburg behouden blijft.