Burgerparticipatie is nog niet zo vanzelfsprekend

Deze week ontving ik een mail van een teleurgestelde inwoner uit de Reeshof. Hij kreeg geen gehoor van de gemeente via de Buitenbeter app om zijn initiatief te bespreken, het renoveren van de jeu de boulesbaan aan de Mastwijkstraat. “Kan het CDA Tilburg iets betekenen?” 

Tijdens een wandeling eind augustus kwam ik langs de jeu de boulesbaan aan de Mastwijkstraat, waar een man druk bezig was met het onkruid wieden op het baantje. Ik maakte een compliment en raakte met hem in gesprek. Hij wilde iets betekenen voor de buurt en had met het opknappen van de jeu de boules baan een start gemaakt. Hij legde uit wat hij nog wilde doen en wat hij nodig had. Ik gaf hem het advies om de BuitenBeter app te gebruiken, waarmee snel en gemakkelijk problemen gemeld kunnen worden bij de gemeente. Ik heb hem mijn visitekaartje gegeven en hem gezegd dat, wanneer dit niet voldoende is, ik altijd in de buurt ben om hem eventueel te helpen.

Een  dag of tien geleden een mailtje; hij had al twee keer een melding gedaan en twee keer een standaard mail ontvangen dat het binnen 14 dagen wordt verholpen en hij zit nu nog te wachten. Deze inefficiënte processen en slechte bereikbaarheid van organisaties kaartte Ineke ook al aan in dit artikel. Een probleem dat verschillende vormen en maten, veel voorkomt.

Belofte maakt schuld, dus heb ik de telefoon ter hand genomen om even de omgevingsmanager te bellen. ‘Even bellen’ bleek toch een onderschatting; inmiddels heb ik vier keer gebeld. Hier heb ik nog steeds geen reactie op, dus ook mail wordt ingezet om iets te kunnen betekenen voor de helper uit Tilburg Reeshof. Zou ik ook een standaard mailtje terugkrijgen? In mijn volgende blogartikel kan ik hier hopelijk meer over vertellen!

CDA Tilburg en de gemeenteraad steunt burgerparticipatie, nu alleen nog het proces zo inrichten dat er een makkelijk bereikbaar loket wordt gecreëerd voor onze inwoners.

Door: Hans van de Ven

Gemeente en politiek, ook voor de basisschoolleerlingen!

Zo’n 5 jaar geleden ben ik gevraagd om een keer in te vallen voor een rondleiding in het Paleis-Raadhuis van Tilburg aan basisschoolleerlingen. Daar ontdekte ik dat kinderen het heel leuk vinden om meer te weten te komen over de gemeente en haar politiek.

Het is dinsdagochtend 9 uur en ik stap het leslokaal van groep 7 van basisschool de Boemerang binnen. Inmiddels ben ik de tel kwijt van het aantal basisscholen dat ik bezocht heb om uitleg te geven over gemeente en politiek.

Zoals gewoonlijk begin ik met de vraag “hoe heet onze Burgemeester?” en ook vandaag wist niemand het. De naam van de premier van Nederland daarentegen, weten ze bijna allemaal.Voor veel mensen voelt gemeentepolitiek als een ‘ver-van-mijn-bed-show’, terwijl het juist zo dichtbij zou moeten staan.

Om die reden vind ik het dan ook belangrijk kinderen hier vroeg bij te betrekken. Een van hun favoriete onderdelen van de dag is het debatteren. Dan kunnen ze helemaal op gaan in een zelf bedachte stelling en zich verdiepen in argumenten van beide kanten. Iets wat ze altijd tot in de puntjes voorbereiden en vaak leidt tot interessante discussies. Dat deze jonge kinderen hier al zo serieus mee bezig kunnen zijn, is iets wat mij in het begin verbaasde, maar waar ik elke keer nog van kan genieten.

