Burgemeester Weterings erkent fouten

Hoe kan het dat een gewone Tilburger maar met 100 mensen bij een begrafenis of een huwelijk van een dierbare aanwezig mag zijn en onze burgemeester toestaat dat 800 supporters bij elkaar mogen komen. Het doet iedereen pijn als het Tilburg, waar we trots op zijn, op deze manier het lachertje van Nederland wordt.

De burgemeester geeft aan dat de situatie waar hij mee geconfronteerd werd, maakt dat er geen goede beslissingen mogelijk waren. Het is zijn taak om te kiezen uit kwaden en was dit dan de minst slechte beslissing? Omdat openbare orde en veiligheid belangrijker was dan de corona-regels. Maar in welke stad leven we als de angst voor het gedrag van voetbalsupporters ons dwingt om hen meer ruimte te geven dan goedwillende en hardwerkende Tilburgers die moeite doen om zich aan de regels te houden. Als de burgemeester blijkbaar geen ander middel heeft om de harde kern in toom te houden, dan ze hun gang te laten gaan.  Dat zijn niet de waarden en normen waar het CDA zich bij neer wil leggen, maar schetst wel de situatie waar we in zitten.

Wat het CDA betreft zijn er zeker fouten gemaakt.  Gelukkig horen wij van de burgemeester dat hij het achteraf een verkeerde beslissing vindt om de vergunning af te geven. En wij vinden ook dat hij hierover eerder met ons hadden moeten communiceren. Onze fractie heeft namelijk ook vooraf aan het evenement contact gezocht met de burgemeester en onze bedenkingen geuit. En natuurlijk neemt de burgemeester het besluit en wordt er achteraf verantwoording afgelegd. Maar als dat betekent dat wij het in de pers moeten lezen, dan moet dat echt anders.

Wij vinden ook dat er onvoldoende is gewaarborgd dat de supporters zich aan de regels zouden houden. Van een ervaren burgemeester mag je toch verwachten dat hij weet dat het met een papier met afspraken niet geregeld is. Dat had hij beter moeten weten. Kan de burgemeester daar nog een toelichting op geven?

En dan is de avond daar, en wordt er besloten om niet in te grijpen tijdens het feest. Het mogelijk te verwachten gedrag van de harde kern van willem II als hun feestje verstoord wordt, maakt dat de gevolgen van handhaven niet acceptabel zijn. Daar moet iets aan gedaan worden, maar ook die problematiek is niet hier in een middag op te lossen.

Wij zijn niet naief.

Hadden wij hier ook niet gestaan als willem ii supporters onze binnenstad hadden vernield?

En hadden wij de verantwoordelijkheid willen dragen voor een vechtpartij tussen de harde kern van willen II en de ME op het terrein?

En zouden wij geen vragen gesteld hebben als de woedende supporters huisgehouden hadden in de omliggende wijken. Ik ben bang van wel… maar dan waarschijnlijk niet met zoveel belangstelling.

Nu zijn we het voorbeeld van hoe het mis kan gaan met corona-regels en maken we de schade op.

We constateren dat onze burgemeester autoriteit heeft verloren. Hoe geloofwaardig is hij nog om als voorzitter van de veiligheidsregio en als burgemeester van onze stad om het corona beleid te maken, uit te voeren en te handhaven. Gaat iedereen die ergens op aangesproken wordt, nu wijzen naar deze fout. Kan hij nog de horeca nog verplichten dat zitten noodzakelijk is, luisteren leerlingen op school nog als hij zegt dat het 1,5 m moet zijn.  Dat zal de komende periode lastig zijn.

Het corona beleid gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. In de basis zijn het de inwoners van onze stad die zelf zorg dragen voor het naleven van de coronaregels en dat gaat meestal goed. Vandaar dat het CDA van mening is dat we de burgemeester, die zijn fouten ruiterlijk heeft toegegeven tijd moeten geven om te laten zien, dat dit verlies van autoriteit weer hersteld kan worden.

Voorzitter, als de naïviteit van de burgemeester en het wangedrag van de harde kern, ertoe zou lijden dat onze burgemeester met een andere blik naar sport binnen de corona regels in onze stad gaat kijken, dan vindt het CDA dat volkomen onjuist. Ook bij de wedstrijden in het Willem II stadion gaat het naleven van de regels meestal goed. Die supporters treft geen enkele blaam en zij mogen hier ook niet de dupe van worden. Met de aanscherpingen van het kabinet, krijgen we de komende periode misschien wel een herhaling van een wedstrijd zonder publiek. Gaat u hierover vooraf met ons communiceren?

Maar ik hoop dat de harde kern van de supporters van willem II  ook kijkt.  Zoals ik me in het stadion door hen laat raken. En de tranen in mijn ogen kan krijgen van de trots op de stad en de club die zij teweeg brengen. Zo hoop ik ook dat zij dit zien, en zich laten raken door de verontwaardiging en het verdriet van de mensen in onze stad.  Want het onverantwoorde gedrag wat zij donderdag hebben laten zien, de wijze waarop zij onze stad in het land hebben weggezet, dat is Tilburg onwaardig. En daarvoor zouden vooral zij excuses moeten maken.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *