Meer “Made in Europe”

Nederland is één plek gestegen op de ranglijst van EU-lidstaten voor innovatie en onderzoek. Nederland is in de top 5 van meest innovatieve landen in Europa gekomen. Nederland doet het vooral goed in de open innovatie in onze landdelen en in de topsectoren, zoals landbouw en voeding, technologie en water. De voortrekkers voor het succes: kwalitatief goede onderzoekers en een innovatief MKB. Zo blijkt uit de ranglijst, die jaarlijks gepresenteerd wordt door de Europese Commissie. 

Kan de vlag nu uit? 

Nee, want Europa als geheel ging niet vooruit. Europa als geheel is stil blijven staan. Zuid-Korea, de VS en Japan zijn nog steeds de echte koplopers. China is daarnaast hard aan het inlopen op de EU. Als we willen meekomen met landen als de VS, Zuid-Korea, China en Japan zullen we het anders moeten aanpakken. 

Bovendien: in de Europese Scorebord wordt voor Nederland opgemerkt dat we onze kennis sneller moeten omzetten in producten. Daar wringt de schoen. Hier gaat te veel tijd verloren. We ontwikkelen de nieuwe generatie flexibele zonnepanelen, maar laten we straks de productie weer doen door de Chinezen? We moeten toe naar meer ‘Made in Europe’ met echte banen en economische groei. Nu steken wij veel geld in de kennis, maar de productie verdwijnt naar landen buiten de EU. 

Er is geen reden om te juichen. Daarbij komt dat we in Europa doorgaans niet gewend zijn risico’s te nemen. Banken geven veelal niet thuis. Het doet me dan ook goed, dat we als Europa nu garanties gaan geven voor projecten die de productie los trekken. In de komende drie jaar komt meer dan 300 miljard vrij aan garanties voor productontwikkeling en marktintroductie. Na de zomer gaat de Europese Investeringsbank (het EIB) hiermee aan de slag. Ik hoop dat veel bedrijven, ook uit Brabant, bij ons aankloppen. Want het gaat erom dat we produceren. 

Zijn er méér toppers? 

Het valt mij op dat landen als Polen en Zweden de boodschap goed begrijpen. Zij steken de handen uit de mouwen en zitten met Duitsland in de kopgroep. Europese regio’s kunnen topkwaliteit bereiken door te specialiseren. Waarom is bijvoorbeeld het Westland het hart van de tuinbouw geworden? Precies op die manier, door zich slim te specialiseren en innovatie met productie te blijven verbinden. 

Ik ben een voorstander van grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa om kennis en innovatie te delen. Het wiel hoeft zo maar één keer uitgevonden te worden. Noord-Brabant heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een kernregio op het gebied van innovatie. In de bredere regio met Aken en met Leuven vormen we de absolute top in Europa. Daarvoor is het nodig over grenzen heen te denken. De grenzen vormen de littekens van het verleden. 

Zeker, Nederland is met het stijgen op de EU innovatielijst op de goede weg. Goed dat Brabant deze aanpak steunt met de zogenoemde Essent-gelden. 

Hoe verder? Daarvoor heb ik meegewerkt aan het boekje ‘Bloei en groei’, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. 

Wilt u over dit onderwerp met mij in gesprek? Ga dan naar mijn site www.lambertvannistelrooij.nl. Ik dank u wel.
Lambert van Nistelrooij
CDA Europarlementariër 

Marti de brouwer: 1 jaar CDA

middels zit mijn eerste jaar in de Tilburgse Gemeenteraad erop. Voor iemand die niet uit de politiek komt maar wel veel met gemeente en overheid samenwerkte, liep ik als raadslid toch wel tegen hele vreemde dingen aan. Als ik in het bedrijfsleven een “goed” idee had dan werd dat gewoon uitgevoerd. En was het zo goed als we dachten dan was dat mooi en… op naar het volgende. Bleek het achteraf toch niet zo goed uit te pakken dan was dat jammer en… hopelijk hadden we er iets van geleerd. In de politiek viel mij op dat hoe beter het idee was, hoe meer mensen zijn of haar plasje erover moesten doen. Ik heb daardoor goede ideeën zien sneuvelen omdat anderen er zelf geen deel van uit konden maken.

Vaak stoor ik me aan de ellenlange spreekbeurten en herhalingen van sommige raadsleden. Erger nog, ze beginnen hun betoog met “voorzitter, ik zal het kort houden” en vertellen dan bijna letterlijk wat een van de vorige partijen gezegd heeft. Soms hoor ik het tegenovergestelde over mij: ik ben te compact in mijn opmerkingen en verhalen.

Ik ben voor het CDA de gemeenteraad ingegaan omdat ik op deze manier iets kan betekenen voor de mensen, lees vooral de kinderen, die het minder hebben in Tilburg. Daarnaast ben ik woordvoerder Duurzaamheid en Veiligheid geworden.

Duurzaamheid

Wat groen betreft houd ik me vooral bezig met het Stadsbos en wat kleinschaligere groenprojecten in de stad. Uiteraard komen hier ook zaken als fijnstof, groene daken en afval voorbij. Dit zijn meestal puur technische zaken.

Veiligheid

Onderwerpen die aan bod komen zijn: inbraken, diefstal en de gevolgen van drugs. Heel vaak betreft het de grotere zaken en zelden gaat het over specifieke dingen. Behalve dan met sociaal pension De Vest. Hier wonen verslaafden met een meervoudige indicatie midden in een woonwijk (Fabrieksstraat). Dit pension zit er inmiddels al meer dan 20 jaar en de buurt ervaart grote overlast. Er gebeuren zaken waarvan wij als fractie vinden dat ze niet zouden mogen gebeuren maar om De Vest zomaar te sluiten en naar een ander deel van Tilburg te verplaatsen is ook niet gewenst. Door mijn veelvuldig contact met de buurtbewoners en winkeliers kan ik me een goed beeld vormen van de omstandigheden. De Vest loopt al lang en zal ook voorlopig de raad wel bezig houden.

Zorg en Welzijn

Armoedebeleid is voor mij hierbij het hoofdthema. Zoals in mijn spreektekst over het nieuwe beleid te lezen is, raakt dit zo’n 25.000 Tilburgers. Ik was nog maar net benoemd als raadslid toen er een bewindvoerder van de flat sprong (en om het leven kwam). Deze man liet zo’n 150 gezinnen achter waarvoor hij de financiën regelde. Ik denk dat het CDA hier, ook landelijk, een mooie bijdrage heeft kunnen leveren om een en ander wat beter te regelen en daar waar nodig wat leed te verzachten voor deze groep Tilburgers.

Elke week probeer ik minimaal een dag(deel) op pad te gaan en met mensen te praten over wat ze meemaken en waar ze mee geholpen zouden zijn. Een van mijn vaste koffieplekjes in Tilburg zijn de voedselruilkasten van FoodSharing. Maar ik kom ook gewoon bij mensen thuis. Inmiddels ben ik lid geworden van diverse besloten discussiesites en pagina’s over armoede en dergelijke.

Geloof me er komen echt schrijnende gevallen op je af waarvan je denkt: “hoe houden mensen ooit het hoofd nog boven water?”. Armoede zullen we niet zomaar uit Tilburg krijgen maar laten we doen wat we kunnen om deze mensen te helpen waar mogelijk en begrip en respect hebben voor wat ze meemaken.

Tot slot, ik heb het reuze naar mijn zin en hoewel nog even te gaan hoop ik dat ik na dit termijn nog 4 jaar dit mooie werk mag doorzetten.

(hieronder volgt mijn spreektekst van 29 juni jl. in verband met het nieuwe armoedebeleid)

Dank u wel voorzitter, dank u wel insprekers:

Vandaag zou het eigenlijk niet moeten gaan over potjes geld en hoe we die moeten verdelen maar over hoe we armoede in Tilburg terug kunnen dringen. Het geld en de verdeling komt daarna pas.

Je kiest zelf niet voor armoede het overkomt je, zoals Rob van Hest en Cindy Walschot in het Brabants Dagblad van zaterdag vertelde. Deze twee en nog een behoorlijk aantal andere ervaringsdeskundigen deden hun verhaal aan leden van de raad en medewerkers van de gemeente Tilburg. Na de ervaringsdeskundigen kwamen de professionals inspreken.

Deze verhalen, tips en vragen daar moeten we naar luisteren, voorzitter, en uiteraard wat mee doen. In het voorstel van het CDA komen dan ook veel zaken terug die op deze dag verteld zijn.

Zeker de verhalen van de ervaringsdeskundigen maakte indruk.

Zoals ik in mijn raadsperiode al vaker een pleidooi eindig met mijn favoriete CDA zin:

“Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen”, ga ik deze maar eens aan het begin zetten want, voorzitter en geachte aanwezigen, hier gaat het om.

Algemeen

Het CBS meldt in het armoedesignalement dat in 2013 nog 10,3% van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland arm waren, maar dat aantal loopt terug: in 2014 en 2015 moet rekening worden gehouden met armoedepercentages van resp. 10,2 en 10,1. Dit geldt niet voor Tilburg. Het aandeel huishoudens met een minimuminkomen in Tilburg is in 2014 in de Armoedemonitor 11,9%. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Het is nog nooit boven de 11% geweest en nadert nu met rasse schreden de 12%. We kunnen niet langer afwachten, ingrijpen is noodzakelijk.

Omdat ik nogal visueel ingesteld ben, dacht ik: “om hoeveel Tilburgers gaat het hier?” Bij een uitverkochte wedstrijd van Willem II zitten er 14.600 mensen in het stadion. Dat is ruim 10.000 plaatsen te weinig als je het stadion zou willen vullen met mensen met een minimum inkomen uit Tilburg. Dat, beste mensen, moet echt anders.

Ik mag niet zeggen dat de gemeente Tilburg niet haar uiterste best doet om dit te verminderen maar door allerlei omstandigheden lukt het niet om de stijging te stoppen en hiervoor een daling in te zetten. In het totaal telt Tilburg ongeveer 2280 gezinnen met 4350 kinderen die van een bijstandsuitkering rond moeten komen.

Ik herhaal het nog maar eens een keer: 4350 kinderen die net als de kinderen in het eerder genoemde verhaal in het Brabants Dagblad horen dat ze niet meetellen, waarvoor een ijsje een bijzondere en uitzonderlijke traktatie is, een vakantie iets is wat je in een boekje leest, sommige klasgenootjes niet bij je mogen komen spelen en je nageroepen wordt dat je een Zebra bent. Voor de mensen die hier nu zitten of via de site van de gemeente meekijken en niet weten wat de betekenis is van een ZEBRA zal ik dat even uitleggen. Dat is iemand die altijd slechte tweedehandse kleding draagt en als hij geluk heeft iets van de Zeeman of Wibra krijgt (Zeeman en Wibra samenvoegen krijg je Zebra).

Als rode draad door de gesprekken waar ik bij ben geweest, loopt wantrouwen en inflexibiliteit. Elk traject, project, voorstel of wat dan ook moet gestoeld zijn op vertrouwen en dat ontbreekt er volgens de signalen heel vaak aan. En qua flexibiliteit en snel inspelen op veranderingen kunnen we ook nog wel een stap naar voor maken.

Oplossing op maat

“Als u om ondersteuning vraagt, krijgt u één contactpersoon”, dat is de kreet die we lanceerden bij het ontstaan van de Tilburgse Toegang en “EEN gezin EEN contactpersoon”. Dit zou dus ook voor deze mensen moeten werken op alle vlakken, ook met Werk en Inkomen, zij kennen de mensen en weten waar ze mee geholpen zijn.

De Raad wordt gevraagd een keuze te maken uit de diverse scenario’s, het CDA als hoeksteen van de samenleving heeft hier gekozen voor scenario C. Maar het CDA kiest er niet voor om dat zomaar uit te voeren. Zorg eerst dat er een goede basis is en verander deze daar waar het nodig is. Borduur niet verder op een verhaal van jaren terug, de omstandigheden en feiten zijn immers ook drastisch veranderd. Neem zaken zoals het vertrouwensexperiment mee in dit fundament want hierdoor zouden sommige zaken wel eens om een andere keuze kunnen vragen.

Onderzoek ook andere mogelijkheden zoals de Pollepel voordat je een beslissing vraagt aan de Raad. Kijk ook eens hoe andere steden het organiseren, ga bijvoorbeeld eens naar Heusden bij “Beleefd Aanbevolen” kijken; daar wordt voor minder dan 5 euro een mooie maaltijd aangeboden, een kopje koffie kost 15 cent, en deze is verder zonder subsidie. Nee, voorzitter, het CDA is zeker niet tegen een gelegenheid waar mensen met een kleine beurs voor een laag bedrag een voedzame maaltijd kunnen nuttigen, maar ook niet tegen een hogere betaling van mensen die het wel kunnen betalen.

Laten we wel voorzichtig zijn met het toekennen van subsidies zoals voor de Pollepel en of Mens Dier Nood want wellicht gooi je daarmee de deur open naar allerlei andere initiatieven en ga je dan aanbesteden? Nee, dat lijkt het CDA geen goede ontwikkeling. Beter zou zijn om een en ander via de gemeente te regelen. En ook hier zie ik een rol voor de Tilburgse Toegang.

Voorzitter, het CDA zou graag zien dat het College het stuk mee terug nam en de Raad ruim voor de nieuwe begroting een uitgewerkt voorstel doet toekomen op basis van scenario C, met een basis waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Een en ander ook gestoeld op de bijdragen zoals de ervaringsdeskundigen en professionals ons aan hebben gegeven op maandag 15 juni jongstleden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de opmerking: “Openbaar vervoer is duur. Om ergens aan mee te kunnen doen, heb je eerst geld nodig om er te komen. Heeft iemand geen geld voor vervoer dan is meedoen niet mogelijk.” Een mogelijkheid om hier iets in te doen is de meedoenregeling openstellen voor vervoerskosten.

Het CDA ziet graag dat de volgende punten in het aangepaste voorstel aandacht krijgen:

Extra aandacht voor kinderen die in armoede leven. Te denken valt aan bijzondere bijstand voor medische kosten die de ziektekostenverzekering niet vergoed. Maar ook zaken zoals begeleiding bij gedwongen verhuizing, sterfte van een van de ouders, uithuiszetting enz. Ik kan het alleen omschrijven met “zorg voor de Tilburgse kinderen als ware het die van uzelf”
Geef het vertrouwensexperiment ook uw vertrouwen en geef het samen met anderen een kans.
Neem de klantbejegening nog eens onder de loep en laat ook Werk en Inkomen deel van de Tilburgse Toegang uitmaken.
Zorg dat de financiële middelen zo ingezet worden dat zo veel mogelijk Tilburgse gezinnen in armoede hier baat bij hebben.
Tot slot bent u van mij mijn favoriete zin gewend maar deze keer heb ik speciaal voor de hier bovengenoemde kinderen voor een gedicht gekozen:

Je ouders zitten zonder geld,

proberen toekomen, is alles wat telt,

ze kunnen zich niets permitteren,

ze zijn verplicht om te budgetteren.

Op school lachen ze je dan uit,

hebben je ouders geen rooie duit?

Wat heb je nu weer aan?

Zo zouden wij niet buiten durven gaan.

Jij hoort er niet bij,

zet je maar ergens opzij,

vrienden heb je niet,

isolement veroorzaakt innerlijk verdriet.

Tot zover, voorzitter, de bijdrage van het CDA.

Gevraagd: personal coach digitale zorg

Er staat een nieuwe revolutie voor de deur: die van de digitale zorg. Als het gaat om gezond blijven en langer leven, zullen zelfzorg en persoonlijke betrokkenheid van grotere betekenis worden. De Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij is van mening, dat Europa voorop moet lopen in de ontwikkeling van medische technologie voor toepassing in huis. Vorig jaar heeft hij in Brussel met succes gepleit voor het vrijmaken van onderzoeksgeld voor dit speerpunt. Onlangs werd bekend dat 400 miljoen euro uit dit innovatiefonds is toegekend aan Innolife, een consortium onder leiding van de TU Eindhoven.

Afgelopen jaren is vooral in de Verenigde Staten gewerkt aan het combineren van zorg en technologie in huis. Je doet thuis zelf enkele relevante metingen, zoals je bloeddruk of je hartslag, en stuurt die via je smartphone naar een huisarts of specialist. Inmiddels zijn al honderdduizenden gezondheids-apps ontwikkeld, die nu ook in Europa beschikbaar komen.

Naast Siemens heeft ook Philips besloten flink te gaan investeren in thuistechnologie. Een stap die aansluit bij het succes van Medical Systems in Best, dat al jarenlang succesvol allerlei equipement maakt voor wereldwijde afzet naar alle belangrijke ziekenhuizen. Samen met andere Nederlandse en Europese partners zal Philips de komende jaren met steun van Brussel tal van vernieuwende projecten lanceren. Projecten die moeten gaan bijdragen aan een gezondere levensstijl.

Volgens Lambert van Nistelrooij is het in deze snel vergrijzende samenleving van groot belang, dat we meer gaan doen aan preventie. “De nieuwe technologieën gericht op zelfzorg kunnen ons daarbij helpen. Willen we er in mee, of wachten we af? Ik zie zowaar een gat in de markt voor jonge bedrijfjes om ons hierbij verder te helpen. Als een personal coach, die ons zo af en toe verder brengt in de wondere wereld van gezondheid en digitale zorg. Maar er liggen ook mooie taken voor het onderwijs, de zorgsector, de Wmo-adviesraden en de ouderenbonden.”

