Seniorenberaad bijeenkomst 8 februari 2023

Het Seniorenberaad van de CDA afdeling Tilburg houdt woensdag 8 februari as. haar reguliere bijeenkomst.

We hebben naast de gewoonlijke agendapunten speciale aandacht voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van woensdag 15 maart.
Wat moet ik de buren zeggen om ze CDA te laten stemmen?

Voor deze vraag hebben wij Antje Beers (student Tilburg University en 7e op de kandidatenlijst) uitgenodigd om met een goed antwoord te komen.
LET OP: in verband met de agenda van Antje Beers is de aanvangstijd één uur later, nl om 15.00 uur

Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Datum:        Woensdag 8 februari 2023

Plaats:         Wijkcentrum (MFA)  De Symfonie

Eilenbergstraat  250. Tilburg.

Aanvang:     15.00  uur 

CDA Tilburg op bezoek bij CDJA

𝐂𝐃𝐉𝐀 𝐁𝐫𝐚𝐛𝐚𝐧𝐭 🤝 𝐂𝐃𝐀 𝐓𝐢𝐥𝐛𝐮𝐫𝐠
 
Afgelopen vrijdag was onze fractievoorzitter Ineke Couwenberg te gast bij onze jongerentak CDJA Brabant. Het was voor iedereen een ontzettend leuke en interessante avond over onder andere jongeren en lokale politiek!

  

Verslag milieucafé met fractievoorzitter Ineke Couwenberg 26 januari 2023

Donderdag 26 januari 2023 organiseerde het Milieucafé Tilburg onder andere een discussie over vuurwerk. Daar was onze fractievoorzitter Ineke Couwenberg bij. Met de kruitdamp van Oudjaar nog vers in het geheugen ging de discussie over de wenselijkheid van een vuurwerkverbod.

Als Tilburgse CDA zien wij een vuurwerkverbod in Tilburg nu niet als oplossing en zet het groepen in de samenleving tegenover elkaar. Alleen landelijk beleid kan ervoor zorgen dat je een vuurwerkverbod ook kunt handhaven, dat vinden wij een belangrijke voorwaarde. Iets verbieden waarvan je weet dat je het niet kunt handhaven is slecht voor een betrouwbare overheid en geeft onze jeugd verkeerde signalen. We moeten met experimenten proberen in samen een weg te vinden om de traditie van vuurwerk aan te passen zodat iedereen zich er in kan vinden. Daar willen we energie in stoppen. Dit proces heeft tijd nodig, daar koppelt het CDA Tilburg geen datum aan.

 

Seniorenberaad CDA Tilburg aanwezig op Senioren Expo

Op de Senioren Expo van 17-22 januari 2023 in Veldhoven was ook het Seniorenberaad van de CDA afdeling Tilburg vertegenwoordigd door Paula en Ed Lensink; op de foto samen met Kees de Heer en Ronnie Buiks, de nr. 2 en 5 van de kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen van Brabant op 15 maart 2023.

Onze stand werd goed bezocht en de reacties waren positief!

Later in de week zullen ook Eric Ronnes (lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Noord-Brabant), Inge van Dijk, Tom Berendsen, Joba van den Berg, Toine Manders, Hilde Palland e.a. acte de présence geven.

U vindt onze stand op plek B27.

 

Verslag Seniorenberaad 11 januari 2023

In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar openden we met ‘bubbels’;

Vervolgens hoorden we bij de mededelingen dat we de volgende keer twee nieuwe leden mogen verwelkomen.

Vanuit de vergadering wordt nogmaals gewezen op de petitie over de kiesdrempel, die door iedereen op individuele basis ondertekend mag worden.

https://petities.nl/petitions/kiesdrempel-na-tweede-kamer-verkiezingen

 

De discussie “Heeft ook Brabant een slavernijverleden?” werd ingeleid door de auteur van het stuk in het BD van begin januari, die uiteen zet welke ontwikkelingen er rond het slavernijverleden speelden en dat dat voor de betrokkenen destijds afgrijselijk en mensonterend is geweest.

De vraag rijst of geld niet een motief zou kunnen zijn voor het nu vragen om excuses. Volgens ons is schadevergoeding niet aan de orde; er is al veel hulp en geld naar Suriname en de eilanden gegaan.

Daarnaast ging het aanbieden van excuses namens Nederland voorbij aan het feit dat Brabant noch Limburg deel hadden aan dat verleden. Het waren met name Holland, Zeeland en Utrecht die daar een rol in speelden.

 

Voor het bezoek van de CDA afdeling Tilburg aan het EP in Brussel op donderdag 16 maart 2023 zijn aanmeldingen nog steeds welkom.

Verslag Seniorenberaad van woensdag 14 december 2022

In een zeer geanimeerde vergadering werden een paar punten gesproken die het vermelden waard zijn.

GGoud (Gelukkig en Gezond oud worden in Tilburg)

De projectleider van GGOUD, Sjef van der Klein, gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de plannen met de Ouderenzorg in Tilburg. Dat loopt nog niet zoals gewenst.

Er is een groot budget beschikbaar (voor drie jaar ligt vast dat er een bedrag van 1,3 miljoen per jaar beschikbaar is), helaas vloeit dat merendeels weg naar ambtenaren en vergaderingen en wordt daardoor onttrokken aan de directe ouderenzorg waarvoor het bedoeld is.

Daar is dus nog een wereld te winnen.

Ook de ouderenhuisvesting zal niet vlotten zolang projectontwikkelaars het financiële belang van hun bezittingen belangrijker vinden dan de woonbehoefte en leefruimte van ouderen.

 

Kiesdrempel

Doordat de roep om een kiesdrempel toch wel wat luider werd, hebben we dat op de agenda gezet. En vlak voor onze vergadering werd bekend dat op initiatief van Yvonne van Rooij en Jo Ritzen een petitie voor een kiesdrempel van drie zetels was gestart.

Er volgt een levendige discussie over de democratie en de (on)werkbare situatie in de Kamer.

Een royale meerderheid is voor het instellen van een kiesdrempel van 3 zetels en aan de aanwezige afdelingsvoorzitter, Loeks van der Veen, wordt gevraagd om Yvonne van Rooij, als een van de initiatiefnemers, uit te nodigen voor een ALV van onze Tilburgse afdeling.

Iedereen, die daar behoefte aan heeft mag op individuele basis de petitie ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/kiesdrempel-na-tweede-kamer-verkiezingen

 

Bezoek aan het EP in Brussel.

Toine van Poppel zal met een bestuurslid een bezoek van de CDA afdeling Tilburg aan het EP in Brussel op donderdag 16 maart 2023 coördineren.

Nadere informatie volgt.

Uit de mededelingen:
Het CDA-S wil de structuur veranderen. Iedere afdeling zal twee vertegenwoordigers afvaardigen in het Senioren Netwerk van de provincie.

Vanuit Tilburg zijn dat Ed en Paula Lensink.

Onderzoek naar een Tilburgse lightrail

Tilburg groeit naar 250.000 inwoners als zevende stad van het land en het busnetwerk loopt tegen zijn grenzen aan. Om Tilburg goed bereikbaar te houden zijn nieuwe vormen van OV nodig. Voor een metro of tram is de stad te klein. Daarom zorgt het CDA ervoor dat er onderzoek komt naar een Tilburgse lightrail.

Autoritten van Goirle naar Tilburg-West en van Tilburg-Noord naar het centrum duren beiden nog geen tien minuten. Met de bus duren deze ritten makkelijk vier keer zo lang. Het verbeteren van busnetwerk kan de groei van Tilburg niet opvangen en gaat deze situatie niet snel verbeteren.

Nieuwe vormen van openbaar vervoer zijn dus nodig in te toekomst. Slechts 2% van de verplaatsingen in Tilburg vindt met het openbaar vervoer plaats. Een Tilburgse lightrail kan hiervoor een mooie oplossing zijn. Het is een combinatie tussen een tram, metro en trein en daarom enorm flexibel en veel sneller dan het huidige busnetwerk. Het zou ook gebieden als de Reeshof, Berkel-Enschot en verder richting Kaatsheuvel, Goirle en Den Bosch beter bereikbaar kunnen maken.

Een lightrail is al een succes gebleken in Utrecht en tussen Den Haag en Rotterdam. Dankzij het CDA zullen de mogelijkheden tot een Tilburgse lightrail ook worden onderzocht. Die motie kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Geen gratis bibliotheekabonnement voor MBO-studenten ondanks inspanningen van het CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA heeft een motie ingediend om MBO-studenten boven de 18 jaar een gratis bibliotheekabonnement te geven. We vinden het belangrijk dat alle Tilburgers kunnen lezen en schrijven op een niveau dat ze echt mee kunnen doen in onze samenleving. Helaas was de meerderheid de gemeenteraad het hier niet mee eens en is de motie afgewezen.

Bijna twee miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven, dus ook in Tilburg. Onder de 15-jarigen is zelfs 20% laaggeletterd en een groot deel van deze jongeren volgt een MBO-opleiding. De kosten voor een jaarlijks bibliotheekabonnement zijn nu een belemmering voor deze studenten om te lezen en het gratis maken hiervan is een mooie manier om laaggeletterdheid te bestrijden bij een groep waarbij dit veel voorkomt. Het gaat zich bovendien terugbetalen omdat niet-laaggeletterden meer vertrouwen hebben in de medemens en gemiddeld bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van een uitkering

Er was onder meer bezwaar over het risico dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Wij ontvangen echter signalen dat de kosten voor een abonnement een belemmering zijn om te lezen of zich aan te sluiten bij een leesclub. Het is dan ook teleurstellend dat de meerderheid van de gemeenteraad zich hier niet in kon vinden.

Tilburgs erfgoed wordt in kaart gebracht door ruim aangenomen motie CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA hecht veel waarde aan het erfgoed in onze stad, we willen dat de stad herkenbaar blijft. We worden echter steeds vaker geconfronteerd met verbouw- of sloopplannen nabij panden die grote cultuurhistorische waarde voor Tilburg hebben. Een motie van het CDA om het Tilburgse erfgoed in kaart te brengen en een visie daarvoor op te stellen is daarom unaniem aangenomen.

In het verleden is vooral ad hoc gesproken over het Tilburgse erfgoed, maar een visie ontbreekt. We hebben geen overzicht van waar deze panden liggen en welke waarde deze hebben voor Tilburg. Om bijzondere herkenbare straten en buurten in stand te houden, is het nodig om deze inzichtelijk te maken. Daarmee blijft het verhaal van de stad en de identiteit van Tilburg te lezen in onze straten!

De motie werd vooraf al gesteund door een flink aantal partijen en bleek tijdens de stemming ook een meerderheid te krijgen.

Er komt een Noodfonds voor Tilburgse verenigingen en maatschappelijke instellingen! (video)

Door een met nipte meerderheid aangenomen motie van het Tilburgse CDA komt er een noodfonds voor de Tilburgse verenigingen en instellingen die in de problemen komen door hoge energieprijzen. Nog voor het eind van het jaar moet het college de duidelijkheid geven over de voorwaarden voor dit noodfonds.

We hebben meerdere voorbeelden gezien van energierekeningen van verenigingen die verviervoudigen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de contributie voor (jeugd)leden bij sportverenigingen flink omhoog zal gaan of dat buurthuizen tijdelijk moeten sluiten. Investeringen in verduurzaming duren vaak lang en regelmatig niet zomaar mogelijk omdat verenigingen geen eigenaar zijn van hun accommodatie of omdat ze niet over voldoende eigen vermogen beschikken.

Deze verenigingen en ontmoetingspunten vormen het cement van onze Tilburgse samenleving en zijn daarom onmisbaar in stad en dorpen. We kunnen hen dus niet in de kou laten staan!
Tilburg heeft er nu voor gekozen om vooruitlopend op landelijke regelingen te hulp te schieten. Het college vond de motie overbodig, maar gelukkig zag een meerderheid van de gemeenteraad er wel de noodzaak van in!

Met dank aan de fracties van PvdA, VVD, LST, 50PLUS, SP, PvdD, Lokaal Tilburg, Ons, Tilburg, Voor Tilburg, FvD