De week erna las ik dit artikel, waarin werd aangekondigd dat het kabinet vijf miljoen euro vrijmaakt voor middelbare schoolreisjes naar de Tweede Kamer.

Meteen vraag ik me af of de Tweede Kamer vergeet dat wanneer je topsporter wil worden, je vroeg moet gaan trainen. Begin juist op de basisscholen met uitleg over gemeente en politiek. Daar kun je een mooie basis leggen en zo het vertrouwen en begrip in de politiek naar een beter niveau brengen, en wie weet gaan deze jonge mensen straks wél naar de stembus.

Wij van het CDA Tilburg vinden het in elk geval belangrijk genoeg om hier tijd en energie in te steken.

En het CDA is dus, ook op de basisschool, altijd in de buurt.

Klik op deze link om een leuke sfeerimpressie te krijgen van zo’n bezoek aan de gemeente.

Door: Marti de Brouwer

Toets 1 voor…

Via de groene telefoon kwam ik in contact met een meneer die problemen had met zijn rollator. Hij vertelde me dat hij al meerdere malen had geprobeerd contact te zoeken zoeken met het desbetreffende bedrijf, maar het probleem was nog steeds niet opgelost. Of ik kon helpen…. “Maar natuurlijk!”

Zo gezegd zo gedaan, pakte ik de telefoon om te kijken of ik dit probleem op kon lossen. Even een telefoontje plegen naar dit bedrijf en deze meneer helpen, dat is zo gepiept toch? Niet dus! Blijkbaar zijn het tegenwoordig niet alleen telecombedrijven die werken met een antwoordapparaat, maar zijn ze ook in de zorg geïntroduceerd. Belt u voor vragen over … toets 1. Wilt u meer informatie over … toets 2, en wilt u meer weten over …. kijkt u dan even verder op onze website. Maar wanneer je belt naar een bedrijf, wil je niet op een website kijken, dat heb je al gedaan. Daar kon je het niet vinden of snapte je helemaal niks van. En je wilt al helemaal niet naar een bandje luisteren, omdat je probleem er meestal niet eens tussen staat.

Als we bellen, dan bellen we omdat we geholpen willen worden, iemand willen spreken! Niet om eindeloos naar een bandje te luisteren, zodat we aan het eind van het ‘gesprek’ nog steeds geen steek verder te zijn. En bereikbaarheid is nou juist zo belangrijk wanneer je zorg nodig hebt. Een antwoordapparaat is dan niet de manier om iemand tevreden te stellen, laat staan om verwachtingen te overtreffen. Het is dat we het bedrijf nodig hebben, want marktwerking is in de zorg nog maar minimaal. Anders hadden we allang het keuze menu van de concurrent gekozen..

Zo hopen wij door de groene telefoon wél bereikbaar te zijn voor mensen, en proberen we op deze manier altijd in de buurt te zijn.

Door: Ineke Couwenberg

Investeren in de toekomst door te beginnen bij de basis

Afgelopen maandag voerde ik, samen met enkele andere collega’s, een gesprek met vertegenwoordigers van de Kinderopvang en het basisonderwijs. Betrokken mensen met een grote sociale bewogenheid, passie en drive om iets voor kinderen te betekenen. Zo groot zelfs, dat ze bereid zijn over hun eigen belangen en trots heen te stappen. Samenwerking in het belang van het kind, het gebeurt echt in Tilburg!

En dat dat van belang is blijkt wel uit de vele sprekende, maar soms ook schrijnende voorbeelden die ze noemden. Van armoedeproblematieken tot instroomleeftijd bij de Peuteropvang, van problematische thuissituaties tot segregatievoorbeelden. Er zijn genoeg kinderen in onze gemeente die gebaat zijn met deze getoonde aandacht, passie en hulp.

Interessant was de roep van deze professionals om een verschil te maken. Niet denken vanuit generalistische maatregelen of uniforme regelingen, maar kijken naar wat een wijk nodig heeft, waar een gezin mee geholpen is of wat belangrijk is om een kind de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te laten zetten. Maatwerk is het devies, ‘durf verschil te maken’.

