Doe beroep op ouders bij tegengaan illegaal vuurwerk

De jaarwisseling is één van de hoogtepunten van het jaar, en tegelijkertijd als je kijkt naar voorgaande jaren en je ziet de vernielingen, brandstichting en overlast, één van de dieptepunten. Veel van deze schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Het CDA Tilburg wil de strijd aanbinden met dit illegaal vuurwerk. “Bij het tegengaan van illegaal vuurwerk moeten we zowel repressief als preventief optreden. Hierbij moeten we de rol van de ouders niet vergeten.” Aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA.

Slachtoffers

Dit jaar is er al eerder een dieptepunt bereikt door illegaal vuurwerk. In de nacht van 6 op 7 december overleed een niets vermoedende Jack Russel. Het beestje werd gedood door een ontploffende mortier. Jammerlijk is dit tragische incident slechts één van de vele voorbeelden.

Jaarlijks vallen er circa 700 vuurwerkslachtoffers waarvan tientallen blijvend letsel overhouden aan de viering van de jaarwisseling. “Afgelopen jaarwisseling zaten alle wachtruimtes van de Tilburgse ziekenhuizen vlak na twaalven al vol met slachtoffers met brandwonden en ernstigere verwondingen”.

Illegaal vuurwerk is populair, zeker bij jongeren. Niet voor niets vallen in deze leeftijdscategorie de meeste vuurwerkslachtoffers. Het CDA is van mening dat we dan ook zeker moeten kijken naar de rol van ouders bij het bestrijden van illegaal vuurwerk.

Motie actueel

Het CDA zal tijdens de raadsvergadering van 15 december een motie actueel indienen om de burgemeester op te roepen om ook de ouders van Tilburgse jongeren te betrekken bij de bestrijding van illegaal vuurwerk.

Het CDA wil een “vuurwerkbrief” sturen aan alle ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar waarin een dringend beroep op de ouders wordt gedaan om te voorkomen dat hun kinderen illegaal vuurwerk kopen.

Ook overweegt het CDA verdere maatregelen om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Hierbij denkt de partij aan een breed pallet aan mogelijke maatregelen, van een afsteekverbod op bepaalde plaatsen tot het betrekken van vuurwerkslachtoffers bij de voorlichting aan jongeren op scholen. “De komende jaarwisseling moet uitwijzen welke maatregelen we in Tilburg het beste kunnen nemen. Maar doorgaan op de huidige weg is wat ons betreft geen optie.” aldus het CDA.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *