Investeren in de toekomst door te beginnen bij de basis

Afgelopen maandag voerde ik, samen met enkele andere collega’s, een gesprek met vertegenwoordigers van de Kinderopvang en het basisonderwijs. Betrokken mensen met een grote sociale bewogenheid, passie en drive om iets voor kinderen te betekenen. Zo groot zelfs, dat ze bereid zijn over hun eigen belangen en trots heen te stappen. Samenwerking in het belang van het kind, het gebeurt echt in Tilburg!

En dat dat van belang is blijkt wel uit de vele sprekende, maar soms ook schrijnende voorbeelden die ze noemden. Van armoedeproblematieken tot instroomleeftijd bij de Peuteropvang, van problematische thuissituaties tot segregatievoorbeelden. Er zijn genoeg kinderen in onze gemeente die gebaat zijn met deze getoonde aandacht, passie en hulp.

Interessant was de roep van deze professionals om een verschil te maken. Niet denken vanuit generalistische maatregelen of uniforme regelingen, maar kijken naar wat een wijk nodig heeft, waar een gezin mee geholpen is of wat belangrijk is om een kind de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te laten zetten. Maatwerk is het devies, ‘durf verschil te maken’.

En laat dat nu juist een gedachtegang zijn die we als CDA Tilburg al jaren aanhangen! Niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand mee geholpen is moet leidend zijn. Voor de één is dat wat meer en voor de ander wat minder.

Het CDA Tilburg zal de in gang gezette acties vanuit de bijna aflopende Lokale Educatieve Agenda volgen en ziet die graag voortgezet worden in de nieuwe op te stellen agenda. Continuïteit, voortbouwen op wat goed gaat en uitbouwen wat nog beter kan. Het CDA Tilburg steunt de ambities en bewondert de sociale beweegredenen van de partners in de stad voor onze kinderen van 0 -13 jaar!

Door: Marcel van den Hoven

Waar is het goede gesprek gebleven?

Iedere week ga ik met twee groene broodtrommeltjes op pad om met iemand een boterham te eten en zo de stad en haar inwoners beter te leren kennen. Eten heeft vaak een sociale functie. We zijn socialer dan ooit, maar van goede gesprekken komt het helaas steeds minder. Sherry Turkle, hoogleraar sociologie in Boston, noemt dit ‘de nieuwe stilte’. Het échte gesprek is de dupe geworden van de techniek en al haar ontwikkelingen.

Door de aanwezigheid van mobiele technologie praten we minder met onze partner, kinderen, vrienden en collega’s. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat stellen gemiddeld maar negen minuten per dag de tijd hebben om met elkaar te praten. Wanneer beide partners een baan hadden, ging dit omlaag naar slechts zeven minuten per dag. Dan snap je dat mensen zich afvragen; hoe moet dat ook alweer, een goed gesprek voeren?

Face-to-face gesprekken zijn volgens Turkle essentieel om anderen te leren begrijpen, ons standpunt duidelijk te maken of onszelf te verklaren. Echte gesprekken zijn rommelig, vol interrupties en  ongemakkelijkheden. Maar dat zorgt er nou juist voor dat er een echte uitwisseling is tussen mensen; wanneer ongemakkelijkheid ontstaat, wordt het interessant. Daar komen de mooiste gesprekken uit voort. Ongemak is een opening naar verandering. Bijvoorbeeld als mensen zorgen hebben, en je niet zeker weet of ze hierover willen praten. Dat overkomt mij ook tijdens de vele mooie lunchgesprekken: uit ieder gesprek neem je weer iets anders mee. Soms leer je hierin iets over jezelf, of juist over een ander.

Keertje samen lunchen? Bel of app de groene telefoon op 06 – 34 85 77 16.

Door: Ton Gimbrère

Het mysterie van de groene telefoon ontrafeld

Afgelopen woensdag 12 september werden er 20 mysterieuze groene telefoons door het hele centrum van de stad geplaatst. De eigenaar? Niemand die het wist. Tot de fractie van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout als dader naar voren stapte. Reden? De partij heeft een nieuwe slogan ‘Altijd in de Buurt’ en gaan vanaf nu de zaken heel anders aanpakken. Dit is dan ook waarom het CDA de groene telefoon in het leven heeft geroepen. “De groene telefoon is een lijn waarmee inwoners altijd in contact kunnen komen met de partij,” aldus één van de fractieleden.

Wil je rechtstreeks een vraag aan hen stellen? Bezorgdheden uitspreken over de stad? Met dit initiatief is dit nu mogelijk. Op het telefoonnummer 06-34857716 zijn raadsleden Marcel van den Hoven, Ineke Couwenberg, Marti de Brouwer en Ton Gimbrère 24/7 bereikbaar. Zij luisteren naar zorgen of problemen van inwoners en veel belangrijker nog; er wordt actie op ondernomen.

Wil je meer weten over het CDA en haar groene telefoon? Hou dan de website in de gaten voor meer informatie en het laatste nieuws.

CDA Tilburg. Altijd in de Buurt.