A58 verbreden indien Ruit niet doorgaat

Het CDA Tilburg wil dat de gemeente Tilburg actief gaat lobbyen om de eventueel vrijvallende middelen voor de Ruit om Eindhoven in te zetten voor een verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda.

Het CDA heeft derhalve de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

1. Heeft het college kennisgenomen van de discussie en twijfel in de Tweede Kamer over de Ruit om Eindhoven?

2. Hoe ziet het college de uitkomsten en inhoud van de discussie in het licht van de, door het CDA Tilburg al vaker bepleitte, lobby voor verbreding van de A58 vanuit het oogpunt van bereikbaarheid van en het vestigings- en economisch klimaat en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid in onze stad?

3. Is het college alsnog toch bereid tot het opvoeren van de lobbyactiviteiten richting het ministerie van I&M en hier dan ook daadwerkelijk werk van te maken?

Hiermee hoeft wat ons betreft niet gewacht te worden tot deze vragen zijn beantwoord, maar had wat ons betreft gisteren al begonnen kunnen worden.

4. Is het college bereid die lobby niet alleen te beperken tot de provincie en/of het ministerie maar ook de leden van de Tweede Kamer nu actief te gaan informeren over de, blijkbaar reeds lange tijd gevoerde, lobby richting het ministerie en over de problemen die zich dagelijks afspelen op de A58 bij Tilburg?

5. Is het college bereid om samen met de bij een eventuele verbreding van de A58 betrokken gemeenten te kijken naar de mogelijkheden voor een (financiële) bijdrage?

6. Is het college bereid ons als raad met enige regelmaat op de hoogte te brengen van eventuele voortgang of ontwikkeling van het lobbyproces?

CDA dient initiatiefvoorstel Right to Challenge in

Het Right to Challenge moet buurten, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties de mogelijkheid geven om overheidstaken over te nemen en op hun eigen manier uit te voeren.

Al enkele maanden is het CDA Tilburg druk bezig met het schrijven aan een voorstel rondom het Right to Challenge. Op initiatief van commissielid Ernst van Wely, raadslid Joost van Puijenbroek en fractiemedewerker Marcel Deryckere wil het CDA de Tilburgers daadwerkelijk de kans bieden om gemeentelijke taken op zich te nemen.

Met het Right to Challenge zouden verschillende maatschappelijke organisaties namelijk de mogelijkheid krijgen om de gemeente ‘uit te dagen’ wanneer zij denken een bepaalde taak beter uit te kunnen voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beheer van buurthuizen of het groenonderhoud. Tilburgers kunnen hiermee publieke taken vormgeven op de manier die zij als wenselijk en efficiënt achten voor hun straat, buurt of wijk.

Inbreng CDA tijdens behandeling perspectiefnota

Lees hier het betoog van CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven bij de behandeling van de perspectiefnota na.

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota van dit nieuwe college. Een perspectiefnota die, vlak na het vaststellen van het nieuwe coalitieprogramma, een eerste doorkijkje geeft naar de wijze waarop dit college de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan het beleid en de opgaven waar we als gemeente voor staan.Vanwege het feit dat het CDA achter het coalitieprogramma staat zal en kan onze inbreng vandaag beperkt zijn.

Voorzitter, het gaat in Tilburg op veiligheidsgebied steeds beter en toch weten we dat er een actieve criminele onderstroom in onze, ook Tilburgse, samenleving waarneembaar is die soms onder- en bovenwereld met elkaar verbindt. Wat het CDA Tilburg, maar ook vele anderen, betreft een ongewenste ontwikkeling die we, door verder in te zetten op een integrale aanpak vanuit gemeente, politie, justitie, belastingdienst en andere betrokken partijen, efficiënter, effectiever en hard moeten aanpakken. Wij zien dan ook uit naar de uitwerking van het in het coalitieprogramma aangekondigde plan van aanpak om de ontwrichtende, vaak wietgerelateerde, criminaliteit aan te pakken.Wij geven op voorhand alvast aan dat criminaliteit zich niet binnen gemeentegrenzen laat vangen en dringen dat ook aan op een aanpak die qua aanpak en financiering verder rijkt dan enkel onze gemeente. Daarnaast zou een aanpak van deze criminaliteit weer een bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsgevoel van onze Inwoners, want dat blijft nog altijd een aandachtspunt.Voorzitter, concreet,….. wanneer kunnen we dat plan van aanpak verwachten?

We staan aan de vooravond van grote en belangrijke transities op het gebeid van de WMO, de Jeugdzorg en participatie. Er zal een steeds grote beroep worden gedaan op de eigen kracht en het netwerk van burgers. Voor deze veranderingen is een nog sterkere sociale cohesie ons inziens noodzakelijk. Wij roepen het college om de uitwassen hiervan bij de uitvoering van het beleid op de drie transities steeds goed op het netvlies te houden.Zo moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontzien en zogenaamde kangoeroewoningen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De wetgeving die het plaatsen van deze zorgeenheden in de achtertuin van mantelzorgers mogelijk maakt wordt binnenkort gewijzigd waardoor het makkelijker wordt hiervoor toestemming te krijgen. Het CDA roept de wethouder op om dit na wijziging van de wetgeving snel en slagvaardig op te pakken.

Tilburg participeert op meerdere terreinen in regionale samenwerkingsverbanden. Maar door meer geld en verantwoordelijkheid te geven aan de regio plaatsen we een groter deel van ons beleid wel buiten onze directe invloedssfeer. Het CDA heeft er vertrouwen in dat de regio Hart van Brabant deze verantwoordelijkheid goed kan dragen. Anderzijds wordt het bij een groter wordende regio steeds belangrijker dat de raad zijn kaderstellende rol goed pakt. De komende tijd wil het CDA daarom graag de discussie aan hoe we deze rol vorm gaan geven.
We weten allemaal dat een gemeente geen banenmachine heeft of is. Maar de gemeente kan wel helpen, stimuleren en faciliteren. We zijn dan ook blij met de doorkijkjes op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid, de stimulering van de arbeidsmarkt, citymarketing en de ondersteuning aan ondernemers.Wij doen u bij motie nogmaals de suggestie om de mogelijkheid van het invoeren van zogenaamde kennischeques te onderzoeken.

Daarnaast dienen we motie in om de mogelijkheden te onderzoeken om de maatschappelijke stage voor scholieren in Tilburg te behouden. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving, waardoor ze zich meer betrokken en verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de problemen in de samenleving. Bovendien; jong geleerd is oud gedaan en deze maatschappelijk verantwoordelijkheid is de basis voor de door ons gewenste sociale cohesie.

Voorzitter, ook op sportgebied liggen er een aantal opgaven. Te denken valt aan de herschikking van de voetbalcomplexen en de harmonisatie van de sporttarieven. We staan als sportstad goed aangeschreven en juist daarom zou het goed zijn om een visie topsport te ontwikkelen. We nodigen de wethouder in deze uit zich hierover uit te spreken. Met een motie over de Ireen Wust ijsbaan willen we een suggestie bieden om de problemen aldaar mogelijk het hoofd te bieden.Ten aanzien van de sportportefeuille vragen we de wethouder op zeer korte termijn aandacht te hebben voor het lichtprobleem bij Jong Brabant, die overigens zeer content zijn met hun kunstgrasveld en voor de stroperigheid van het proces rond Sportpark de Zeshoeven in Udenhout waar men graag aan de slag wil.

Verder willen we vanavond nog aandacht ragen voor het maatschappelijk fenomeen dat armoede heet. We hebben als stad een goed armoedebeleid en maken daar jaarlijks veel middelen voor vrij. Toch zien we nog steeds dat vele stadsgenoten het moeilijk hebben en problemen hebben om wekelijks rond te komen en deze groep lijkt nog altijd te groeien. Een deel van deze groep zal dan ook nog langjarig onder of tegen de armoedegrens blijven zitten en dan worden eenzaamheid en sociale uitsluiting heel vaak gemeen goed. Het CDA als gezinspartij vraagt nu extra aandacht voor de gevolgen hiervan voor kinderen, maar deed dat eerder bij de begrotingsbehandeling in 2012 ook al voor ouderen. Wat is overigens van de uitvoering van die motie ter bestijding van eenzaamheid bij destijds ouderen terecht gekomen? Het zou fijn zijn als we daarover voor de begrotingsbehandeling wat meer informatie kregen.

Afrondend voorzitter was ik afgelopen week bij de dorpsraad in Udenhout waar werd gesproken over het mogelijk wegvallen van het consultatiebureau en terugkomst van de stadswinkels. Graag zouden we over beide fenomenen op korte termijn horen wat de ontwikkelingen zijn.

Voorzitter, het CDA heeft oog voor de uitdagingen waar onze stad voor staat, ziet kansenvoor het verder brengen van onze gemeente en heeft vertrouwen in de in deze perspectiefnota geschetste grote lijnen. Wij kijken uit naar de concretisering hiervan in de begroting.