En laat dat nu juist een gedachtegang zijn die we als CDA Tilburg al jaren aanhangen! Niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand mee geholpen is moet leidend zijn. Voor de één is dat wat meer en voor de ander wat minder.

Het CDA Tilburg zal de in gang gezette acties vanuit de bijna aflopende Lokale Educatieve Agenda volgen en ziet die graag voortgezet worden in de nieuwe op te stellen agenda. Continuïteit, voortbouwen op wat goed gaat en uitbouwen wat nog beter kan. Het CDA Tilburg steunt de ambities en bewondert de sociale beweegredenen van de partners in de stad voor onze kinderen van 0 -13 jaar!

Door: Marcel van den Hoven

Waar is het goede gesprek gebleven?

Iedere week ga ik met twee groene broodtrommeltjes op pad om met iemand een boterham te eten en zo de stad en haar inwoners beter te leren kennen. Eten heeft vaak een sociale functie. We zijn socialer dan ooit, maar van goede gesprekken komt het helaas steeds minder. Sherry Turkle, hoogleraar sociologie in Boston, noemt dit ‘de nieuwe stilte’. Het échte gesprek is de dupe geworden van de techniek en al haar ontwikkelingen.

Door de aanwezigheid van mobiele technologie praten we minder met onze partner, kinderen, vrienden en collega’s. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat stellen gemiddeld maar negen minuten per dag de tijd hebben om met elkaar te praten. Wanneer beide partners een baan hadden, ging dit omlaag naar slechts zeven minuten per dag. Dan snap je dat mensen zich afvragen; hoe moet dat ook alweer, een goed gesprek voeren?

Face-to-face gesprekken zijn volgens Turkle essentieel om anderen te leren begrijpen, ons standpunt duidelijk te maken of onszelf te verklaren. Echte gesprekken zijn rommelig, vol interrupties en  ongemakkelijkheden. Maar dat zorgt er nou juist voor dat er een echte uitwisseling is tussen mensen; wanneer ongemakkelijkheid ontstaat, wordt het interessant. Daar komen de mooiste gesprekken uit voort. Ongemak is een opening naar verandering. Bijvoorbeeld als mensen zorgen hebben, en je niet zeker weet of ze hierover willen praten. Dat overkomt mij ook tijdens de vele mooie lunchgesprekken: uit ieder gesprek neem je weer iets anders mee. Soms leer je hierin iets over jezelf, of juist over een ander.

Keertje samen lunchen? Bel of app de groene telefoon op 06 – 34 85 77 16.

Door: Ton Gimbrère

Het mysterie van de groene telefoon ontrafeld

Afgelopen woensdag 12 september werden er 20 mysterieuze groene telefoons door het hele centrum van de stad geplaatst. De eigenaar? Niemand die het wist. Tot de fractie van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout als dader naar voren stapte. Reden? De partij heeft een nieuwe slogan ‘Altijd in de Buurt’ en gaan vanaf nu de zaken heel anders aanpakken. Dit is dan ook waarom het CDA de groene telefoon in het leven heeft geroepen. “De groene telefoon is een lijn waarmee inwoners altijd in contact kunnen komen met de partij,” aldus één van de fractieleden.

Wil je rechtstreeks een vraag aan hen stellen? Bezorgdheden uitspreken over de stad? Met dit initiatief is dit nu mogelijk. Op het telefoonnummer 06-34857716 zijn raadsleden Marcel van den Hoven, Ineke Couwenberg, Marti de Brouwer en Ton Gimbrère 24/7 bereikbaar. Zij luisteren naar zorgen of problemen van inwoners en veel belangrijker nog; er wordt actie op ondernomen.

Wil je meer weten over het CDA en haar groene telefoon? Hou dan de website in de gaten voor meer informatie en het laatste nieuws.

CDA Tilburg. Altijd in de Buurt.