Nieuws uit het bestuur

ALV CDA Tilburg

Eerder hebben wij u bericht een ALV van CDA Tilburg op 28 oktober plaats zou vinden. Op praktische gronden moeten we de datum wat naar achteren schuiven en komen we uit op: donderdag 12 november om 20.00 uur.

U ontvangt nog een uitnodiging met de plaats van bijeenkomen. Daarbij krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden, wat noodzakelijk is i.v.m. de Corona-voorschriften. Wij willen de ALV Corona-proof organiseren, binnen de RIVM-richtlijnen.

Wat zijn de praktische gronden? Op 28 oktober ontvangen we de advies-kandidaten en groslijst voor de landelijke verkiezingen in maart 2020. Als lid van het CDA kunt u tijdens deze ALV stemmen over de volgorde van de kandidatenlijst. Wij moeten de uitslag uiterlijk 30 november doorgeven.

Daarnaast ontvangen we op 28 oktober het concept-verkiezingsprogramma. Als afdeling kunnen we hierop amendementen indienen bij de provinciale afdeling, die op de ALV van CDA-Brabant worden behandeld. De ALV van CDA-Brabant vindt plaats op 14 november. Een provinciale afdeling mag maximaal 50 amendementen indienen. Het landelijk bestuur voorziet de ingediende amendementen van preadviezen, die uiterlijk 3 december 2020 op de website worden gepubliceerd. Op het landelijk congres van 12 december 2020 worden de amendementen en het concept-verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Uiteraard proberen wij ook een prominent spreker te strikken om al wat verkiezingskoorts over te brengen.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar ingrijpend gewijzigd. Nadat eind 2018 René Vrieling toe trad tot het bestuur, werd Loeks van der Veen tot voorzitter benoemd in de ALV van het najaar 2019. Tegelijkertijd trad ook Leon Timmermans toe tot het bestuur. Leon kon zijn lidmaatschap echter niet voortzetten, omdat er veel turbulentie was rondom het deelnemen van het CDA aan een provinciale coalitie met Forum. Dit was ook voor Roel Rutten de aanleiding een punt te zetten achter zijn bestuurslidmaatschap. Daarnaast hebben Joost van Puijenbroek en Janneke van Iersel onlangs aangegeven te stoppen met hun bestuurswerkzaamheden.

Aan de resterende bestuursleden de uitdaging om een vernieuwd en sterk netwerk in en rond het bestuur en de fractie op te bouwen. De input en opbouw van kennis en expertise in expertgroepen om bestuur en fractie heen, zijn van grote waarde. De komende maanden gaan we hier mee starten. Tijdens de ALV zullen wij hiervan verslag doen.

De vertrokken bestuursleden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun soms jarenlange inzet en hun CDA-hart. Dat hart blijft kloppen voor het CDA, zo hebben zij aangegeven en we zullen ze zeker nog tegenkomen op ons CDA-pad.