Bernolf en Maurice bedankt!

Bernolf en Maurice hebben zich de afgelopen jaren binnen het bestuur van onze afdeling ingezet voor het CDA. Een dankwoord van Marcel van den Hoven.

Aan mij als fractievoorzitter de eer, bij het nog niet voorhanden zijn van een partijvoorzitter, om een woord van dank aan jullie te richten.

Aan ieder tijdperk komt een einde. Zo ook aan het tijdperk Kramer en Roovers als vaste steunpilaren in het bestuur van onze afdeling.

Bernolf heeft twee volle bestuursperiodes deel uitgemaakt van ons afdelingsbestuur. Hij nam in zijn eerste periode het penningmeestersstokje over van Erik, die instroomde in de raad, en begon zijn tweede periode in een duo-voorzittersrol met Anne Zouridis. Anne moest vanwege privé omstandigheden echter al snel verstek laten gaan en Bernolf pakte daarop de voorzittersrol volledig op zich. Bernolf heeft in zijn bestuursperiode werk proberen te maken van het beter herkenbaar en toegankelijker maken van de van de CDA politiek voor de mensen die in Tilburg wonen en werken.

Maurice trad aan het begin van de vorige gemeenteraadsperiode op verzoek van de toenmalige voorzitter, Rene Vrieling, opnieuw toe tot het bestuur. Maurice maakte namelijk al eerder deel uit van het CDA Tilburg bestuur maar legde die taak toen, vanwege een studie, neer. Maurice werd in zijn nieuwe bestuursrol mede verantwoordelijk voor het functioneren van de fractie en bezocht dan ook menige dinsdag de fractievergaderingen.

Na het recentelijke vertrek van Brian als secretaris nam Maurice ook die rol op zich en ook die rol vervulde Maurice met verve.

Het bestrijden van versnippering in de raad en het creëren van een podium voor het CDA geluid waren belangrijke drijfveren voor Maurice.

Beide heren waren dus lange tijd bestuurlijk actief voor onze afdeling en maakten meerdere verkiezingen op alle niveaus mee. Vaak waren de uitslagen daarvan geen redenen tot vreugde en gaven zij blijk van een dalende trend. Daarnaast hebben er in hun bestuursperiode ook in onze afdeling wat strubbelingen voor gedaan, het waren woelige tijden.

Het dan nu ook mooi om te constateren dat Bernolf en Maurice ook hun bijdrage hebben geleverd aan het revitaliseren van onze afdeling. De saamhorigheid van de afgelopen verkiezingscampagne volgde zij op de voet en gaven reden tot hoop, de uitslag viel dan weliswaar wat tegen, maar de hervonden energie biedt kansen. En hoewel we nog geen voorzitter hebben, laten zij een bestuur achter dat ook weer blijk geeft van nieuwe energie en mogelijkheden. Hopelijk dat de verkiezingsuitslagen van vandaag in de herverkiezingsgemeenten en de komende provinciale verkiezingen de negatieve trend doorbreken en er derhalve alle reden is tot optimisme voor het Christen-Democratisch geluid.

Beste aanwezigen, het CDA, en zeker de afdeling Tilburg is zowel Bernolf als Maurice veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en om daar blijk van te geven, ontvangen zij hierbij een kleine attentie!

Bernolf en Maurice, bedankt!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *